Cornelis Gijsberts van den Hoorn
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Barbara Corsdr

Cornelis Gijsberts van den Hoorn 128

  • Marriage: Barbara Corsdr 128

  General Notes:

Akte inv.nr. U97a7, aktenr. 142, d.d. 10-12-1694
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris P. LEECHBURCH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelis Gysbertsz van den Hoorn
Beroep eerste partij: deckker
Naam eerste partij: Hendrick Hendricksen
Woonplaats eerste partij: Maarsseveen
Naam tweede partij: Gerrit Cornelisz de Keyser
Naam tweede partij: Merrichje Cornelis de Keyser, zuster
Woonplaats tweede partij: Kort Lauenrecht
Samenvatting inhoud akte: ieder f 300,-, vanwege lening met wederzydse borgtocht
Bijzonderheden: kwitanties d.d. 27-11-1696 en d.d. 8-12-1708

Akte inv.nr. U78a6, aktenr. 12, d.d. 29-02-1696
Aktesoort Akkoord
Notaris H. VYANDT, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Henrick Thoniss ( Henderick Teunissen van Nucop )
Naam eerste partij: Cornelis Harmanss van Mynden
Naam eerste partij: Jan Janss Grotendorst
Naam tweede partij: Barbara Corssen
Naam echtgenote tweede partij: wed. Cornelis Gysbertss van Hoorn
Beroep tweede partij: in leven decker
Naam assistent tweede partij: ass.: Henrick Henricxss Otten, zwager
Samenvatting inhoud akte: over aanleg en onderhoud sloot
Bijzonderheden: partyen wonen in Tienhoven en Maarsseveen

Akte inv.nr. U115a2, aktenr. 100, d.d. 23-11-1699
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris W. VAN DEN BRINCK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Regnerus van Mansvelt:
Naam eerste partij: Johan van Mansvelt
Naam eerste partij: Isabella Blanckerts
Naam echtgenote eerste partij: wed. Anthoni van Mansveld
Beroep eerste partij: in leven oud- raed ordinaris hove van Utrecht
Naam eerste partij: Fredrick Hoffman
Naam echtgenote eerste partij: x Elisabeth Hartman
Beroep eerste partij: luytenant colonel,
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Cornelis van Megen
Beroep gemachtigde: bode 's hoofs provinciael van Utrecht
Naam tweede partij: Berbertgen Cortz
Naam echtgenote tweede partij: wed. Cornelis Gysbertsen Decker
Naam assistent tweede partij: borg: Cornelis Cornelisse de Jonge
Naam assistent tweede partij: borg: Hendrick Hendrixen
Soort onroerend goed: twee ende een halff mergen turffland
Ligging onroerend goed: oz Oudendyck
Belendingen onroerend goed: ow: het land van N.N., de wed. van Cornelis Gysbertsen Decker nw: Teunis Bastiaensen zw: N.N., wed. van Cornelis Gysbertsen Decker
Gerecht onroerend goed: Maersseveen
Verwijzingen: procuratie d.d. 11-10-1699 voor notaris H. van Hees
Verwijzingen: procuratie d.d. 08-09-1699 voor notaris A. Duerkant
Verwijzingen: procuratie d.d. 08-06-1699 voor notaris C. de Coole

Akte inv.nr. U113a3, aktenr. 16, d.d. 15-04-1703
Aktesoort Procuratie
Notaris C. DE COOLE, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Huygh Tonisz van Nieucoop
Woonplaats eerste partij: Maerseveen
Naam eerste partij: Gysbert Cornelisz van den Hoorn
Naam eerste partij: Barber Corssen, moeder van Gysbert Cornelisz van den Hoorn
Naam echtgenote eerste partij: wed. Cornelis Gysbertsz van den Hoorn
Naam tweede partij: Jacobus Woertman
Beroep tweede partij: procureur 's hooffs van Utrecht
Samenvatting inhoud akte: om te procederen

Akte inv.nr. U146a2, aktenr. 147, d.d. 04-05-1715
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris J. BOSCH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Cornelis Gysbertsz van den Hoorn en Barbara Corssen, in leven echtelieden:
Naam eerste partij: Gysbert Cornelisz van den Hoorn
Naam eerste partij: Jan Aartsz van der Wilt
Naam echtgenote eerste partij: x Lysje Cornelis van den Hoorn
Naam eerste partij: Volkert Aartsz van der Wilt
Naam echtgenote eerste partij: x Jannigie Cornelis van den Hoorn
Naam eerste partij: Meerten Paulusz
Naam echtgenote eerste partij: x Merrigie Cornelis van den Hoorn
Naam tweede partij: Hendrik Hendrikszen
Woonplaats tweede partij: Maarsenveen
Soort onroerend goed: 487,5 roede lands
Ligging onroerend goed: Oudendyk
Belendingen onroerend goed: achter: Volkert Aartsz van der Wilt nw: Anthonis Bastiaansz zw: Jan Jacobsz cum suis
Gerecht onroerend goed: Maarsenveen, Zek 128

Cornelis married Barbara Corsdr, daughter of Cors Gerrits Spijker and Jannigje Pieters.128 (Barbara Corsdr was born circa 1660.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.