arrow
Hendrik Pieters Overeem
(Circa 1650-)
? ?
(-)
Cornelis Pieters van den Hoeven
(Circa 1650-)
Lambertje Goijerds
(Circa 1655-)
Jacob Hendriks Overeem
(Circa 1680-)
Gerritje Cornelisdr van den Hoeven
(Circa 1680-)
Cornelis Jacobs Overeem
(Circa 1706-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Hendrina Gerrits Oudvorst

2. Jacomina Jans van Peer

Cornelis Jacobs Overeem 68

  • Born: Circa 1706
  • Marriage: (1): Hendrina Gerrits Oudvorst 68
  • Marriage: (2): Jacomina Jans van Peer 68

  General Notes:

Schoenmaker te Achttienhoven.

Akte Inventarisnummer U177a8, aktenummer 30
Aktedatum 27-01-1748
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris W. VAN OUDENALLEN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Maaghje Gerrits Smits
Naam echtgenote eerste partij: gehuwd met Gerrit Aartsen
Naam eerste partij: haar onmondige dochter
Naam tweede partij: Cornelis Jacobz van Overeem
Soort onroerend goed: huysinge, erff en grond
Ligging onroerend goed: Kerkdyk
Belendingen onroerend goed: achter: tuyntje van Christiaan van Sporenburgh ene zyde: NN van Lockhorst andere zyde: NN Verbeek
Gerecht onroerend goed: Agtienhoven
Verwijzingen: transport d.d. 20-12-1747 voor gerecht van Achttienhoven
Bijzonderheden: levenslange gratis bewoning van de zykamer voor de verkoopster

Akte Inventarisnummer U177a9, aktenummer 5
Aktedatum 12-02-1752
Aktesoort Uitkoop
Notaris W. VAN OUDENALLEN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Cornelis Jacobsen Overeem
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Hendrina Oudvorst ( Hendrina Gerritsen )
Naam tweede partij: Jacob Overeem ( Jacob Cornelissen ), onmondige zoon
Naam voogd tweede partij: voogd: Hendrik Verwoert
Naam voogd tweede partij: voogd: Evert Rosendaal
Samenvatting inhoud akte: uit de boedel van zyn moeder

Akte Inventarisnummer U177a9, aktenummer 8
Aktedatum 11-03-1752
Aktesoort Codicil
Notaris W. VAN OUDENALLEN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Cornelis Jacobsen Overeem
Naam echtgenote eerste partij: gehuwd met Jacomina Jansen van Peere
Woonplaats eerste partij: Aghtienhoven
Samenvatting inhoud akte: kindsgedeelte voor echtgenote

Akte Inventarisnummer U218a4, aktenummer 114
Aktedatum 17-09-1754
Aktesoort Scheiding
Notaris N. DE GRAAFF ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: boedel + Willem Eekhout, in leven wedr. Gerrigje van Oven
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Johannis Kelfkens
Beroep gemachtigde: schout van Westbroek
Naam tweede partij: erven ab intestato Gerrigje van Oven, in leven wed. Jacobus Overeem:
Naam tweede partij: Cornelis Jacobse van Overeem, zoon
Naam tweede partij: Piter van Overeem, zoon
Naam tweede partij: Jan Jacobs Overeem, zoon
Naam tweede partij: Jacob Janse Bommers, zoon van Jan Janse Bommers en dochter Willemyntje van Overeem, in leven echtelieden
Naam tweede partij: Romerd Cornelisse
Naam echtgenote tweede partij: x Jannigje van Overeem, dochter
Naam tweede partij: Dirk Clarenbeek
Naam echtgenote tweede partij: x Lambertje van Overeem, dochter
Naam tweede partij: Teunis Jacobs Overeem, zoon
Samenvatting inhoud akte: van de boedel van Gerrigje van Oven en Jacobus Overeem
Bijzonderheden: met de boedelbeschryving

Akte Inventarisnummer U230a1, aktenummer 88
Aktedatum 22-05-1756
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris B. SLUYTERMAN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: boedel + Christiaan van Sporenburg
Naam voogd eerste partij: ex. test.: Nicolaas de Graaff
Beroep voogd: secretaris van Westbroek en notaris s' hooffs van Utrecht
Naam tweede partij: Egbert Remmiger
Woonplaats tweede partij: Agtienhoove
Soort onroerend goed: 2 mergen weyland
Belendingen onroerend goed: voor: tuyn van Cornelis Jacobss Overeem, schoenmaker achter: Derde Dwarssloot
Gerecht onroerend goed: Agtienhoven

Akte Inventarisnummer U245a3, aktenummer 86
Aktedatum 24-02-1764
Aktesoort Borgtocht
Notaris O. VAN DER SCHROEFF, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Cornelis Jacobse Overeem
Woonplaats eerste partij: Achtienhoven
Naam tweede partij: Johannes Kelffkens
Beroep tweede partij: schout en gadermeester van Westbroek
Samenvatting inhoud akte: voor Romerd Cornelisse ter voldoening resterende ongelden ad f 74-16-8

Akte Inventarisnummer U271a2, aktenummer 90
Aktedatum 25-02-1790
Aktesoort Uitkoop
Notaris J. STELLINGWERF, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jacomina Jansen van Peere
Naam echtgenote eerste partij: wed. Cornelis Jacobse Overeem, in leven eerder wedr. N.N.
Woonplaats eerste partij: Achtienhoven
Naam tweede partij: kinderen en mede-erven ab intestato Cornelis Jacobse Overeem:
Naam tweede partij: Jacob Overeem, verwekt by eerste echtgenote
Woonplaats tweede partij: Westbroek
Naam tweede partij: Cornelis Baarendse Elshof
Naam echtgenote tweede partij: x Gerritje Overeem, verwekt by eerste echtgenote
Woonplaats tweede partij: Slooten by Amsteldam
Naam tweede partij: Jan van den Hogen
Naam echtgenote tweede partij: x Jannigje Overeem, verwekt by eerste echtgenote
Woonplaats tweede partij: Oostveen
Naam tweede partij: Jan Overeem, verwekt by Jacomina Jansen van Peere
Woonplaats tweede partij: Achtienhoven
Samenvatting inhoud akte: uit de boedel van hun vader en (stief)moeder
Verwijzingen: testament d.d. 11-3-1752 voor notaris Mr. W. van Oudenallen
Bijzonderheden: eerste party is mede-erfgename voor een kindsdeel
Bijzonderheden: met afschrift van testament en boedelbeschryving

Akte Inventarisnummer U271a3, aktenummer 28
Aktedatum 06-05-1792
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris J. STELLINGWERF, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jan Nagel
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Maria Smink
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: Jacomina Jaarsen van Peere
Naam echtgenote tweede partij: wed. Cornelis Jacobse Overeem
Woonplaats tweede partij: Westbroek
Soort onroerend goed: huis en erf - aanbreng bruidegom -
Ligging onroerend goed: den Dam
Gerecht onroerend goed: Westbroek
Bijzonderheden: indien bruidegom eerst sterft: kindsdeel uit helft van zyn nalatenschap voor bruid
Bijzonderheden: indien bruid eerst sterft: kindsdeel voor bruidegom

Akte Inventarisnummer U271a5, aktenummer 84
Aktedatum 03-03-1802
Aktesoort Scheiding
Notaris J. STELLINGWERF, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jan Nagel
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Jacomina Jansz van Peere, eerder wed. Cornelis Jacobse van Overeem
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: (kinds)kinderen + Cornelis Jacobse van Overeem en + Jacomina Jansz van Peere:
Naam tweede partij: kinderen + Gerritje Overeem:
Naam tweede partij: Grietje Elshoff
Naam tweede partij: Willemyntje Elshoff
Naam tweede partij: Hendrik Elshoff
Naam voogd tweede partij: voogd: Cornelis Barendse Elshoff, vader
Woonplaats voogd: op de Sloterweg
Naam tweede partij: Jan van den Hoven
Naam echtgenote tweede partij: x Jannetje Overeem
Woonplaats tweede partij: in de Agterweetering
Naam tweede partij: Jan Overeem
Woonplaats tweede partij: Vleuten
Samenvatting inhoud akte: van de boedel van Jan Nagel en zyn overleden vrouw
Soort onroerend goed: huis en erf - naar Jan Nagel -
Ligging onroerend goed: aan den Dam
Gerecht onroerend goed: Westbroek
Verwijzingen: huwelykse voorwaarden d.d. 06-05-1792 voor notaris J. Stellingwerff
Bijzonderheden: met boedelbeschryving 68

Cornelis married Hendrina Gerrits Oudvorst.68 (Hendrina Gerrits Oudvorst was born circa 1710.)

Cornelis also married Jacomina Jans van Peer.68

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.