Roelof van Rinckhuisen
(Circa 1660-)
? ?
(-)
Jan Cornelisz
(Circa 1670-)
Theuntje Jans van Eijck
(Circa 1675-)
Hendrik Roelofs van Rinckhuisen
(Circa 1700-)
Lijntje Jans van Eijck
(1702-)
Roelof Hendriks van Rinckhuisen
(1746-)

 

Family Links

Roelof Hendriks van Rinckhuisen 74

  • Christened: 29 may 1746, Maartensdijk 74

  General Notes:

Akte Inventarisnummer U207a14, aktenummer 71
Aktedatum 03-07-1775
Aktesoort Attestatie
Notaris Z. C. VAN LEENE ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Roeloff van Rinkhuysen ( Roeloff van Rankhuysen ), 30 jaar
Beroep eerste partij: gewezen knegt van Hendrik Kroon
Naam eerste partij: Athonia Hoogerden, 21 jaar
Beroep eerste partij: gewezen dienstmeyd by Hendrik Kroon
Naam tweede partij: Hendrik Kroon
Beroep tweede partij: commensaalhouder in de Vuurige Colom te Utrecht
Samenvatting inhoud akte: dat de geconfineerde personen ten huize van de requirant goed verzorgd werden en geen reden tot klagen hadden

Akte Inventarisnummer U236a15, aktenummer 148
Aktedatum 05-11-1790
Aktesoort Testament
Notaris J. KLEMME ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Teuntje van Rinkhuysen
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Roelof van Rinkhuysen, broer
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Naam tweede partij: Klaasje van Rinkhuysen, zuster
Naam echtgenote tweede partij: gehuwd met Willem de Man
Woonplaats tweede partij: Hilversum
Naam tweede partij: de kinderen van zuster + Tryntje van Rinkhuysen
Verwijzingen: testament d.d. 19-6-1790 voor notaris Dominicus van Vianen te Amsterdam
Bijzonderheden: met benoeming van Roelof van Rinkhuysen, broer en Anthony Vonders, neef te Utrecht tot executeurs en voogden

Kwitantie - voor voldoening ieders legaat
Aktenummer: 86
Datum: 26-12-1791
Soort akte: Kwitantie
Notaris: J. KLEMME
Samenvatting: voor voldoening ieders legaat
Personen:
Eerste Partij: Jan Lam
Gemachtigde: Jan Janse Lam, zoon
Woonplaats: Achttienhoven
Eerste Partij: Jan Bos
Echtgenoot: x Aaltje van der Schaft, dochter + Cornelia Lam by Jan Lammertse van der Schaft
Woonplaats: aan de Martensdyk
Kinderen + Jannetje Lam by Lubbert van Voorthuyzen:
Eerste Partij: Jan van Voorthuyzen
Woonplaats: Tienhoven
Eerste Partij: Hendrik de Sock
Echtgenoot: x Engeltje van Voorthuyzen
Woonplaats: Tienhoven
Tweede Partij: boedel + Teuntje van Rinkhuyzen
Executeur testamentair: Roelof van Rinkhuyzen
Executeur testamentair: Antony Vonders
Verwijzingen: testament d.d. 5-11-1790 voor notaris J. Klemmé
Bijzonderheden: + Cornelia Lam was een halfzuster van Teuntje van Rinkhuyzen
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U236a016

Akte Inventarisnummer U236a16, aktenummer 123
Aktedatum 18-05-1792
Aktesoort Scheiding
Notaris J. KLEMME ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: boedel + Teuntje van Rinkhuysen
Naam voogd eerste partij: ex. test.: Anthony Vonders, neef
Woonplaats voogd: Utrecht
Naam tweede partij: erven Teuntje van Rinkhuysen:
Naam tweede partij: Roelof van Rinkhuysen, broer
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Naam tweede partij: Klaasje van Rinkhuysen, zuster
Naam echtgenote tweede partij: wed. Willem de Man
Woonplaats tweede partij: Hilversum
Naam tweede partij: onmondige kinderen + Tryntje van Rinkhuysen, zuster en Barend Seldenryk:
Naam tweede partij: Hendrik Seldenryk
Naam tweede partij: Tymen Seldenryk
Samenvatting inhoud akte: van de boedel van Teuntje van Rinkhuysen
Verwijzingen: testament d.d. 5-11-1790 voor notaris J. Klemmé
Bijzonderheden: Roelof van Rinkhuysen is mede-executeur en met Anthony Vonders voogd over de minderjarige kinderen van + Tryntje van Rinkhuysen
Bijzonderheden: met rekening en verantwoording door de executeurs 128

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.