arrow arrow arrow arrow
Rutger Jacobs
(Circa 1640-)
Weijntje Jans
(Circa 1639-)
Jan Cornelisz Verkroost
(Circa 1640-)
Marrigje Willems Heijn
(Circa 1635-)
Jacob Rutgers Bakker
(Circa 1665-1738)
Cornelia Jans Verkroost
(Circa 1670-)
Jan Jacobs Bakker
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Cornelia Jacobs Botterhoven

2. Willemijntje Segers van Oostveen

Jan Jacobs Bakker 68,241

  • Marriage: (1): Cornelia Jacobs Botterhoven 68
  • Marriage: (2): Willemijntje Segers van Oostveen 27 july 1738, Tienhoven 68,241

  General Notes:

Akte inv.nr. U127a11, aktenr. 44, d.d. 08-08-1716
Aktesoort Scheiding
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacob Rutten
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Cornelia Jans Vercroost
Beroep eerste partij: backer
Woonplaats eerste partij: Tienhoven, oz van de Dyck
Naam tweede partij: erven Cornelia Jans Vercroost:
Naam tweede partij: Annichie Jacobs, onm. dochter
Naam tweede partij: Rutger Jacobsz, onm. zoon
Naam tweede partij: Jan Jacobsz, onm. zoon
Naam voogd tweede partij: voogd: Cornelis Jansz Vercroost, oom
Woonplaats voogd: Tienhoven
Samenvatting inhoud akte: de boedel van Jacob Rutten en Cornelia Jans Vercroost
Soort onroerend goed: drie mergen vyfftich roeden landts naar Annichie Rutger en Jan Jacobs
Ligging onroerend goed: Tienhovensevaert
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, int Binnewech
Soort onroerend goed: twee mergen lands
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, int Buytenwech
Soort onroerend goed: een hondert en vyfftich roeden soo water als land naar Annichie Rutger en Jan Jacobsz
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, int Seck
Soort onroerend goed: anderhalff mergen soo water als land naar Jacob Rutten
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, int Binnewech
Soort onroerend goed: twee mergen land
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, int Buytenwech
Soort onroerend goed: een halff mergen soo water als land
Belendingen onroerend goed: ow: perceel aen de kinderen toegescheyden
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, int Seck
Bijzonderheden: huis in Tienhoven, oz van de dyk, en enige obligaties blyven gemeen

Akte inv.nr. U127a11, aktenr. 90, d.d. 13-08-1717
Aktesoort Overdracht
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Kuyntie Reyers Baes, dochter van Reyer Jacobsz Baes
Woonplaats eerste partij: Amsterdam
Naam eerste partij: Maria Reyers Baes, zuster
Woonplaats eerste partij: by Weesp int Geyn
Naam tweede partij: minderjarige kinderen van Jacob Rutten
Beroep tweede partij: backer op Breukeleveen
Naam tweede partij: Rutger Jacobsz
Naam tweede partij: Jan Jacobsz
Naam voogd tweede partij: voogd: Cornelis Verkroost
Samenvatting inhoud akte: helft van obligatie f 1264.10.10. t.l.v. de gerechten van Breukeleveen en Tienhoven
Bijzonderheden: de wederhelft is in bezit van de diakonie van Tienhoven

Akte inv.nr. U127a15, aktenr. 16, d.d. 20-05-1721
Aktesoort Scheiding
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Ansem Gerrits van Kaan:
Naam eerste partij: Peter van Daalen
Naam echtgenote eerste partij: x Gerrichie Gerrits van Kaan, zuster
Woonplaats eerste partij: Maarssenveen, oz Dyck
Naam eerste partij: Neeltie Gerrits van Kaan, zuster
Naam echtgenote eerste partij: wed. Jan Jansz Grotendorst
Naam eerste partij: Cornelis Vercroost, neef ( Cornelis Jansz Vercroost)
Naam eerste partij: Geertie Peters Meyyers
Naam echtgenote eerste partij: wed. Willem Vercroost, neef
Naam eerste partij: kinderen + Cornelia Vercroost, nicht en Jacob Rutten:
Naam eerste partij: Rut Jacobsz
Naam eerste partij: Dirk Jansz
Naam echtgenote eerste partij: x Annichie Jacobsz
Naam eerste partij: Jan Jacobsz, onm.
Naam voogd eerste partij: voogd: Jacob Rutten, vader
Soort onroerend goed: halve hofsteede groot darthien mergen met huysinge c.a. naar Peter van Daalen
Ligging onroerend goed: oz Dyck
Gerecht onroerend goed: Maarssenveen
Bijzonderheden: Peter van Daalen is eigenaar andere helft van hofstede
Bijzonderheden: comparanten woonachtig in Maarsseveen, Tienhoven en Breukelerveen

Akte inv.nr. U160a14, aktenr. 24, d.d. 16-05-1738
Aktesoort Uitkoop
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Jacobse Bakker
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Cornelia Jacobs Botterhoven
Woonplaats eerste partij: Breukeleveen
Naam tweede partij: Jacob Jansen Bakker, zoon, oud 10 jaar
Naam voogd tweede partij: voogd: Rut Jacobse Bakker, oom
Woonplaats voogd: Tienhoven
Samenvatting inhoud akte: uit de boedel van moeder
Soort onroerend goed: huysinge c.a. met 50 roeden erf en grond - naar Jan Jacobse Bakker -
Ligging onroerend goed: wz dyck
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen
Soort onroerend goed: derde part in 2 mergen 200 roeden land - naar Jan Jacobse Bakker -
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, Binneweg
Bijzonderheden: met boedelbeschryving

Akte inv.nr. U160a14, aktenr. 25, d.d. 16-05-1738
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Jacobse Backer
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Cornelia Jacobs Botterhoven
Woonplaats eerste partij: Breukeleveen
Naam tweede partij: Willemyntje van Oostveen
Woonplaats tweede partij: Breukeleveen
Naam assistent tweede partij: ass.: Zeger van Oostveen, vader
Naam echtgenote assistent: x Fychje Brei
Woonplaats assistent: Breukeleveen
Verwijzingen: uitkoop d.d. 16-5-1738 voor notaris H. Dons

Akte inv.nr. U160a14, aktenr. 52, d.d. 02-10-1738
Aktesoort Scheiding
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Eychje Jacobs
Naam echtgenote eerste partij: wed. Jacob Rutten Backer
Woonplaats eerste partij: Breukeleveen
Naam tweede partij: erven Jacob Rutten Backer:
Naam tweede partij: Rutger Jacobse Backer, zoon
Naam tweede partij: Jan Jacobse Backer, zoon
Naam tweede partij: onmondige kinderen + Annighje Jacobs Backer, dochter:
Naam tweede partij: Gerbregt Dirkse, 20 jaar
Naam tweede partij: Johanna Dirkse, 15 jaar
Naam tweede partij: Jan Dirkse, 14 jaar
Naam voogd tweede partij: voogd: Dirk Jansen, vader
Woonplaats voogd: Tienhoven
Samenvatting inhoud akte: van de boedel van Jacob Rutten Backer
Soort onroerend goed: 1 1/2 mergen land - naar erven Jacob Rutten Backer -
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, Binnewegh
Soort onroerend goed: half mergen land
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, t Sek
Soort onroerend goed: huysinge en hofstede met 1/2 mergen water - naar Eychje Jacobs -
Ligging onroerend goed: wz dyk
Belendingen onroerend goed: achter: de domynen
Gerecht onroerend goed: Breuckeleveen
Verwijzingen: huwelykse voorwaarden d.d. 16-10-1716 voor notaris H. Dons

Akte inv.nr. U184a13, aktenr. 144, d.d. 13-08-1746
Aktesoort Kwitantie
Notaris H. VAN DAM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: medeŽerfgenamen Symen Albertzen:
Naam eerste partij: Cornelis Cornelissen van Zeyst
Naam echtgenote eerste partij: x Jannigje Albertz, zuster
Naam eerste partij: Albert Symenze, vader
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Annigje Piters Schouten
Naam eerste partij: Dirk Jacobzen de Wilt
Naam echtgenote eerste partij: x Geertje Albertzen, zuster
Naam tweede partij: Dirk Dirkzen de Wilt
Naam tweede partij: Jan Jacobzen Backer
Samenvatting inhoud akte: voor voogdy over Jannigje Albertze en Symen Albertzen, inzake de scheiding van de boedel van Annigje Piters Schouten

Akte inv.nr. U184a13, aktenr. 176, d.d. 15-09-1746
Aktesoort Testament
Notaris H. VAN DAM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jannetje Joosten Brey
Naam echtgenote eerste partij: wed. Elbert Dolman
Woonplaats eerste partij: Thienhoven
Naam tweede partij: Jannetje Elberts Dolman, dochter
Naam tweede partij: Cornelia Dirxen Verhoeff, onmondig, dochter + Pietertje Elberts Dolman en Dirk Verhoeff, in leven echtelieden kleindochter
Bijzonderheden: haar dochter erft 3/4e deel en haar kleindochter 1/4e deel
Bijzonderheden: met benoeming van Jan Jacobzen Backer en Pieter Zegersse van Oostveen als voogden over haar dochter en kleindochter 68

Jan married Cornelia Jacobs Botterhoven.68

Jan also married Willemijntje Segers van Oostveen, daughter of Seger Pieters van Oostveen and Fijgje Joosts Breij, on 27 july 1738 in Tienhoven 68.,241 (Willemijntje Segers van Oostveen was born circa 1715 in Breukelerveen 241.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.