arrow
Dirk van Ligtenberg
(Circa 1625-)
? ?
(-)
Cornelis Dirks van Ligtenberg
(Circa 1655-)
Jannigje Hendriks
(-)
Dirk Cornelisz van Ligtenberg
(Circa 1680-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Aaltje Luijts

Dirk Cornelisz van Ligtenberg 68,192

  • Born: Circa 1680, Maarsseveen 192
  • Marriage: Aaltje Luijts 30 january 1707, Tienhoven 68,192

  General Notes:

Akte inv.nr. U135a1, aktenr. 110, d.d. 06-01-1707
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris A. VAN BAMMEL, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Dirck Cornelis van Lichtenberche
Woonplaats eerste partij: Maersseveen
Naam assistent eerste partij: ass.: Jannichje Hendricx
Naam echtgenote assistent: wed. Cornelis Dircxe van Lichtenberch
Naam tweede partij: Aeltje Luyten
Woonplaats tweede partij: Thienhoven
Naam assistent tweede partij: ass.: Luyt Gysen, vader

Akte inv.nr. U127a13, aktenr. 10, d.d. 23-02-1719
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Luytgers
Woonplaats eerste partij: Tienhoven
Naam assistent eerste partij: ass.: Jan Claes Bastiaensz, zwager
Woonplaats assistent: Tienhoven
Naam assistent eerste partij: Dirck Cornelisz van Lichtenberch, zwager
Woonplaats assistent: Maerssenveen
Naam tweede partij: Haesie Cornelis
Woonplaats tweede partij: Achtienhoven
Naam assistent tweede partij: ass.: Cornelis Hendriksz, vader
Naam echtgenote assistent: x Eychie Willems, moeder
Woonplaats assistent: Achtienhoven

Akte inv.nr. U160a15, aktenr. 74, d.d. 31-08-1744
Aktesoort Scheiding
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Haasje Cornelis, eerder wed. Jan Luyten:
Naam eerste partij: Willem Aartse
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Haasje Cornelis
Beroep eerste partij: geregtsbode van Tienhoven
Naam eerste partij: Luytger Janse Schipper, zoon van + Jan Luyten
Naam echtgenote eerste partij: x Angenietie Claesse Schipper
Naam eerste partij: Cornelis Janse Schipper, onmondige broer
Naam eerste partij: Gysbert Janse Schipper, onmondige broer
Naam voogd eerste partij: voogd: Cornelis Hendrikse Verwoerd, grootvader
Naam voogd eerste partij: voogd: Hendrik Cornelisse Verwoerd, oom
Naam voogd eerste partij: voogd: Arien Uyttenbogaerd
Naam voogd eerste partij: voogd: Dirk Cornelisse van Ligtenberg
Samenvatting inhoud akte: van de boedel van Haasje Cornelis
Soort onroerend goed: 11 mergen 361 roeden veen-, wey- en hoyland - naar Luytger Janse Schipper -
Ligging onroerend goed: oz dyk
Belendingen onroerend goed: ene zyde: N.N., wed. schout NN Houtman andere zyde: volgende perceel
Gerecht onroerend goed: Tienhoven,
Soort onroerend goed: 147 roeden zo water als land - naar Luytger Janse Schipper -
Gerecht onroerend goed: Tienhoven in 't Binneweg
Soort onroerend goed: 3 mergen 246 roeden land
Ligging onroerend goed: Hollansche Rading
Gerecht onroerend goed: Tienhoven
Soort onroerend goed: 2 mergen 174 roeden
Ligging onroerend goed: oz dyk
Gerecht onroerend goed: Tienhoven
Soort onroerend goed: 161 1/2 roede zo water als land
Gerecht onroerend goed: Tienhoven in 't Binneweg
Soort onroerend goed: 2 mergen land - naar Cornelis Janse Schipper -
Belendingen onroerend goed: ow: Westbroeksendyk ww: Cornelis Hermense
Gerecht onroerend goed: Westbroek, 't Sek
Soort onroerend goed: 3 mergen land - naar Cornelis Janse Schipper -
Ligging onroerend goed: oz dyk
Gerecht onroerend goed: Tienhoven
Soort onroerend goed: 2 1/2 mergen land - naar Gysbert Janse Schipper -
Ligging onroerend goed: oz dyk
Gerecht onroerend goed: Tienhoven
Verwijzingen: uitkoop d.d. 6-6-1737 voor notaris H. Dons
Verwijzingen: huwelykse voorwaarden d.d. 26-1-1737 voor notaris H. Dons
Bijzonderheden: 2 percelen blyven by de weduwnaar

Akte inv.nr. U183a11, aktenr. 16, d.d. 15-10-1746
Aktesoort Uitkoop
Notaris M. DE LEEUW, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Arien Volkertsz van de Wild
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Niesje Dirks van Lichtenberg
Beroep eerste partij: oud scheepen van Maersseveen
Naam tweede partij: Barbara van de Wild, onmondige dochter, oud 11 jaar
Naam tweede partij: Dirk van de Wild, onmondige zoon, oud 10 jaar
Naam tweede partij: Jannigje van de Wild, onmondige dochter, oud 6 jaar
Naam tweede partij: Dirkje van de Wild, onmondige dochter, oud 4 jaar
Naam voogd tweede partij: voogd: Dirk Aertse de Wild
Naam voogd tweede partij: voogd: Aaltje Luyten, grootmoeder
Naam echtgenote voogd: wed. Dirk Cornelisz van Lichtenberg
Samenvatting inhoud akte: uit de boedel van hun moeder
Verwijzingen: testament d.d. 14-01-1741 voor notaris P.H. Lindsay
Verwijzingen: appointement 01-10-1746 door hof van Utrecht
Bijzonderheden: voor uitkooppenningen blyft verbonden hofstede met 5 morgen land onder Maarsseveen
Bijzonderheden: met boedelbeschryving 68

Dirk married Aaltje Luijts, daughter of Luijt Gijsberts and Niesje Gijsberts, on 30 january 1707 in Tienhoven 68.,192 (Aaltje Luijts was born circa 1685 in Tienhoven 192.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.