arrow
Wouter Laurensz Bosch
(Circa 1575-After 1638)
? ?
(-)
Laurens Bosch
(Circa 1600-After 1678)
Marrigje Joosts
(Circa 1600-)
Hendrik Laurensz Bosch
(Circa 1635-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Lijsbeth Jans van Tienhoven

Hendrik Laurensz Bosch 68,73,78

  • Born: Circa 1635
  • Marriage: Lijsbeth Jans van Tienhoven 73,98

  General Notes:

Meerkerk RA.23 12-3-1661
Comp. Henrick Gerrits ende Dirck Peters van Arckel beijde won. te Noordeloos mitsg. Adriaen Hendricks van Hoff en Geelof Petersz Donck beijde won. Meerkerk en verkl. machtig te hebben gemaeckt Joost Jonas proc. tot Vianen special om van Hendrick Lauwerens getr. hebb. Lijsbeth Jans te voren wede van Franck Sijmons te eijsen voor het onm. kind van Franck Sijmens x Lijsbeth Jans

Testament
Aktenummer: 39
Datum: 29-06-1670
Soort akte: Testament
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Personen:
Testateur: Laurens Bosch
Echtgenoot: x Merrichje Joosten
Beroep: schout van Breuckeleveen
De kinderen:
Erfgenaam: Hendrick Bosch
Erfgenaam: Dirckje Bosch
Erfgenaam: Lysbeth Bosch
Erfgenaam: Joost Bosch
Verwijzingen: testament d.d. ----- voor notaris J. van Vechoven
Bijzonderheden: legitieme portie voor kleindochter Willemyntje Tymens van Loenen, indien zy trouwt buiten toestemming van de testateuren of haar ooms; anders insti- tutie tot medeŽrfgename met benoeming van Hendrick Bosch en Joost Bosch tot voogden onderstaand: herroeping d.d. 4-5-1671 voor notaris R. van Vechoven
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a001

Testament
Aktenummer: 84
Datum: 04-05-1671
Soort akte: Testament
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Personen:
Testateur: Laurens Bosch
Echtgenoot: x Merrichjen Joosten
Beroep: schout van Breuckeleveen
De kinderen:
Erfgenaam: Hendrick Bosch
Erfgenaam: Dirckje Bosch
Erfgenaam: Lysbeth Bosch
Erfgenaam: Joost Bosch
Verwijzingen: testament d.d. ----- voor notaris J. van Vechoven
Bijzonderheden: op last van lyftocht langstlevende legitieme portie voor kleindochter Willemyntje Thymens van Loenen
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a001

Voogdbenoeming - over achterkleinkind Willemyntje Hendricx, dochter + Willemyntje Thymens
Aktenummer: 142
Datum: 20-02-1672
Soort akte: Voogdbenoeming
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Samenvatting: over achterkleinkind Willemyntje Hendricx, dochter + Willemyntje Thymens
Personen:
Constituant: Laurens Bosch
Echtgenoot: x Marrichjen Joosten
Beroep: schout van Breuckeleveen
Woonplaats: Breuckeleveen
Geconstitueerde: Hendrick Bosch, zoon
Geconstitueerde: Joost Bosch, zoon
Verwijzingen: testament d.d. 4-5-1671 voor notaris R. van Vechoven
Bijzonderheden: vader en grootvader van de onmondige worden uitgesloten
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a001

Codicil
Aktenummer: 455
Datum: 06-03-1675
Soort akte: Codicil
Notaris: D. WOERTMAN
Personen:
Eerste Partij: Laurens Bosch
Echtgenoot: x Merrichjen Joosten
Beroep: schout van Breuckeleveen
Tweede Partij: Joost Bosch, zoon
Woonplaats: Breuckeleveen
onroerend goed: huysinge en hoffstede met landen daer achter; oz Breuckeleveensendyck
Belendingen: achter: Nieuwenlootdyck ow en nw: erven Gerrit Symonsz zw: vrouw van Sevenhuysen
Gerecht: Breuckeleveen
Bijzonderheden: mits hy f 10.000,- in de boedel brengt; zoniet, dan institutie in de legitieme portie met benoeming van zonen Hendrick Bosch en Joost Bosch en zwager Huych Govertsz, schout van Loenen, over de onmondige kinderen van + Dirckjen Bosch en Laurens Bosch, in leven schout van Breukelen
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U065a001

Testament
Aktenummer: 142
Datum: 25-05-1675
Soort akte: Testament
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Personen:
Testateur: Hendrickje Isbrants
Erfgenaam: Hendrick Bosch
Woonplaats: Merkerck
Bijzonderheden: Hendrick Bosch is zoon van neef Laurens Bosch, oud schout van Breukelerveen op last van een jaarlykse uitkering van 4 % van al haar na te laten goederen aan neef Harmen Hendricxss, zoon van Hendrick Harmanss, gewoond hebbende te Barneveld met benoeming van Laurens Bosch tot executeur
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a002

Voogdbenoeming - over de onmondige kinderen van schoonzoon Laurens Bosch, in leven schout te Breuckelen, en dochter Dirckje Bosch, in leven echtelieden
Aktenummer: 158
Datum: 18-08-1675
Soort akte: Voogdbenoeming
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Samenvatting: over de onmondige kinderen van schoonzoon Laurens Bosch, in leven schout te Breuckelen, en dochter Dirckje Bosch, in leven echtelieden
Personen:
Constituant: Laurens Bosch
Echtgenoot: x Merrichje Joosten
Beroep: oude schout van Breuckeleveen
Geconstitueerde: Hendrick Bosch, zoon
Woonplaats: Merkerck
Geconstitueerde: Joost Bosch, zoon
Beroep: schout van Breuckeleveen
Geconstitueerde: Huych Govertss, zwager
Beroep: schout van Loenen staetengerecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a002

Afstand - van al zyn rechten op kost- en kledinggeld etc. ten laste van zyn neef + Lambert Bosch
Aktenummer: 40
Datum: 29-06-1688
Soort akte: Afstand
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Samenvatting: van al zyn rechten op kost- en kledinggeld etc. ten laste van zyn neef + Lambert Bosch
Personen: Cedent: Hendrick Laurenss Bosch
Woonplaats: Ysselsteyn
Cessionaris: Johanna Bosch, onmondige dochter + Laurens Bosch, nicht
Voogd: Joost Bosch, oom
Beroep: schout van Breuckeleveen
Voogd: Cornelis Bosch, oom
Beroep: dienaer des goddelicken woorts in 's Gravenhage
Verwijzingen: codicil d.d. 20-9-1683 voor notaris J. Nobeling te Meerkerk
Bijzonderheden: tweede party is erfgename ab intestato van haar broer Lambert Bosch met acceptatie door tweede party
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a005

Akte inv.nr. U127a8, aktenr. 59, d.d. 23-05-1713
Aktesoort Procuratie
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: kinderen van Hendrik Bosch:
Naam eerste partij: Wouter Bosch
Beroep eerste partij: gerechtsbode van Breukeleveen
Naam eerste partij: Jan Bosch
Woonplaats eerste partij: Amsterdam
Naam eerste partij: Laurens Bosch
Woonplaats eerste partij: Amsterdam
Naam eerste partij: Hendrick Bosch
Woonplaats eerste partij: Amsterdam
Naam eerste partij: Franck Willemsz Stollaert
Naam echtgenote eerste partij: x Francyntie Bosch
Woonplaats eerste partij: Leerbroek
Naam eerste partij: Maria Bosch
Naam echtgenote eerste partij: wed. Jan Hendriksz Hoffman
Woonplaats eerste partij: Schoonderwoert
Naam tweede partij: Bernard van Way
Woonplaats tweede partij: Breukelen
Naam tweede partij: Adriaen van Way
Woonplaats tweede partij: Jutphaes
Samenvatting inhoud akte: om geld te innen by Willem Claesz, te Breukeleveen en om onroerend goed te verkopen en uit de opbrengst betaling te doen aan de erven Maria van Way
Verwijzingen: procuratie 30-12-1711 voor nots P. Leechburch
Bijzonderheden: voor een vierde deel erfgenamen van Joost Bosch, in leven schout van Breukeleveen
Bijzonderheden: Willem Claesz belooft resterende kooppenningen van helft van hofstede te voldoen, deels aan Jacob van Dorssen en deels aan geconstitueerden
Bijzonderheden: geconstitueerden verklaren, namens de erven Maria van Way goederen door de eerste comparanten geŽrfd van Joost Bosch, uit arrest te ontslaan en consenteren in transport van helft van hofstede aan Willem Claesz 68,73

Hendrik married Lijsbeth Jans van Tienhoven, daughter of Jan Jans van Tienhoven and Marrigje Hendriks van Nes 73.,98 (Lijsbeth Jans van Tienhoven was christened on 7 february 1636 in Meerkerk 78.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.