arrow
Jan Aarts in den Eng
(Circa 1595-)
Gerritje Cornelisdr Druijff
(Circa 1595-)
Arend Arends van Vollevelde
(Circa 1620-)
Lijsbeth Dirks
(-)
Jan Jans in den Eng
(Circa 1640-)
Jannigje Arends van Vollevelde
(1645-)
Jan Jans in den Eng
(1682-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Lijsbeth Jans Tol

Jan Jans in den Eng 92,128

  • Christened: 24 september 1682, Wijk bij Duurstede 92
  • Marriage: Lijsbeth Jans Tol 20 february 1707, Amerongen 92

  General Notes:

Akte inv.nr. U184a20, aktenr. 202-2, d.d. 24-12-1754
Aktesoort Testament
Notaris H. VAN DAM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Hendrik van Vollevelde
Beroep eerste partij: koopman
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Jan Janzen in den Engh, zoon van Jan Janzen in den Engh
Naam tweede partij: Evert Janze in den Engh, zoon van Jan Janzen in den Engh
Naam tweede partij: Hendrica Janze in den Engh, zoon van Jan Janzen in den Engh
Verwijzingen: testament d.d. 14-2-1715 voor notaris M. Servaas te Amsterdam
Bijzonderheden: met benoeming van Gerard van Schalkwyk buiten de Tolsteegpoort, en NN de Waal, drogist te Utrecht, tot executeurs en voogden

Akte inv.nr. U252a5, aktenr. 133, d.d. 07-11-1774
Aktesoort Procuratie
Notaris P. VAN SCHOONHOVEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Hendrik van Vollenvelden:
Naam eerste partij: Evert Janse in den Engh
Naam eerste partij: Hendrika Janse in den Engh
Naam tweede partij: Barnardus Sluyterman
Beroep tweede partij: procureur hove van Utrecht
Samenvatting inhoud akte: om proces te voeren, speciaal in de zaken tegen Klaas Cornelisse en Willem van Egmond x Magdalena Cornelisse en tegen de Nederduytsche gereformeerde diaconie-armen binnen Utrecht
Bijzonderheden: erfgenamen zyn kinderen van Jan Janse in den Engh

Akte inv.nr. U230a14, aktenr. 13, d.d. 14-04-1777
Aktesoort Afstand
Notaris B. SLUYTERMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Lambert Ketel
Naam eerste partij: Pieter Ketel
Naam eerste partij: Gerrit Ketel
Naam eerste partij: Hendrik Ketel
Naam tweede partij: Jan Ketel, zoon van Aart Janze Ketel en Jannigje Jansz in den Eng, broer
Naam tweede partij: zyn kinderen en erfgenamen
Samenvatting inhoud akte: van recht op de fideicommissaire bespreking van de hofstede de Leege Meeren met de bybehorende landeryen, gelegen onder de Koppel en Kovelswade, uit de nalatenschap van Hendrik van Vollenvelden
Verwijzingen: testament d.d. 31-12-1760 voor notaris Hendrik van Dam
Bijzonderheden: Evert Janzen in den Eng en Hendrika Janzen in den Eng, kinderen van Jan Janzen in den Eng en erfgenamen van Hendrik van Vollenvelden, beloven voor de afstand aan ieder f 100,- te betalen 128

Jan married Lijsbeth Jans Tol, daughter of Jan Jacobs Tol and Maaike Everts, on 20 february 1707 in Amerongen.92 (Lijsbeth Jans Tol was christened on 15 february 1677 in Amerongen 89.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.