arrow arrow
Cornelis Jans Blom
(Circa 1560-After 1623)
Ingetje Claasdr
(Circa 1565-)
Jan Ariens de Bes
(Circa 1570-)
Annigje Maartens
(Circa 1575-)
Willem Cornelisz Blom
(Circa 1610-)
Neeltje Jans de Bes
(1608-)
Cornelis Willems Blom
(Circa 1645-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Adriaantje Cornelisdr Vermeij

Cornelis Willems Blom 328

  • Born: Circa 1645, Nieuw Lekkerland 328
  • Marriage: Adriaantje Cornelisdr Vermeij 15 february 1670, Streefkerk 328

  General Notes:

6. 9 morgen; Claes Pieters weer (1652, 1668)
1543, 10e penning 9 morgen: Pieter Cornelisz. wedu met haar kinderen
1543, 10e penning huys en berch: Nelletge Pieters wedu
1553, 10e penning 9 morgen: Nelleken Pieters wedu, Pieter Pieters, Jacob Pieters, Claes Pieters, en Haesgen Pieters, haar kinderen
1553, 10e penning huys: Neell Pieters
1578, dijkslag 9 morgen - 6 voet 9 duim: Claes Pietersz.
1627, 500e penning: Jan Pieters
1638, 200e penning: Jan Pietersz.
4-9-1657, brandgereedschap: (1) Jan Pyetersz., en (2) Willem Cornelisz. Blom
1666, brandgereedschap: (1) Jan Pyeters, en (2) Willem Blom
9-1-1666, haardstedengeld: (1) Jan Pieters Theusen, en (2) de wedu van Willem Cornelisz. Blom
1667, 200e penning: (1) Cornelis Pietersz. de Jonge, en (2) de wedu van Willem Cornelisz. Blom
1674, familiegeld: (1) Cornelis Pieters de Jongh, en (2) de wedu van Willem Cornelisz. Blom
1680, ingelanden: Cornelis Willemsz. Blom
1681, zout-, zeep- en redemptiegeld: Cornelis Pieterse de Jong
8-11-1730, verponding: 't Bouwhuijs van de kinderen van Pieter Cornelisz de Jong in huere jaerlijx weerdig geoordeelt 12 gulden; wert verhuert met 12 morgen land als blijckense bij copie huercedulle.

89 13-04-1670
Cornelis Meesz Huijsman, jm, wonende tot Streefkerck, toekomende bruidegom, geassisteerd met Mees Pietersz (doorgehaald: Huijsman), zijn vader, Schalck Ariensz en Willem van Sijl, zijn neven, ter eenre, en
Neeltgen Jans de Bes, weduwe van Willem Cornelisz Blom, wonende in Nieuleckelant als moeder van Ingentgen Willems Blom, haar dochter, aanstaande bruid, waarvoor zij haar sterk maakt en de rato caveert, geassisteerd met Cornelis Willemsz Blom, de broeder, en Arien Jansz de Bes, de oom van voorst. aanstaande bruid, ter andere zijde.
Hij brengt in al zijn goederen, bestaande in:
-3 mr min 1h, in de Kerckhouff tot Streefkerck.
-helft van een viertel lands van 5 mr 1h in de bosem aldaar, gen. Kees Sanen viertel.
-helft van een hoijcamp, groot 2 mr 2 h in de Cortenbroeck van Streefkerck, naast het H. Geestlandt.
-1800 g aan geld, obligaties en uitstaande schulden.
-inboedel en huisraad, gemeen met zijn vader en zuster.
-4 koeien en 1 vaars.
-helft van een achtendagh in de Visscherije van 't Cortesandt.
Zij brengt in wat haar moeder haar geeft voor de erfenis van haar vader:
-helft van 3 mr tot Streefkerk in het westerweer van Arien Bes boven de kercke.
- helft van ca. 2 mr in de bosem van Streefkerck, gen. Mees Foppenweer.
-helft van 1 mr in Leckelant in het weer of de hofstede, in het geheel groot 8 mr, waar de voorstaande Neeltgen Jans de Bes op woont.
-500 g aan geld.
-2 koeien met een vaars.
-een bed en zijn toebehoren. 828

Cornelis married Adriaantje Cornelisdr Vermeij, daughter of Cornelis Wouters and Geertje Maartens, on 15 february 1670 in Streefkerk.328 (Adriaantje Cornelisdr Vermeij was born circa 1645 in Streefkerk 328.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.