arrow arrow arrow
Reijer Aarts Baars
(Circa 1615-)
Maagje Hermans
(Circa 1635-Before 1673)
Cornelis Jans de Waal
(Circa 1620-)
Willempje Cornelisdr
(Circa 1625-)
Adriaan Reijers Baars
(Circa 1665-Before 1717)
Hendrikje Cornelisdr de Waal
(1663-)
Willemina Adriaans Baars
(1693-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Gerrit Jans de Waal

2. Dirk Aalberts Blomhof

Willemina Adriaans Baars 74,420,1063

  • Born: De Bilt 420
  • Christened: 29 october 1693, De Bilt 420
  • Marriage: (1): Gerrit Jans de Waal 14 april 1715, De Bilt 74,420,1063
  • Marriage: (2): Dirk Aalberts Blomhof 5 july 1733, Maartensdijk 420,1063

  General Notes:

Akte inv.nr. U127a10, aktenr. 19, d.d. 30-03-1715
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gerrit Jansz de Wael
Naam assistent eerste partij: ass.: Jannichie Gerrits, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Jan Cornelisz de Wael
Woonplaats assistent: Zeyst
Naam tweede partij: Willemina Adrians Baers
Naam assistent tweede partij: ass.: Adriaen Reyersz Baers, vader
Woonplaats assistent: De Bilt
Bijzonderheden: met kwitantie voor f 800,- d.d. 21-3-1716

Akte inv.nr. U160a1, aktenr. 56, d.d. 14-09-1715
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Abraham van Cuylenburg
Beroep eerste partij: advocaet en rentmeester edelen en ridderschappe van Utreght
Naam eerste partij: Pieter van Nes
Beroep eerste partij: rentmeester edelen en ridderschappe van Utreght
Naam eerste partij: Nicolaes van Cuylenburg
Naam eerste partij: Jan van Cuylenburg, onmondig
Naam voogd eerste partij: voogd: Rudolph van Cuylenburg, oom
Beroep voogd: borgermeester van Montfoort
Woonplaats eerste partij: Utreght
Naam tweede partij: Gerrit de Wael
Naam echtgenote tweede partij: x Willemyntje Baers
Woonplaats tweede partij: Oostveen
Soort onroerend goed: hoffstede met huisinge en 44 mergen lants
Naam onroerend goed: Het Ridderbosch
Gerecht onroerend goed: Oostveen
Soort onroerend goed: huysinge en weyland
Bijzonderheden: huis en weiland met ingang van 1-5-1716

Akte inv.nr. U160a8, aktenr. 5, d.d. 05-01-1726
Aktesoort Uitkoop
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Adriaen Reyertss Baers, in leven gehuwd met Hendrikje Cornelis de Waal:
Naam eerste partij: Reyer Adriaenss Baers, zoon
Woonplaats eerste partij: De Bilt, de Uythof te Nieuwveen
Naam eerste partij: Gerrit de Wael
Naam echtgenote eerste partij: x Willemyna Adriaenss Baers, dochter
Naam eerste partij: Aert Adriaenss Baers, zoon
Naam eerste partij: Anthoni Adriaenss Baers, onmondige zoon
Naam eerste partij: Jan Adriaenss Baers, onmondige zoon
Naam eerste partij: Hendrik Adriaenss Baers, onmondige zoon
Naam voogd eerste partij: voogd: Geurt Reyrtss Baers, oom
Naam voogd eerste partij: voogd: Adriaen Corneliss van der Hoeven, oom
Naam tweede partij: Cornelis Janss van Pappelendam
Naam echtgenote tweede partij: x Dirkje Dircks Hoeven, dochter van Hendrikje Cornelis de Waal
Samenvatting inhoud akte: uit de boedel van Adriaen Reyertss Baerss en Hendrikje Cornelis de Waal
Bijzonderheden: beide partyen zyn erfgenamen van hun moeder Hendrikje Cornelis de Waal, in leven eerder weduwe van Dirk Ariss Hoeven

Akte inv.nr. U160a10, aktenr. 12, d.d. 11-03-1730
Aktesoort Overdracht
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven ab intestato Jan Adriaenss Baers:
Naam eerste partij: Cornelis Janss van Pappelendam
Naam echtgenote eerste partij: x Dirkie Dirks Hoeven, halfzuster
Naam eerste partij: Gerrit Janss de Wael
Naam echtgenote eerste partij: x Willemina Baers, zuster
Naam eerste partij: Reyer Adriaenss Baers, broer
Naam eerste partij: Aert Adriaenss Baers, broer
Naam eerste partij: Anthoni Adriaenss Baers, broer
Naam echtgenote eerste partij: x Aeltje Cornelis de Wael
Naam eerste partij: Hendrik Adriaenss Baers, onmondige broer
Naam voogd eerste partij: voogd: Geurt Reyertss Baers
Naam voogd eerste partij: voogd: Adriaen Corneliss van den Hoeven
Naam tweede partij: Huybert van Bemmel
Beroep tweede partij: meester backer
Woonplaats tweede partij: Utreght
Samenvatting inhoud akte: van obligatie f 1.000,- ten laste van de provincie Utrecht
Bijzonderheden: comparanten zyn woonachtig onder Oostveen en De Bild

Akte inv.nr. U160a10, aktenr. 14, d.d. 18-03-1730
Aktesoort Overdracht
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelis Jansse van Pappelendam
Naam echtgenote eerste partij: x Dirkje Dirks Hoeven
Naam eerste partij: Reyer Adriaense Baers
Naam eerste partij: Aart Adriaense Baers
Naam eerste partij: Anthoni Adriaense Baers
Naam echtgenote eerste partij: x Aeltje Cornelis de Wael
Naam eerste partij: Hendrik Adriaensse Baers, onmondig
Naam voogd eerste partij: voogd: Geurt Reyersze Baers
Naam voogd eerste partij: voogd: Adriaen Cornelisse van den Hoeven
Naam tweede partij: Gerrit Jansse de Wael
Naam echtgenote tweede partij: x Willemina Adriaensse Baers
Woonplaats tweede partij: Oostveen
Samenvatting inhoud akte: van obligatie f 1.000,- ten laste van de provincie Utrecht
Bijzonderheden: beide partyen erfgenamen ab intestato van (half)broer Jan Adriaensse Baers en woonachtig te Oostveen en De Bild

Akte inv.nr. U160a10, aktenr. 16, d.d. 18-03-1730
Aktesoort Liquidatie
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven ab intestato Jan Adriaensse Baers:
Naam eerste partij: Cornelis Jansse van Pappelendam
Naam echtgenote eerste partij: x Dirkje Dirks Hoeven, halfzuster
Naam eerste partij: Gerrit Jansse de Wael
Naam echtgenote eerste partij: x Willemina Baers, zuster
Naam eerste partij: Reyer Adriaensse Baers, broer
Naam eerste partij: Aert Adriaensse Baers, broer
Naam eerste partij: Anthoni Adriaensse Baers, broer
Naam echtgenote eerste partij: x Aeltje Cornelisse de Wael
Naam eerste partij: Hendrik Adriaensse Baers, onmondige broer, 22jaar
Naam voogd eerste partij: voogd: Geurt Reyertse Baers
Naam voogd eerste partij: voogd: Adriaen Corneliss van den Hoeven ( Adriaen Verhoeven )
Samenvatting inhoud akte: van de nalatenschap van overleden (half)broer
Bijzonderheden: comparanten zyn woonachtig onder Oostveen en De Bild

Akte inv.nr. U160a11, aktenr. 65, d.d. 04-07-1733
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Dirck Albertse Blomhoff
Naam tweede partij: Willemina Adriaens Baers
Naam echtgenote tweede partij: wed. Gerrit Jansen de Wael
Bijzonderheden: met benoeming van de langstlevende tot voogd over hun erfgenamen
Bijzonderheden: met benoeming, door de bruid, van haar broers Reyer Adriaense Baers en Aert Adriaense Baers tot voogden over haar onmondige voorkinderen

Akte inv.nr. U160a12, aktenr. 11, d.d. 17-04-1734
Aktesoort Uitkoop
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Dirk Aelbertse Blomhof
Naam echtgenote eerste partij: x Willemyna Adriaens Baers, eerder wed. Gerrit Janse de Wael
Naam tweede partij: onmondige erven Gerrit Janse de Wael:
Naam tweede partij: Arien de Waal, zoon
Naam tweede partij: Aeltie de Waal, dochter
Naam tweede partij: Maria de Waal, dochter
Naam tweede partij: Jannigie de Waal, dochter
Naam tweede partij: Wouter de Waal, zoon
Naam tweede partij: Margareta Elisabet de Waal, dochter
Naam voogd tweede partij: voogd: Hendrik de Wael, oom
Naam voogd tweede partij: voogd: Teunis Janse van Dorrestyn, oom
Samenvatting inhoud akte: uit de boedel ter voldoening vaderlyk erfdeel
Verwijzingen: huwelykse voorwaarden d.d. 30-03-1715 voor notaris D. Houtman
Bijzonderheden: met boedelbeschryving
Bijzonderheden: met kwitantie d.d. 10-6-1752 van Wouter de Wael en Johannes Jacobse x Jannighje de Wael voor ontvangst uitkoopspenningen en ontslag uit voogdy

Akte inv.nr. U197a3, aktenr. 48, d.d. 30-10-1747
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris P. VAN LENT, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Margareta Elizabet van Cuylenborch
Naam echtgenote eerste partij: wed. Pieter van Nes
Beroep eerste partij: in leven rentmeester
Naam tweede partij: Dirk Bloemhoff
Naam echtgenote tweede partij: x Willemina Baars
Woonplaats tweede partij: Oostveen
Soort onroerend goed: hofsteede, huyzinge c.a. en 50 mergen bouw- en weyland
Gerecht onroerend goed: Oostveen

Akte inv.nr. U209a1, aktenr. 93, d.d. 11-08-1753
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris H. LAGERWEY, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Margaretha Elisabeth van Cuylenborgh
Naam echtgenote eerste partij: wed. Pieter van Nes
Beroep eerste partij: in leven rentmeester ridderschap van Utrecht
Naam tweede partij: Dirk Bloemhoff
Naam echtgenote tweede partij: x Willemina Baars
Woonplaats tweede partij: Oostveen
Soort onroerend goed: hofsteede, huysinge c.a., 50 mergen bouw- en weyland
Gerecht onroerend goed: Oostveen

Akte inv.nr. U177a12, aktenr. 57, d.d. 03-05-1766
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris W. VAN OUDENALLEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Margaretha Eliesabeth van Cuylenborch
Naam echtgenote eerste partij: wed. Pieter van Nes
Beroep eerste partij: in leven rentmeester van de ridderschap van de provintie Utrecht
Naam tweede partij: Dirk Blomhof
Naam echtgenote tweede partij: x Wilhelmina Baars
Woonplaats tweede partij: Oostveen
Soort onroerend goed: hofstede huysinge c.a. 50 mergen bouw- en weyland
Gerecht onroerend goed: Oostveen 1063

Willemina married Gerrit Jans de Waal, son of Jan Cornelisz de Waal and Jannigje Gerrits, on 14 april 1715 in De Bilt 74,420.,1063 (Gerrit Jans de Waal was born in Zeist 420 and was christened on 25 september 1692 in Zeist 420.)

Willemina also married Dirk Aalberts Blomhof on 5 july 1733 in Maartensdijk 420.,1063 (Dirk Aalberts Blomhof was born circa 1705 in Stokken 74,420.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.