Cornelis Blad
(Circa 1755-1801)

 

Family Links

Spouses/Children::
Pieternella Gerrits van Dijk

Cornelis Blad 195,538

  • Born: Circa 1755
  • Marriage: Pieternella Gerrits van Dijk 6 may 1783, Utrecht 195,538
  • Buried: 13 may 1801, Utrecht 195

  General Notes:

RK.

RA Doorn 1810:
Wij ondergeteekenden Hendrik van Dijk Woonagtig te Woudenberg, Jan van Doorn als in heuwelijk hebbende Aalbertie van Deijk en de zelve Aalbertje van Dijk woonagtig te Doorn benee Petronella van Dan Dijk wed van Corneeles Blad woonagtig te Utrecht mitsgaaders Arie van Dijk woonagtig aan de Maartensdijk, contractanten ter eenre als meede Willem van Dijk en Drik van Dijk woonagtig te Doorn contractanten ter anderen zijde te zaamen d'eenige overgebleevene kinderen van wijlen Cunera Bos aan wijle Gerrit van Dijk jn echt verweckt en also gerechtigd tot de naalatenschap van voornoemde onse ouders van welken onse moeder opgem.de Cunera Bos geweest js zijnde de langsleevende js gebleven jn het volle besit tot op haar overleijde voorgevallen op den 26 Julij 1809 geneegen zijnde om den boedel van voornoemde onse ouders bij forme van uitkoop te schiften scheiden en verdeelen hebben naa van alle het geene tot dien boedel behoorende was deselve opgemaak en op waarde gestelt en voorts het voordeelig saldo met het geneen weegens dezelven moest worden uitbetaald vergeleeken zulx wij daar door met den staat der zaken dien boedel aangaand volkoomen bekend zijnde, gelijk wij onderteekening deeses declareeren met elkanderen in alle min en vrindschap zijn verdraagen en overeengekoomen, dat wij Hendrik van Dijk Jan van Doorn als jn heuwelijk hebbende Aalbertje van Dijk en de zelve Aalbertje van Dijk Arie van Dijk mitsgaaders petronella van Dijk wed van Corneeles Blad contractanten ter eenre aan onse Broeders Willem van Dijk en Dirk van Dijk contractanten ter anderen zijde jegens voldoening van een zomma van veijf honderd veijff en zeventig gulden aan ijder onser zullen afstaan en overgeeven gelijk wij bij onderteekening deeses verclaaren aan deselven in vollen en vreijen eiigendom aftestaan en overgeeven alle de vasten goederen tot den boedel van onse ouders behoort hebbende en bestaande in twee Huijsinge en de helft in twee Huijsinge alle staande en geleegen in den dorpen van Doorn, als meede den geheelen jnboedel en Huijsraad met alle het geenen daar toe behoord voorts de winkel en winkelgoederen in schiulden en jn een woord alles wat door onse ouders met ter dood js ontruijmd en naagelaaten [...]
Des ten oirkonden hebben wij deese onder teekend op deesen den 25 van Grasmaand 1810 195,538

Cornelis married Pieternella Gerrits van Dijk, daughter of Gerrit van Dijk and Cunera Bosch, on 6 may 1783 in Utrecht 195.,538 (Pieternella Gerrits van Dijk was christened on 25 march 1759 in Leersum 48 and died on 12 october 1823 in Utrecht 6.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.