arrow arrow arrow
Claas Dirks van Ligtenberg
(Circa 1660-)
Geertje Cornelisdr Slagt
(Circa 1665-)
Gerrit Dirks Boskoop
(Circa 1670-)
Willempje Jans
(Circa 1675-)
Jan Claasz van Ligtenberg
(Circa 1695-)
Jannigje Gerrits Boskoop
(Circa 1700-)
Gerrit Jans van Ligtenberg
(Circa 1730-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Dougje Jans de Heus
2. Geertje Aalberts Gansevanger

Gerrit Jans van Ligtenberg 128,515

  • Born: Circa 1730, Breukelerveen 515
  • Marriage: (1): Dougje Jans de Heus 8 february 1758, Tienhoven 128,515
  • Marriage: (2): Geertje Aalberts Gansevanger 27 january 1765, Tienhoven 515

  General Notes:

Akte inv.nr. U160a15, aktenr. 155, d.d. 13-01-1758
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gerrit Janse van Ligtenberg
Woonplaats eerste partij: Breukeleveen
Naam tweede partij: Dougje Janse de Heus
Woonplaats tweede partij: Tienhoven
Naam assistent tweede partij: ass.: Merrigje Vercroost, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Jan de Heus
Woonplaats assistent: Tienhoven
Naam assistent tweede partij: ass.: Rut Verkroost, oom
Woonplaats assistent: Tienhoven
Bijzonderheden: met benoeming van langstlevende tot voogd

Akte inv.nr. U218a9, aktenr. 90, d.d. 26-09-1759
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris N. DE GRAAFF, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Willem Alberts Schipper
Woonplaats eerste partij: Tienhoven
Naam assistent eerste partij: borg: Gerrit Jans Ligtenberg, zwager
Naam assistent eerste partij: borg: Claes Jans Ligtenberg, zwager
Woonplaats assistent: Breukelerveen
Naam tweede partij: boedel + Marritje Willemse Grotendorst, in leven wed. Teunis Post
Naam voogd tweede partij: ex. test.: Gysbert Metz
Naam voogd tweede partij: ex. test.: Ary Jacobs Post
Samenvatting inhoud akte: f 399,- vanwege lening
Bijzonderheden: Gysbert Metz en Ary Jacobs Post in hun kwaliteit als administrateurs van de goederen van Jacob Post

Akte inv.nr. U230a4, aktenr. 4-2, d.d. 13-01-1762
Aktesoort Codicil
Notaris B. SLUYTERMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Dirks Boskoop
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Dirkje Symens
Woonplaats eerste partij: Breukeleveen
Naam tweede partij: kinderen + Jan Claesz van Ligtenbergh en + Jannigje Gerrits Boskoop:
Naam tweede partij: Gerrit Jansz Ligtenbergh
Naam tweede partij: Geertje Jansz Ligtenberg
Naam tweede partij: Claas Janszen van Ligtenberg

Akte inv.nr. U230a18, aktenr. 50, d.d. 10-03-1787
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris B. SLUYTERMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelis Gerritse van der Wilt
Woonplaats eerste partij: Breukeleveen
Naam tweede partij: Jannigje Claase van Ligtenberg
Woonplaats tweede partij: Breukeleveen
Naam assistent tweede partij: ass.: Gerrit Jansse van Ligtenberg, oom
Woonplaats assistent: Breukeleveen
Soort onroerend goed: 1/5 in 4 mergen lands - aanbreng bruidegom -
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen, in 't Buytenwegh
Soort onroerend goed: hofsteede met huysinge c.a. en 1 mergen lands
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen
Soort onroerend goed: een acker verongeldende voor 150 roeden
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen, in 't Binnewegh
Soort onroerend goed: 2 ackers - aanbreng bruidegom -
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen
Soort onroerend goed: 8 mergen 300 roeden lands
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen in 't Buytenwegh
Verwijzingen: schenking d.d. 8-8-1785 voor het gerecht van Breukeleveen
Bijzonderheden: lyftocht langstlevende
Bijzonderheden: met benoeming van de langstlevende tot voogd 128

Gerrit married Dougje Jans de Heus, daughter of Jan Jans de Heus and Marrigje Cornelisdr Verkroost, on 8 february 1758 in Tienhoven 128.,515 (Dougje Jans de Heus was born circa 1735 in Tienhoven 515.)

Gerrit also married Geertje Aalberts Gansevanger, daughter of Aalbert Aarts Gansevanger and Jannigje Theunisdr Zoetbrood, on 27 january 1765 in Tienhoven.515 (Geertje Aalberts Gansevanger was born circa 1735.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.