Arie Boele
(Circa 1630-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Hilligje Cornelisdr

2. Metje Claasdr

Arie Boele 192

  • Born: Circa 1630
  • Marriage: (1): Hilligje Cornelisdr
  • Marriage: (2): Metje Claasdr 192

  General Notes:

24-11-1656 f171v test
Comp. Aert Cornelis en Annegen Adriaens echtelieden wonende onder Ameide beide gezond, als 1e vooraf Cornelis Meertens soon van Meerten Cornelis sijnen neef daer hij naer zijn vader is vernoemd f 200,- mitsgaders zijn mede broeder Peter Cornelis Baes, en de hvr. van Adriaen Boelen, mitsgaders de hvr. van Jan Willems Wever ende hvr. van Meerten Henricx sijnen susters ende de gesamelijke kinderen van Neeltgen Cornelis als za zuster.
En zij aen Grietgen Adriaens en Maijgen Adriaens hare susters en de gesamelijke kinderen van Cornelis Adriaens haer broeder za en Reijntgen Cornelis jongste dr van haer broer f 200,- ende aen Henrik Lauwerens de oudste zoon van Grietgen ook f 200,- mitsgaders aen de kinderen van Neeltgen Adriaens f 25,-

11-12-1662 f57
Comp. Adriaen Boelen op Lexmond transp. aen Aert Cornelis en Meerten Cornelis broers zijn swagers, zekere huijsinge

6-7-1668 / 14-7-1670 uijtcoop de wede van Adriaen Boelen
Comp. Metgen Claes wede van Adriaen Boelen ter eenre ende Aert Cornelis en Meerten Cornelis broers mitsgaders Henrick Leenderts en Jan Leenderts mede broers als omen en voochden van het onm. kind dat Adriaen Boelen gepr. heeft bij Hillegen Cornelis des voors Aert en Meertens suster 192

Arie married Hilligje Cornelisdr, daughter of Cornelis Jaspers and Meijnsje Aarts. (Hilligje Cornelisdr was born circa 1630.)

Arie also married Metje Claasdr, daughter of Claas Maartens and Marrigje Pieters.192 (Metje Claasdr was christened on 17 may 1630 in Lexmond 197.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.