arrow arrow arrow arrow
Goijerd Pieters van Schaik
(1644-)
Neeltje Pieters van Maartensdijk
(Circa 1660-)
Lucas Hendrik Lucas van Buuren
(1641-Before 1702)
Trijntje Gijsberts Boelhouwer
(Circa 1665-)
Pieter Goijerds van Schaik
(1684-)
Nelligje Lucasdr
(1695-1750)
Goijerd Pieters van Schaik
(1718-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jannigje Jacobs Spelt

Goijerd Pieters van Schaik 72,460,1068

  • Christened: 1 october 1718, Westbroek 72
  • Marriage: Jannigje Jacobs Spelt 12 april 1750, Westbroek 72,460

  General Notes:

Wordt in 1766 door Pieter Jurriaans van Schaik als voogd benoemd; zijn zij familie of alleen via de familie Spelt verwant?

Trouwt wonende Westbroek.

Akte inv.nr. U196a4, aktenr. 43, d.d. 12-02-1746
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris G.J. VAN SPALL, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Peter Goyerde van Schaick
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Gooeyerdt Peterse van Schaik, zoon
Naam tweede partij: Cornelis Peterze van der Hove
Soort onroerend goed: hofsteede bestaande in huysinge c.a. en aanhoorige bouw als wylanden groot 15 mergen 3 hond en 5 roeden
Ligging onroerend goed: Agterweeteringe
Gerecht onroerend goed: Oostveen

Akte inv.nr. U218a1, aktenr. 54, d.d. 31-03-1750
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris N. DE GRAAFF, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Goyerd Peters van Schaik
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam assistent eerste partij: ass.: Peter Gojerd van Schaik, vader
Woonplaats assistent: Westbroek
Naam tweede partij: Jannetje Jacobsz Speld, onmondig
Woonplaats tweede partij: Westbroek
Naam assistent tweede partij: ass.: Jacob Jansz Speld, vader
Naam echtgenote assistent: x Wyntje Valk
Woonplaats assistent: Agterweteringh
Bijzonderheden: met benoeming van langstlevende tot voogd

Akte inv.nr. U218a2, aktenr. 85, d.d. 05-01-1752
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris N. DE GRAAFF, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Goyert Peterse van Schaik
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: Aelbert van Dyk
Naam assistent tweede partij: borg: Jan Claes van der Woerd
Naam tweede partij: Teunis Gerritse van der Voort
Woonplaats tweede partij: Westbroek
Soort onroerend goed: 2 percelen veenland, elk groot 300 roeden
Belendingen onroerend goed: zw: Ary Jans van der Vlies nw: capittel van Oudmunster
Gerecht onroerend goed: Westbroek, Zek

Akte inv.nr. U220a1, aktenr. 3, d.d. 18-01-1753
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris G. BILSTYN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Goyerd Peters van Schaik
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: Nicolaes Graaff
Beroep tweede partij: notaris s hoofs van Utrecht en secretaris van Westbroek
Samenvatting inhoud akte: f 200,- vanwege lening

Akte inv.nr. U220a1, aktenr. 4, d.d. 18-01-1753
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris G. BILSTYN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Goyerd Peters van Schaik
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: Nicolaes de Graaf
Beroep tweede partij: notaris 's hoofs van Utrecht en secretaris van Westbroek
Samenvatting inhoud akte: f 399,- vanwege lening

Akte inv.nr. U218a3, aktenr. 4, d.d. 18-01-1753
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris N. DE GRAAFF, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Goyerd Peters van Schaik
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: Splinter Speld
Samenvatting inhoud akte: f 600,- vanwege lening

Akte inv.nr. U218a3, aktenr. 5, d.d. 18-01-1753
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris N. DE GRAAFF, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Goyerd Peters van Schaik
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: Cors van Ekeren
Samenvatting inhoud akte: f 200,- vanwege lening

Akte inv.nr. U225a2, aktenr. 25, d.d. 13-05-1753
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris J. KELFFKENS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Goyert Peters van Schajk
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: Jan Dirkse Versteegh
Naam assistent tweede partij: borg: Cornelis de Cruyff
Woonplaats assistent: Zuylen
Naam assistent tweede partij: borg: Hendrik de Vries
Woonplaats assistent: Westbroek
Soort onroerend goed: 1/2 morgen veenland
Belendingen onroerend goed: nw: Jan van Vredendaal zw: N.N., gehuwd met Pieter Stellingwerff
Gerecht onroerend goed: Westbroek
Verwijzingen: transport d.d. 4-4-1750 voor gerecht van Westbroek

Akte inv.nr. U218a4, aktenr. 25, d.d. 23-02-1754
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris N. DE GRAAFF, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Goyerd Peters van Schaik
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: Hendrik Tomisse ( Hendrick Thomasz )
Soort onroerend goed: 9 1/4 mergen land, in 2 percelen
Soort onroerend goed: 5 1/4 mergen land
Gerecht onroerend goed: Westbroek, te Veenwaarts
Soort onroerend goed: 4 mergen
Gerecht onroerend goed: Westbroek, na de Heykant

Akte inv.nr. U230a1, aktenr. 4-1, d.d. 01-07-1754
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris B. SLUYTERMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Johannis van den Hengel
Naam echtgenote eerste partij: x Julia Johanna de Sebastien
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Nicolaes de Graaf
Beroep gemachtigde: [ notaris ]
Naam tweede partij: Goyert Peterse van Schaick
Soort onroerend goed: stukje land, groot 30 roeden met huysinge c.a.
Ligging onroerend goed: nz dyk
Belendingen onroerend goed: nw en zw: convente van Wittevrouwe ow: Goossen van Bemmel ww: capittel St Marien te Utrecht
Gerecht onroerend goed: Westbroek
Verwijzingen: procuratie d.d. 24-6-1754 voor notaris B. Sluyterman
Bijzonderheden: erfpacht en naasting van en ten behoeve van het convent van Wittevrouwen

Akte inv.nr. U153a9, aktenr. 23, d.d. 23-11-1754
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris J. VERVOORN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: weeshuys
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam voogd eerste partij: huismeester: Allard Rudolph van Waey
Naam voogd eerste partij: huismeester: Steven Jacob van Muyden
Beroep voogd: advocaat
Naam tweede partij: Arie Pietersz van Schaik
Woonplaats tweede partij: Achtienhoven
Naam assistent tweede partij: borg: Goyert van Schaik
Soort onroerend goed: huizinge, hofstede c.a. met 42 1/2 mergen lands
Gerecht onroerend goed: Achtienhoven
Bijzonderheden: renversaal akte

Akte inv.nr. U205a10, aktenr. 24, d.d. 17-02-1755
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris L. VAN DER PAUW, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Pieter Goyertss van Schayk
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Nelligje Lucasse
Naam eerste partij: erfgenaam ab intestato Nelligje Lucasse:
Naam eerste partij: Goyerd Petersz van Schayk, zoon
Naam tweede partij: Hendrikus Kool
Soort onroerend goed: 3 cameren en erven
Ligging onroerend goed: oz Jufferstraat by de Menonitekerk
Belendingen onroerend goed: met een poorte in te gaan op een pleyn agter de herberge Munster
Gerecht onroerend goed: Utrecht

Akte inv.nr. U177a10, aktenr. 54-1, d.d. 18-05-1757
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris W. VAN OUDENALLEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: St Sebastiaengasthuys anders Cruysgasthuys
Woonplaats eerste partij: buyte de Wittevrouwepoort
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Jan Godart van Oudenallen
Beroep gemachtigde: advocaat hove van Utrecht
Naam tweede partij: Goyert Peterse ( Goyert Peterse van Schaik )
Naam assistent tweede partij: borg: Huygh Tukker
Naam assistent tweede partij: borg: J G van Oudenallen
Soort onroerend goed: huysinge, hoff en hofstede met 8 mergen wey- en hooylandt
Ligging onroerend goed: de eerste dwarssloot aghter de huysinge
Belendingen onroerend goed: zw: Hollandsche limietscheydingh ow: capittel St Marie binnen Utrecht ww: juffrouw NN Assenbergh
Gerecht onroerend goed: Westbroek

Akte inv.nr. U177a10, aktenr. 54-2, d.d. 18-05-1757
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris W. VAN OUDENALLEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: St Sebastiaengasthuys anders Cruysgasthuys
Woonplaats eerste partij: buyte de Wittevrouwepoort
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Jan Godart van Oudenallen
Beroep gemachtigde: advocaat hove van Utrecht
Naam tweede partij: Gerrit Sypveld
Naam assistent tweede partij: borg: J G van Oudenallen
Naam assistent tweede partij: borg: Goyert Peterse ( Goyert Peterse van Schaik )
Soort onroerend goed: 5 mergen wey- en hooyland
Ligging onroerend goed: nz Binnenweghsedyk
Belendingen onroerend goed: voor: dwarssloot ow: capittel St Marie binnen Utrecht andere zyde: Jan Clase van der Woerd
Gerecht onroerend goed: Westbroek in het Seck

Akte inv.nr. U218a5, aktenr. 106-4, d.d. 02-10-1755
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris N. DE GRAAFF, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Aletta Vermeer
Naam eerste partij: Marritje Willems Grootendorst
Naam echtgenote eerste partij: wed. Teunis Post
Naam tweede partij: Tymen Haarman
Naam assistent tweede partij: borg: Goyert Peters van Schayk
Naam assistent tweede partij: borg: Aalbert van Dyk
Soort onroerend goed: perceel veen- of turffland
Belendingen onroerend goed: voor: perceel van 106 III achter: perceel van 106 V
Gerecht onroerend goed: [ Westbroek ]
Zakelijk trefwoord: turfwinning

Akte inv.nr. U211a1, aktenr. 118-13, d.d. 31-10-1755
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris W.G. VAN NES, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Johannes Kelffkens
Beroep eerste partij: notaris en procureur hove van Utrecht
Naam tweede partij: Jan Dirckse Versteeg
Naam assistent tweede partij: borg: Jacobus Blonk
Naam assistent tweede partij: borg: Hendrick de Vries
Soort onroerend goed: 1/2 morgen turffland
Belendingen onroerend goed: achter: perceel, verkocht aan Goyert Peterse van Schaik ene zyde: Anna Assenbergh andere zyde: N.N., weduwe van Teunis Post
Gerecht onroerend goed: Westbroek, Secq

Akte inv.nr. U225a4, aktenr. 59, d.d. 25-10-1757
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris J. KELFFKENS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Goyerd Peterse van Schaik
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: Willem Ysbrandse Leeflangh
Naam tweede partij: Elbert Willemse Leeflangh
Woonplaats tweede partij: Cortenhoeff
Soort onroerend goed: 3 halve morgens turffland
Belendingen onroerend goed: ene zyde: Ann Asschenbergh andere zyde: N.N., wed. Teunis Post voor: Jan Dirkse Versteegh achter: Aalbert van Dyk
Gerecht onroerend goed: Westbroek, in 't Secq
Verwijzingen: openbare verkoping d.d. 30-10-1755 voor notaris W.G. van Nes

Akte inv.nr. U218a8, aktenr. 4, d.d. 07-01-1758 Aktesoort Huur en verhuur
Notaris N. DE GRAAFF, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Goyerdt Peters van Schayk
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: Cornelis Petersse van den Hoove
Soort onroerend goed: hofstede bestaande in huysinge c.a. met 15 mergen 305 roeden bouw als wylanden
Ligging onroerend goed: Agterweteringe
Gerecht onroerend goed: Oostveen
Bijzonderheden: akte niet ondertekend door notaris

Akte inv.nr. U218a9, aktenr. 26, d.d. 09-04-1759
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris N. DE GRAAFF, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Ary Jans van Clinger ( Arryanse van Klinger )
Naam assistent eerste partij: borg: Goyerd Peters van Schayk
Naam assistent eerste partij: borg: Jan Claas van der Woerd
Naam tweede partij: Antony van der Schaar
Samenvatting inhoud akte: f 300,- vanwege lening
Bijzonderheden: niet door notaris ondertekend

Akte inv.nr. U218a11, aktenr. 32, d.d. 07-03-1761
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris N. DE GRAAFF, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Goyerd Peters van Schayk
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: Splinter Spelt
Woonplaats tweede partij: Agterweteringh
Samenvatting inhoud akte: f 200,- vanwege lening

Akte inv.nr. U225a7, aktenr. 44, d.d. 29-12-1764
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris J. KELFFKENS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gooyert Peterse van Schaayk
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: Pieter van Oostveen
Woonplaats tweede partij: Maarsseveen
Samenvatting inhoud akte: 10 morgen wy- en hooyland
Ligging onroerend goed: Kerkdyk
Belendingen onroerend goed: achter: Jan van der Voort ow en nw: Jan van der Voort zw: Jan Janze Vredendaal
Gerecht onroerend goed: Westbroek te Veenwaards aan het Nedereynd

Akte inv.nr. U205a20, aktenr. 13, d.d. 25-01-1766
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris L. VAN DER PAUW, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Goyerd van Schayk
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: Jan Jacobsz Spelt, zwager
Samenvatting inhoud akte: f 500,- vanwege lening
Bijzonderheden: kwitantie d.d. 20-4-1771

Akte inv.nr. U227a5, aktenr. 125, d.d. 18-10-1766
Aktesoort Testament
Notaris J. T. BLEKMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Peter Jurriaensz van Schaik
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Neeltje Ariensz van Dyk
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: de (klein)kinderen:
Naam tweede partij: Maria Petersdochter van Schaik
Naam echtgenote tweede partij: geh. met Cornelis van Oostveen
Naam tweede partij: Janus Petersz van Schaik
Naam tweede partij: Jacobje Petersdochter van Schaik
Naam echtgenote tweede partij: geh. met Willem Jacobsz Bakker
Naam tweede partij: Peter Ariensz van Schaik, onmondige zoon + Arien Petersz van Schaik en + Neeltje Jacobsdochter Spelt
Bijzonderheden: de gehele nalatenschap mag door Jacobje Petersdochter van Schaik en haar man worden aangenomen, mits aan de anderen ieders erfportie in contant geld uitkerende
Bijzonderheden: met benoeming van Klaas Regtuit en Goyert Petersz van Schaik tot voogden

Akte inv.nr. U225a8, aktenr. 14, d.d. 16-05-1767
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris J. KELFFKENS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gooyert Peterse van Schayk
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: Cornelis van Hees
Beroep tweede partij: medicinae doctor
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: f 725,- vanwege kooppenningen van hofstede onder Westbroek

Akte inv.nr. U192a3, aktenr. 187, d.d. 16-05-1772
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris J. VAN OVERMEER, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Spelt
Woonplaats eerste partij: Martensdyk
Naam assistent eerste partij: borg: Goyert van Schaik
Woonplaats assistent: Westbroek
Naam assistent eerste partij: borg: Cornelis Spelt
Woonplaats assistent: Agterwetering
Naam tweede partij: Jochem Floor
Samenvatting inhoud akte: f 300,- vanwege lening

Akte inv.nr. U242a10, aktenr. 123, d.d. 20-05-1775
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris H. N. SCHALKWIJK A VELDEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gysbert Spelt
Naam echtgenote eerste partij: x Aartje Roelofse van Beek
Woonplaats eerste partij: Agtienhoven
Naam assistent eerste partij: borg: Goyert van Schaick
Woonplaats assistent: Westbroek
Naam tweede partij: Pieter van Dyk
Beroep tweede partij: pannebacker
Woonplaats tweede partij: Zuylen
Samenvatting inhoud akte: f 2000-0-0 wegens lening

Akte inv.nr. U227a9, aktenr. 89, d.d. 04-11-1775
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris J. T. BLEKMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Goyert van Schaik
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam assistent eerste partij: borg: Wouter Verkerk
Naam assistent eerste partij: borg: Gysbert Jacobsz Spelt
Woonplaats assistent: Achtienhoven
Naam tweede partij: Willem van Dam
Beroep tweede partij: oud raad der stad Utrecht
Samenvatting inhoud akte: f 1.500,- vanwege lening
Bijzonderheden: kwitantie d.d. 22-7-1782 afgegeven door J.W. van Dam en bevestigd door Jacob van Dam, raad in de vroedschap van Utrecht, executeur-testementair van de nalatenschap van zyn vader Willem van Dam d.d. 1-12-1782

Akte inv.nr. U242a13, aktenr. 1, d.d. 04-07-1778
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris H. N. SCHALKWIJK A VELDEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gysbert Spelt
Woonplaats eerste partij: Achtienhoven
Naam assistent eerste partij: berg: Goyert van Schaik
Woonplaats assistent: Westbroek
Naam tweede partij: Pieter van Dyk
Beroep tweede partij: pannebakker
Woonplaats tweede partij: Zuilen
Samenvatting inhoud akte: f 1.000,- vanwege lening

Akte inv.nr. U227a10, aktenr. 111, d.d. 05-06-1779
Aktesoort Scheiding
Notaris J. T. BLEKMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Aalbert Jansz Klyn en Hendrikje Lammerts, echtelieden:
Naam eerste partij: Jan Aalbertsz Klyn, zoon
Woonplaats eerste partij: De Bilt
Naam eerste partij: Jan van Zytvelt
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Jacomina Christina Klyn, dochter
Woonplaats eerste partij: Diemen
Naam eerste partij: Cornelis Aalbertsz Klyn, zoon
Woonplaats eerste partij: Oostveen
Naam eerste partij: onmondige kinderen + Gaugje Aalbertsd. Klyn, dochter, en Jan Spelt:
Naam eerste partij: Jacob Spelt
Naam eerste partij: Hendrikje Spelt
Naam voogd eerste partij: voogd: Goyert van Schaik
Woonplaats voogd: Westbroek
Samenvatting inhoud akte: van de boedel van hun (groot)ouders
Verwijzingen: testament d.d. 6-8-1778 voor het gerecht van Diemen
Bijzonderheden: zoon Lambert Aalbertsz Klyn is overleden

Akte inv.nr. U229a12, aktenr. 100, d.d. 26-11-1781
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris A. HOEVENAAR, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Goyert Peterse van Schaik
Naam echtgenote eerste partij: x Jannigje Jacobse Spelt
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: Theodorus Gerardus Bosch
Soort onroerend goed: kamp wey-, hooy- en bouwland, groot 10 mergen
Ligging onroerend goed: Gageldyk
Belendingen onroerend goed: achter: Karnmelksdyk ene zyde: NN van Duynkerken andere zyde Roelof van Nimwegen
Gerecht onroerend goed: Achtienhoven
Bijzonderheden: leenroerig aan het huis van Pylsweerd

Akte inv.nr. U225a13, aktenr. 72, d.d. 30-08-1783
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris J. KELFFKENS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Reyer van Manen
Woonplaats eerste partij: Roodebrugge
Naam assistent eerste partij: borg: Aart van Manen
Woonplaats assistent: Hoogeland
Naam assistent eerste partij: borg: Goyert Peterse van Schaik
Woonplaats assistent: Westbroek
Naam tweede partij: Jacobus van der Kloes
Beroep tweede partij: meester timmerman
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: f. 600-0-0 vanwege lening
Bijzonderheden: tevens gedateerd 6-9-1783

kte inv.nr. U227a14, aktenr. 78, d.d. 25-04-1789
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris J. T. BLEKMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Wouter Verkerk
Woonplaats eerste partij: Maarssen
Naam eerste partij: Goyert van Schaik
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: Assuerus van Royen
Woonplaats tweede partij: Williscop
Soort onroerend goed: hofstede, huys c.a. en 39 mergen boomgaard, wey-, hooy- en bouwlanden:
Soort onroerend goed: 8 mergen
Belendingen onroerend goed: voor: de huyzinge
Gerecht onroerend goed: Williscop
Soort onroerend goed: 8 mergen
Gerecht onroerend goed: Blokland
Soort onroerend goed: 2 x 8 1/2 mergen
Belendingen onroerend goed: beneden: de huysinge
Gerecht onroerend goed: Williscop
Soort onroerend goed: 6 mergen
Belendingen onroerend goed: boven: de huysinge
Gerecht onroerend goed: Williscop

Akte inv.nr. U227a14, aktenr. 31, d.d. 26-11-1791
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris J. T. BLEKMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Wouter Verkerk
Woonplaats eerste partij: Maarssen
Naam eerste partij: Goyert van Schaik
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: Antony van Riet
Naam echtgenote tweede partij: x Annigje Vermeulen, eerder wed. Assuerus van Royen
Woonplaats tweede partij: Williscop
Soort onroerend goed: hofstede, huys c.a. en 39 mergen boomgaard, wey-, hooy- en bouwlanden:
Soort onroerend goed: 8 mergen
Belendingen onroerend goed: voor: de huyzinge
Gerecht onroerend goed: Williscop
Soort onroerend goed: 8 mergen
Gerecht onroerend goed: Blokland
Soort onroerend goed: 17 mergen in 2 percelen
Belendingen onroerend goed: beneden: de huyzinge
Gerecht onroerend goed: Williscop
Soort onroerend goed: 6 mergen
Belendingen onroerend goed: boven: de huyzinge
Gerecht onroerend goed: Williscop

Akte inv.nr. U211a7, aktenr. 16, d.d. 25-03-1797
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris W.G. VAN NES, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Johannes Kelffkens
Beroep eerste partij: notaris en procureur 's hooffs van Utrecht
Naam tweede partij: Joost Timmer
Woonplaats tweede partij: Westbroek
Soort onroerend goed: 6 morgen wey- en hooyland
Belendingen onroerend goed: ene zyde: Goyert Peterse van Schayk andere zyde: N.N., wed. Elbert Leeflang
Gerecht onroerend goed: Westbroek, in t Secq

Akte inv.nr. U231a2, aktenr. 201, d.d. 27-09-1800
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris J. VAN DAM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Willem Voorsteegh
Beroep eerste partij: notaris 's hoofs van Utrecht
Naam tweede partij: Claas van der Woert
Naam tweede partij: Willem van Dyk
Woonplaats tweede partij: Westbroek
Soort onroerend goed: huizinge met turfschuur en 2 mergen 450 roeden zo water als land
Ligging onroerend goed: Kerkdyk
Belendingen onroerend goed: achter: Goyert Peterse van Schayk nw: Jan van Klingeren en Rut Jacobse Bakker zw: Jacobus van Someren
Gerecht onroerend goed: Westbroek, te Veenwaarts
Zakelijk trefwoord: turfwinning

Akte inv.nr. U231a2, aktenr. 221, d.d. 04-09-1801
Aktesoort Overdracht
Notaris J. VAN DAM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Willem van Werkhoven, veniam aetatis
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Wilem Voorsteegh
Beroep gemachtigde: notaris en makelaar te Utrecht
Naam tweede partij: Goyert Peterse van Schaik
Woonplaats tweede partij: Westbroek
Samenvatting inhoud akte: van obligatie groot f 1.052-12-0 ten laste van voormalig gewest Utrecht
Verwijzingen: procuratie d.d. 7-7-1801 voor notaris J.W. Cramer te Amsterdam
Verwijzingen: akte d.d. 8-8-1800 voor notaris D. Rother
Verwijzingen: scheiding d.d. 26-7-1799 voor notaris D. Rother
Verwijzingen: overdracht d.d. 15-9-1794 voor notaris W. Dop

Akte inv.nr. U231a2, aktenr. 251, d.d. 03-12-1803
Aktesoort Codicil
Notaris J. VAN DAM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Goyert Peterse van Schayk
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Jannigje Jacobse Spelt
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Samenvatting inhoud akte: toewyzing legaten en herroeping van eerdere beschikkingen met uitzondering van voogdbenoeming
Verwijzingen: akte d.d. 7-3-1789 voor notaris W. Voorsteegh
Bijzonderheden: Goyert Lam, zoon van Jan Lam en Nelligje van Schayk, dochter, heeft de keur op hofstede en landeryen onder Westbroek en ook het recht van nakoop
Bijzonderheden: met benoeming van Roelof Graves te Achttienhoven tot medevoogd naast Cornelis Goyerde van Schayk en Jan Janse Lam
Bijzonderheden: met benoeming van notaris en makelaar Willem Voorsteegh tot executeur 460,1068

  Christening Notes:

Getuige: Aaltje Gijsberts.

Goijerd married Jannigje Jacobs Spelt, daughter of Jacob Jans Spelt and Weijntje Jans Valk, on 12 april 1750 in Westbroek 72.,460 (Jannigje Jacobs Spelt was christened on 21 march 1728 in Maartensdijk 70,74.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.