arrow arrow arrow
Jan Claasz van Ligtenberg
(Circa 1695-)
Jannigje Gerrits Boskoop
(Circa 1700-)
Claas Luijts van der Vliet
(Circa 1700-)
Aaltje Hermans van der Vliet
(Circa 1705-)
Claas Jans van Ligtenberg
(Circa 1730-1786)
Lambertje Claasdr van der Vliet
(Circa 1735-1775)
Jan Claasz van Ligtenberg
(1772-)

 

Family Links

Jan Claasz van Ligtenberg 68,241

  • Born: Breukelerveen 241
  • Christened: 15 march 1772, Tienhoven 241

  General Notes:

Akte Inventarisnummer U268a4, aktenummer 7
Aktedatum 09-03-1776
Aktesoort Scheiding
Notaris C. MOM, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: erven Claas Luyerse van der Vliet en Aaltje Harmans van der Vliet, in leven echtelieden:
Naam eerste partij: Cornelis Gysbertse Timmer
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Hendrikje Claassen van der Vliet, dochter
Woonplaats eerste partij: Breukeleveen
Naam eerste partij: Claas Janszen van Ligtenberg
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Lammertje Claassen van der Vliet, dochter
Woonplaats eerste partij: Breukeleveen
Naam eerste partij: zyn 3 minderjarige kinderen:
Naam eerste partij: Jannetje van Ligtenberg
Naam eerste partij: Aaltje van Ligtenberg
Naam eerste partij: Jan van Ligtenberg
Naam eerste partij: Harman van der Vliet, minderjarige zoon van + Harman Claassen van der Vliet en Marrigje van Oostveen
Naam voogd eerste partij: voogd: Cornelis Dirkse van der Wild
Woonplaats voogd: Breukeleveen
Samenvatting inhoud akte: van de boedel van hun (groot)ouders
Soort onroerend goed: perceel gedeeltelyk uytgeveend land, groot 300 roeden - naar Cornelis Gysbertse Timmer -
Belendingen onroerend goed: ww: Middelwetering ow: Willem Schipper
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen, Binnenweg
Soort onroerend goed: perceel geheel verveend water en land, groot 300 roeden
Ligging onroerend goed: wz dyk
Belendingen onroerend goed: ow: Jan Hendriksz Bos ww: Gerrit Jansz van Ligtenberg
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen
Soort onroerend goed: perceel geheel verveend water en land, groot 405 roeden
Ligging onroerend goed: wz dyk
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen
Soort onroerend goed: perceel geheel verveend water en land, groot 250 roeden
Ligging onroerend goed: wz dyk
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen
Soort onroerend goed: vrye veen, groot 82 roeden 10 voeten van een perceel veenland
Ligging onroerend goed: tusschen Nieuwendyk en de Weer
Belendingen onroerend goed: voor: kinderen van Gerrit Jansz Oosterling achter: voorland aan de Weer ww: veenland van Claas Jansz van Ligtenberg uit deze boedel ow: Jacobus Staal
Gerecht onroerend goed: Loosdrecht
Soort onroerend goed: vrye veen, groot 11 roeden 8 voeten
Belendingen onroerend goed: voor: voorland achter: boomtje ow: Jasper Schipper ww: kinderen van Gerrit Oosterling
Gerecht onroerend goed: Loosdrecht
Soort onroerend goed: vrye veen, groot 84 roeden 10 voeten
Ligging onroerend goed: tusschen Nieuwendyk en de Weer
Belendingen onroerend goed: voor: Jacob Sas achter: de Weer ow: Jacob Sas
Gerecht onroerend goed: Loosdrecht, Boomhoek
Soort onroerend goed: vrye veen, groot 188 roeden en 1 voet - naar Harman van der Vliet -
Ligging onroerend goed: tusschen Nieuwendyk en de Weer
Belendingen onroerend goed: voor: voorland achter: Claas Ligtenberg ww: Willem Grotendorst ow: kinderen van Gerrit Oosterling
Gerecht onroerend goed: Loosdrecht
Soort onroerend goed: vrye veen van een akker
Belendingen onroerend goed: zw: Arie de Jong
Gerecht onroerend goed: Loosdrecht, op de Schinkeldyk
Soort onroerend goed: huys en erve met 2 schuuren en waterakkertje - naar Claas Jansz van Ligtenberg -
Ligging onroerend goed: oz Breukeleveenschendyk
Belendingen onroerend goed: ow: Gysbert Jansen Heus nw: Claas Zytveld zw: erven Claas Horst
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen
Soort onroerend goed: perceel uytgeveend water en land, groot 270 roeden
Ligging onroerend goed: oz dyk
Belendingen onroerend goed: ww: erven Claas Horst ow: Gerrit Jansz van Ligtenberg
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen
Soort onroerend goed: vrye veen, groot 70 roeden 4 voeten
Ligging onroerend goed: tusschen Nieuwendyk en de Weer
Belendingen onroerend goed: voor: Harmen Harmensz van der Vliet achter: de Weer ww: Willem Grotendorst ow: Cornelis Gysbertsz Timmer
Gerecht onroerend goed: Loosdrecht
Soort onroerend goed: turfschuur met stalling en grond
Belendingen onroerend goed: by: Drecht en de Quakel ww: Quakelpad
Gerecht onroerend goed: Loosdrecht
Soort onroerend goed: vrye veen van een akker
Ligging onroerend goed: Zuyderlaan
Belendingen onroerend goed: achter en nw: Reyer Zypestein zw: N.N. van Collen
Gerecht onroerend goed: Loosdrecht, op de Noord
Verwijzingen: testament d.d. 11-9-1770 voor notaris Jacobus van Someren
Verwijzingen: testament d.d. 7-2-1767 voor notaris Jacobus van Someren
Verwijzingen: goedkeuring d.d. 16-12-1774 voor notaris C. Mom
Verwijzingen: testament d.d. 17-8-1775 voor notaris C. Mom
Verwijzingen: voogdbenoeming d.d. 30-7-1775 voor gerecht van Breukeleveen
Bijzonderheden: medevoogd over Harmen Harmensz van der Vliet is Claas Jansz van Ligtenberg
Bijzonderheden: met boedelbeschryving d.d. 27-1-1775 herzien d.d. 17-4-1775
Zakelijk trefwoord: turfwinning 68

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.