? van Harten
(-)
? ?
(-)
Sander van Harten
(Circa 1595-)
? ?
(-)
Jan Sanders van Harten
(Circa 1625-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Neeltje Dirks

Jan Sanders van Harten 168,227

  • Born: Circa 1625
  • Marriage: Neeltje Dirks 168

  General Notes:

Hoe familie van Jan Sanders X Annigje Eijmerts? Bij de doop van zijn zoon Sander is Anneken Emerts doopgetuige.

Brouwer te Nieuwpoort.

19-6-1656
Jacob Dircks op Lakerveld mede erfgen. van Dirck Anthonis transport aan Jan Sanders, brouwer inde Nieuwpoort

3-11-1657 transport Lakerveld RA.5 foto 090a
Jan Sanderts te Nieuwpoort, (als man en voocht van Neeltge Dircksdr) transport aan Jacob Dircksz zijn swager het gerechte 3e part in 11 mergen lants meerdere stukken: er is ook nog een gerechtig 4e part in de huijsinge (folio 90 2 x in het boek wel verschillende)

24-5-1659
Jan Sanderts van Harten brouwer te Nieuwpoort transport aan mr. Jan Carels Gastrick en transport aan Herman Jans Vermaet (schepen)

f121v 13-6-1660
Comp. de voochden van de kinderen en erfgenamen van Willem Jans de Best x Geertjen Aertse, transp. ten behoeve van Jan Sanders, brouwer inde Nieuwpoort
getekend door Gijsbert Eijmerts, Annetje Willems, Cornelis Claesse Capiteijn, Willem Teunisse, Gijsbert Dirck/ Derck?, Jan Bastiaens

f99 26-11-1668
Comp. Teunis Arien Thielt won. Nieuwpoort is schuldig aan Jan Sanders van Harten

26-11-1668
Tonis Adriaenss tielt (?) burger binnen Nieupoort gevesticht t.b.v. Jan Sanderss van Harten schepen aldaer, een hondert gulden op drie hont drie guartier hont lant op Langerak gelegen.

f197v 5/15-4-1669
Comp. voor schout en Jacob Adriaens Abeel en Bastiaen Herberts schepenen.
Thomas Willems Stuijvenberch, Willem Willems, Joost Willems ende Pieter Willems Stuijvenberch, gebroeders alle won. Langerak, transp. 1 hont in't Frederick Pleunenweer binnen de Thiendwech ten behoeve van Jan Leenderts van Harten, brouwer en schepen te Nieuwpoort, Jan Sanders had daar ook land

5/15-4-1669
de kinderen van Willen Tomass Stuijvenberch getransporteert aen Jan Sandertss van Harten schepen tot Nieuwpoort een hont lant gelegen op Langerak in Frederick Pleunen weer voor de somme van 150 L.

ca 2-7-1696
wede van Jan Sanderse van Harten, brouwer te Nieuwpoort
de kinderen en erfgenamen van Willem Danen gedaegde
2e keer schuldbrief en 3e keer 3-12-1696 Hypotheek

Boedelinventarissen 13 Neeltgen Dirx wedu van Jan Sanders van Harten 1712 79,227,248,271,396

Jan married Neeltje Dirks, daughter of Dirk Theunisz and IJfje Jacobs.168 (Neeltje Dirks was born circa 1625.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.