Willem Egberts
(Circa 1625-)
Evertje
(-)
Willem Rijks
(-)
Annigje Rijks
(-)
Willem Willems de Koning
(Circa 1650-)
Stijntje Willems
(1650-)
Willem Willems de Koning
(1679-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Jannigje Aarts

2. Jannigje Hendriks
3. Roelofje Jans

Willem Willems de Koning 478,953

  • Christened: 25 may 1679, Renswoude 478
  • Marriage: (1): Jannigje Aarts 13 april 1704, Renswoude 478
  • Marriage: (2): Jannigje Hendriks 3 july 1718, Lunteren 478
  • Marriage: (3): Roelofje Jans 2 february 1721, Veenendaal 478,953

  General Notes:

In 1728 vindt er boedelscheiding plaats tussen Willem Willemsen Koning, Willem Willemsen Koning als voogd over de nagelaten kinderen van zijn broeder Jan Willemsen Koning x Gerritje Eliasse van Bekbergen, Gijsbertje Willemse Koning, Rijkje Willemse Koning, beide ongehuwde dochter, alle vier won. op Ubbelschoten, mitsgaders Anna Willemse Koning, ongehuwde dochter, Gerritje Eliasse van Bekbergen wed Jan Willemse Koning, won. Scherpenzeel, als moeder en bloedvoogdesse van hare minderejarige kinderen, Thijs Willemse Koning, won. Scherpenzeel, Ceelis Evertse van Donselaar x Knelisje Willemse Koning, Toon Willemse Koning, won. in Holland, Cornelis Willemse Koning, won. Veenendaal, alle kinderen en erfgenamen van Willem Willemse Koning x Stijntje Willems, maken boedelinventaris. (Dorpsgerecht Renswoude 1804; 01-04-1728).

In 1748 laten "Willem Willemse de Kooning, Anna Willemse de Kooning, Rijkje Willemse de Kooning en deszelfs eenige dochter genaamt Stijntje de Kooning, mitsgaders Roelofje of Roeltje de Kooning, eenige nagelatene dochter en universele erfgenaam van Gijsbertje Willems de Kooning, alle meerderjarig en woonende onder Renswoude te samen zusters en broers en zusters kinderen" hun testament op de langstlevende maken, "uijt liefde en toegeneegenheid die zij malkanderen zijn toedragende, reciproque, over en weder". Alles gaat naar de langst levende (Recht. Arch. Renswoude 1803; 09-03-1748). 478

Willem married Jannigje Aarts, daughter of Aart Meijns and Claartje Arrisdr, on 13 april 1704 in Renswoude.478 (Jannigje Aarts was christened on 17 october 1669 in Renswoude 478,953.)

Willem also married Jannigje Hendriks on 3 july 1718 in Lunteren.478 (Jannigje Hendriks was born in Lunteren 478.)

Willem also married Roelofje Jans on 2 february 1721 in Veenendaal 478.,953 (Roelofje Jans was born circa 1695.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.