arrow arrow arrow arrow
Jan Cornelisz de Waal
(Circa 1680-)
Aletta Pieters Sanen
(Circa 1680-Circa 1716)
Gijsbert Hermans de Heus
(Circa 1685-After 1743)
Marrigje Dirks Lamme
(Circa 1685-)
Pieter Jans de Waal
(1710-Circa 1750)
Elisabeth Gijsberts de Heus
(Circa 1720-)
Pietertje Pieters de Waal
(1750-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jan Elberts Dolman

Pietertje Pieters de Waal 6,33,68,112,232

  • Born: Maarsseveen 33,232
  • Christened: 15 march 1750, Tienhoven 33,232
  • Marriage: Jan Elberts Dolman 26 april 1778, De Vuursche 6,112,217

  General Notes:

Woont 1777 te Westbroek.

Akte inv.nr. U218a6, aktenr. 23, d.d. 18-03-1756
Aktesoort Scheiding
Notaris N. DE GRAAFF, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Elisabet Gysbertsen Heus
Naam echtgenote eerste partij: wed. Pieter de Waal, eerder wedr. Elisabet van der Vliet
Naam tweede partij: onmondig erven Pieter de Waal:
Naam tweede partij: zyn onmondige kinderen by + Elisabet van der Vliet:
Naam tweede partij: Aletta de Waal
Naam tweede partij: Jan de Waal
Naam tweede partij: Claasje de Waal
Naam tweede partij: zyn onmondige kinderen by Elisabet Gysbertsen Heus:
Naam tweede partij: Merritje de Waal
Naam tweede partij: Jacoba de Waal
Naam tweede partij: Pitertje de Waal
Naam voogd tweede partij: voogd: Cornelis de Waal, oom
Naam voogd tweede partij: voogd: Gerrit van Voorthuysen, oom
Samenvatting inhoud akte: van de boedel van Elisabet Gysbertsen Heus en + Piter de Waal
Soort onroerend goed: 8 mergen land - naar Aletta de Waal, Jan de Waal en Claasje de Waal -
Gerecht onroerend goed: Westbroek, in 't Zek
Soort onroerend goed: 8 mergen land
Gerecht onroerend goed: Westbroek, in 't Buytenweg
Soort onroerend goed: 2 mergen land met 4 akkers afgeveende turfflanden - naar Elisabet Gysbertsen Heus -
Gerecht onroerend goed: Maarseveen, in de Veenlanden
Soort onroerend goed: hoffstede met huysinge c.a.
Gerecht onroerend goed: Maarseveen, in het Sek
Soort onroerend goed: hoffstede met huysinge c.a.
Gerecht onroerend goed: Maarseveen, in 't Zek
Soort onroerend goed: 300 roeden water en land
Gerecht onroerend goed: Maarseveen, in 't Zek
Soort onroerend goed: 300 roeden affgeturft veenland - naar Elisabet Gysbertsen Heus -
Gerecht onroerend goed: Maarseveen in 't Binneweg
Soort onroerend goed: 300 roeden affgeturfft veenland
Gerecht onroerend goed: Maarseveen, in 't Binneweg
Verwijzingen: huwelykse voorwaarden d.d. 9-12-1743 voor notaris C.F. Pronckert
Bijzonderheden: met boedelbeschryving
Bijzonderheden: Elisabet Gysbertsen Heus, dochter van + Gysbert Harmense Heus
Bijzonderheden: Piter de Waal, overleden te Maarsseveen, zoon van Jan de Waal
Zakelijk trefwoord: turfwinning

Akte inv.nr. U218a7, aktenr. 81, d.d. 29-09-1757
Aktesoort Liquidatie
Notaris N. DE GRAAFF, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Elisabeth Gysberts Heus
Naam echtgenote eerste partij: wed. Pieter de Waal
Woonplaats eerste partij: Maersseveen
Naam tweede partij: de minderjarige nagelaten kinderen van Pieter de Waal en Elisabeth van der Vliet:
Naam tweede partij: Aletta de Waal
Naam tweede partij: Jan de Waal
Naam tweede partij: de minderjarige kinderen van Pieter de Waal en Elisabeth Gysberts Heus:
Naam tweede partij: Marritje de Waal
Naam tweede partij: Jacoba de Waal
Naam tweede partij: Pietertje de Waal
Naam voogd tweede partij: voogd: Gerrit van Voorthuysen
Naam voogd tweede partij: voogd: Cornelis de Waal
Samenvatting inhoud akte: van de boedel Pieter de Waal en Elisabeth Gysberts
Heus
Verwijzingen: goedkeuring d.d. 27-4-1756 door hof van Utrecht
Verwijzingen: scheiding d.d. 18-3-1756 voor notaris N. de Graaff
Bijzonderheden: + Claesje de Waal, kind van + Pieter de Waal en Elisabeth van
der Vliet, is onlangs overleden

Akte inv.nr. U242a2, aktenr. 69, d.d. 06-03-1762
Aktesoort Scheiding
Notaris H. N. SCHALKWIJK A VELDEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: kinderen + Pieter de Waal en + Elisabeth van Vliet:
Naam eerste partij: Jacobus Staal
Naam echtgenote eerste partij: x Aletta de Waal
Naam eerste partij: Jan de Waall, minderjarig
Naam voogd eerste partij: voogd: Cornelis de Waal
Naam voogd eerste partij: voogd: Gerrid Voorthuysen
Naam tweede partij: onmondige kinderen + Pieter de Waal en Elisabeth Gysbertse Heus:
Naam tweede partij: Merrigje de Waal
Naam tweede partij: Coba de Waal
Naam tweede partij: Pietje de Waal
Naam voogd tweede partij: voogd: Elisabeth Gysbertse Heus, moeder
Naam echtgenote voogd: nu geh. met Markus van Kesteren
Samenvatting inhoud akte: van de nalatenschap van Claasje de Waal, dochter + Pieter de Waal en + Elisabeth van Vliet, welke Pieter de Waal een zoon was van + Jan de Waall
Soort onroerend goed: 8 mergen land - naar tweede party -
Gerecht onroerend goed: Westbroek, in 't Buytenweg
Soort onroerend goed: kamp land verongeldende voor 1 mergen 225 roeden - naar eerste party -
Gerecht onroerend goed: Maarseveen, in 't Zek
Soort onroerend goed: 1 mergen 150 roeden land
Gerecht onroerend goed: Maarseveen, in 't Binneweg
Soort onroerend goed: 8 mergen lands
Gerecht onroerend goed: Westbroek, in 't Zek
Verwijzingen: scheiding d.d. 4-12-1743 voor notaris M. de Leeuw
Verwijzingen: [kwitantie d.d. 6-3-1762 voor notaris H.N. van Schalkwyk Velden]
Verwijzingen: scheiding d.d. 14-11-1752 vvor notaris I. Munnicks
Verwijzingen: scheiding d.d. 18-3-1756 voor notaris Nicolaas de Graaff
Bijzonderheden: ook op 20-3-1762 gedateerd

Akte inv.nr. U242a7, aktenr. 13, d.d. 10-03-1770
Aktesoort Scheiding
Notaris H. N. SCHALKWIJK A VELDEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Marcus van Kesteren
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Elizabeth Gysbertse Heus, eerder wed.
Pieter de Waal
Woonplaats eerste partij: Maarseveen
Naam tweede partij: minderjarige kinderen van + Elizabeth Gysbertse Heus en Pieter de Waal:
Naam tweede partij: Merretje de Waal
Naam tweede partij: Jacoba de Waal
Naam tweede partij: Pietertje de Waal
Naam voogd tweede partij: voogd: Cornelis de Waal
Woonplaats voogd: De Bild
Naam voogd tweede partij: voogd: Gerrid Voorthuysen
Woonplaats voogd: Zuylen
Samenvatting inhoud akte: ter voldoening van vaderlyk en grootvaderlyk erfdeel
van tweede party
Soort onroerend goed: 2 mergen land - naar Merretje de Waal, Jacoba de Waal en
Pietertje de Waal -
Gerecht onroerend goed: Maarseveen, Veenlanden
Soort onroerend goed: hofsteede, huysinge c.a., geapproprieerd tot een bakkery
en 150 roeden land - naar Marcus van Kesteren -
Gerecht onroerend goed: Maarseveen, Zek
Soort onroerend goed: hofsteede, huysinge c.a. en 100 roeden land
Belendingen onroerend goed: ww: voorheen Cornelis Aalberse van der Vliet
Gerecht onroerend goed: Maarseveen, Zek
Soort onroerend goed: 300 roeden water en land, zynde afgeturft
Gerecht onroerend goed: Maarseveen, Zek
Soort onroerend goed: 300 roeden afgeturft veenland
Gerecht onroerend goed: Maarseveen, Binneweg
Soort onroerend goed: 300 roeden afgeturft veenland
Gerecht onroerend goed: Maarseveen, Binneweg
Soort onroerend goed: 2 mergen land
Gerecht onroerend goed: Maarseveen, Veenlanden
Soort onroerend goed: 1 mergen uitgeveend turfland
Gerecht onroerend goed: Maarseveen, Binneweg
Soort onroerend goed: 1 acker uytgeveend turffland groot 275 roeden
Gerecht onroerend goed: Maarseveen, Zek
Soort onroerend goed: hofstede met 3 kampen wey- en hooyland
Gerecht onroerend goed: Maarseveen, Veenlanden
Verwijzingen: huwelykse voorwaarden d.d. 15-3-1758 voor notaris Nicolaas de
Graaff
Verwijzingen: verklaring d.d. 17-8-1769 voor notaris H.N. van Schalkwyk Velden
Verwijzingen: scheiding d.d. 28-6-1760 voor notaris E. Pryn
Verwijzingen: scheiding d.d. 18-3-1756 voor notaris Nicolaas de Graaff
Bijzonderheden: erfgenamen van Elizabeth Gysbertse Heus zyn: haar weduwnaar
Marcus van Kesteren, haar kinderen by Pieter de Waal en Gerredje van Kesteren en Jantje van Kesteren, kinderen uit tweede huwelyk
Bijzonderheden: Pieter de Waal was een zoon van Jan de Waal
Bijzonderheden: met boedelbeschryving
Bijzonderheden: saldo van de nalatenschap van Elizabeth Gysbertse Heus is negatief

Akte inv.nr. U225a11, aktenr. 56, d.d. 11-11-1777
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris J. KELFFKENS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Markus van Kesteren
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Elizabeth Gysbertsse Heus, eerder wed.
Pieter de Waal
Woonplaats eerste partij: Maarsseveen
Naam eerste partij: kinderen Markus van Kesteren:
Naam eerste partij: Gerrigje van Kesteren, onmondig
Naam eerste partij: Jantje van Kesteren, onmondig
Naam eerste partij: kinderen + Elizabeth Gysbertsse Heus en + Pieter de Waal:
Naam eerste partij: Marrigje de Waal
Woonplaats eerste partij: Zuylen
Naam eerste partij: Pietertje de Waal
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: Willem Voorsteegh
Beroep tweede partij: notaris hoofs van Utrecht
Soort onroerend goed: 1/4 part van een voorland met akker en water tezamen groot
1 mergen 150 roeden
Ligging onroerend goed: den Binnenwegsendyk
Belendingen onroerend goed: achter: Jan Dirksze Versteegh nw: Lammert van den Hoven zw: Hendrik van der Vliet
Gerecht onroerend goed: Westbroek in het Binnenweg
Bijzonderheden: ook gedateerd 29-11-1777
Bijzonderheden: niet ondertekend door notaris 68

Pietertje married Jan Elberts Dolman, son of Elbert Goosens Dolman and Hendrikje Jans de Bree, on 26 april 1778 in De Vuursche 6,112.,217 (Jan Elberts Dolman was christened on 13 may 1742 in Nieuw Loosdrecht 112.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.