arrow arrow
Jacob Hendriks Overeem
(Circa 1680-)
Gerritje Cornelisdr van den Hoeven
(Circa 1680-)
Cornelis Jacobs Overeem
(Circa 1706-)
Hendrina Gerrits Oudvorst
(Circa 1710-)
Gerritje Cornelisdr Overeem
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Cornelis Barends Elshof

Gerritje Cornelisdr Overeem 128

  • Marriage: Cornelis Barends Elshof 128

  General Notes:

Akte Inventarisnummer U271a2, aktenummer 90
Aktedatum 25-02-1790
Aktesoort Uitkoop
Notaris J. STELLINGWERF, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jacomina Jansen van Peere
Naam echtgenote eerste partij: wed. Cornelis Jacobse Overeem, in leven eerder wedr. N.N.
Woonplaats eerste partij: Achtienhoven
Naam tweede partij: kinderen en mede-erven ab intestato Cornelis Jacobse Overeem:
Naam tweede partij: Jacob Overeem, verwekt by eerste echtgenote
Woonplaats tweede partij: Westbroek
Naam tweede partij: Cornelis Baarendse Elshof
Naam echtgenote tweede partij: x Gerritje Overeem, verwekt by eerste echtgenote
Woonplaats tweede partij: Slooten by Amsteldam
Naam tweede partij: Jan van den Hogen
Naam echtgenote tweede partij: x Jannigje Overeem, verwekt by eerste echtgenote
Woonplaats tweede partij: Oostveen
Naam tweede partij: Jan Overeem, verwekt by Jacomina Jansen van Peere
Woonplaats tweede partij: Achtienhoven
Samenvatting inhoud akte: uit de boedel van hun vader en (stief)moeder
Verwijzingen: testament d.d. 11-3-1752 voor notaris Mr. W. van Oudenallen
Bijzonderheden: eerste party is mede-erfgename voor een kindsdeel
Bijzonderheden: met afschrift van testament en boedelbeschryving

Akte Inventarisnummer U271a5, aktenummer 84
Aktedatum 03-03-1802
Aktesoort Scheiding
Notaris J. STELLINGWERF, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jan Nagel
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Jacomina Jansz van Peere, eerder wed. Cornelis Jacobse van Overeem
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: (kinds)kinderen + Cornelis Jacobse van Overeem en + Jacomina Jansz van Peere:
Naam tweede partij: kinderen + Gerritje Overeem:
Naam tweede partij: Grietje Elshoff
Naam tweede partij: Willemyntje Elshoff
Naam tweede partij: Hendrik Elshoff
Naam voogd tweede partij: voogd: Cornelis Barendse Elshoff, vader
Woonplaats voogd: op de Sloterweg
Naam tweede partij: Jan van den Hoven
Naam echtgenote tweede partij: x Jannetje Overeem
Woonplaats tweede partij: in de Agterweetering
Naam tweede partij: Jan Overeem
Woonplaats tweede partij: Vleuten
Samenvatting inhoud akte: van de boedel van Jan Nagel en zyn overleden vrouw
Soort onroerend goed: huis en erf - naar Jan Nagel -
Ligging onroerend goed: aan den Dam
Gerecht onroerend goed: Westbroek
Verwijzingen: huwelykse voorwaarden d.d. 06-05-1792 voor notaris J. Stellingwerff
Bijzonderheden: met boedelbeschryving 128

Gerritje married Cornelis Barends Elshof.128

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.