arrow arrow
Pieter Jans
(Circa 1580-)
Marrigje Willems van Ommeren
(Circa 1585-)
Maarten Willems
(Circa 1610-)
Maaike Pieters
(Circa 1610-)
Willem Maartens
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Adriaantje Laurensdr de Jong

Willem Maartens 765

  • Marriage: Adriaantje Laurensdr de Jong 765

  General Notes:

80. 28-7-1682
Mayken Peters, wedu van Merten Willems, testeert, erfgenamen Geertien Mertens, huysvr. van Aert van Wcyk, Maria Mertens, huysvr. van Jasper Teunisz., Willem Mertens, Jan Mertens ende 3 onmondige kinderen van haar overleden oudsten zoon Pieter Mertense met namen Merten, Jannigjen en Jan Peters, ieder voor 1/5e part, En nog de voors. Merten Peters als oudste soon van Peter Mertens ingevolge de erfpacht brieven voor een seckere hofstede, groot 4 morgen, gelegen op Bolgery onder Zydervelt, tegen de kerck, synde erfpachtgoet een St. Pieter te Utrecht.

3-9-1683@#
Zijlof Bastiaens en Willem Maertens als omen en voogden van de kinderen van Peter Maertens ende Marijtje Jans Bronckhorst

86. 12-3-1686
Willem Mertense en Adriaentje de Jongh, echteluyden won. op Zydervelt, testeren voogden Jasper Teunisz. en Jan Meertens, haeren broeder en zwager.

96. 11-8-1691
ten huyse van Willem Mertense, heemraat, won. Zydervelt, Maeycken Peters, wedu van Meerten Willems, zij testeert, verwyst naar testament d.d. 28-7-1682, hare neve Meerten Aertse van Wyck, Ariaentgen, Gerrichgen, Maria en Jan Aertsen van Wyck, kinderen van Geertien Meertens, haar zalr. dochter, geprocureert by Aert van Wyck, stelt haer 2 soonen Willem- en Jan Meertens tot administraterende voogden aan over de goederen; legateert nog aan Maria Willems de jongste dochter van Willem Mertense.

98. 26-7-1694
Willem Mertense, heemraad van Zydervelt, en Adriaentje de Jongh, echteluyden, won. op Neder-Zydervelt, testeren, verwysen naar testament d.d. 12-3-1686, octrooi 1-7-1694 van de leenkamer Leerdam, tot voogd was benoemd Jasper Teunisz., die nu is overleden, daarvoor in de plaats Merten Jaspersz.

19-3-1715
Boedelscheyding tussen Laurens Willems, Govert Joosten, geh. met Ingen Willems, Claes Meyers, geh. met Maria Willems, Thonis Jaspers Cool, als voogd over de vier onmondige kinderen van Maarten Willems, kinderen en kintskinderen van Willem Meertens en Ariaentje Lauwerens. 765

Willem married Adriaantje Laurensdr de Jong.765 (Adriaantje Laurensdr de Jong was born circa 1650.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.