Dirk Jacobs
(Circa 1610-)
Marrigje Jans
(-)
Aart Volkerts van der Wilt
(Circa 1645-)
Dirkje Dirks
(Circa 1645-)
Dirk Aarts van der Wilt
(Circa 1675-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jannigje Dirks

Dirk Aarts van der Wilt 68,112

  • Born: Circa 1675
  • Marriage: Jannigje Dirks 112

  General Notes:

Gezin is een verzameling.

Akte inv.nr. U127a8, aktenr. 74, d.d. 11-07-1713
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Dirck Aertsz de Wilt
Woonplaats eerste partij: Breukeleveen
Naam assistent eerste partij: borg: Dirckie Dircks
Naam echtgenote assistent: wed. Adriaen Folkertsz
Naam assistent eerste partij: Folkert Aertsz de Wilt
Naam assistent eerste partij: Jan Aertsz de Wilt
Naam assistent eerste partij: Gysbert Dircksz Gylingh
Woonplaats assistent: Breukeleveen
Naam tweede partij: Paulus Bosch
Woonplaats tweede partij: Maerssenveen
Samenvatting inhoud akte: f 600.- wegens lening i.v.m. aankoop hofstede

Akte inv.nr. U160a4, aktenr. 43, d.d. 25-04-1719
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Aertss van der Wilt
Woonplaats eerste partij: Breukeleveen
Naam assistent eerste partij: borg: Folckert Aertss van der Wilt
Woonplaats assistent: Maerssenveen
Naam assistent eerste partij: borg: Dirck Aertss van der Wilt
Woonplaats assistent: Breukeleveen
Naam tweede partij: David Houtman
Beroep tweede partij: notaris hove van Utrecht
Samenvatting inhoud akte: f 700,- vanwege lening

Akte inv.nr. U127a19, aktenr. 2, d.d. 06-01-1730
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Aertsz de Wilt
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Lysbet Cornelis vanden Hoorn
Naam assistent eerste partij: ass.: Folkert Aertsz de Wilt, broer
Naam assistent eerste partij: Dirck Aertsz de Wilt, broer
Naam tweede partij: Aeltie Jans Timmer
Naam assistent tweede partij: ass.: Claes Jan Petersz, oom
Naam assistent tweede partij: Dirck Verhoeff, neef
Soort onroerend goed: huyssinge c.a., groot een vierde mergen aanbreng bruid
Ligging onroerend goed: oz Dyck
Belendingen onroerend goed: achter: erven N. wed. Jan Dircksz Timmer
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen
Soort onroerend goed: huys en hoffstede, groot een halff mergen aanbreng bruid
Ligging onroerend goed: oz Dyck
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen
Soort onroerend goed: drie mergen lants aanbreng bruid
Ligging onroerend goed: oz Dyck
Belendingen onroerend goed: voor: erven Aelbert Verkerk ow: Nieuwe Loydyk
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen
Soort onroerend goed: twee mergen soo water als land aanbreng bruid
Ligging onroerend goed: oz Middelweterinch
Belendingen onroerend goed: achter: Domynen
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen
Soort onroerend goed: een halff mergen land aanbreng bruid
Ligging onroerend goed: oz Middelweterinch
Belendingen onroerend goed: achter: Peter Balten
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen, Binnewech
Soort onroerend goed: 150 roeden soo water als land aanbreng bruid
Belendingen onroerend goed: aan weerszyden: de ackers van 't gerecht
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen, Binnewech
Verwijzingen: uitkoop 6-1-1730 voor nots. D. Houtman
Bijzonderheden: comparanten wonen in Breukelerveen en Maarsseveen
Bijzonderheden: bruid brengt winkelgoederen ( stoffen) aan
Bijzonderheden: bruidegom brengt onroerende goederen in Breukelerveen aan genoemd in vorige acte

Akte inv.nr. U183a11, aktenr. 16, d.d. 15-10-1746
Aktesoort Uitkoop
Notaris M. DE LEEUW, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Arien Volkertsz van de Wild
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Niesje Dirks van Lichtenberg
Beroep eerste partij: oud scheepen van Maersseveen
Naam tweede partij: Barbara van de Wild, onmondige dochter, oud 11 jaar
Naam tweede partij: Dirk van de Wild, onmondige zoon, oud 10 jaar
Naam tweede partij: Jannigje van de Wild, onmondige dochter, oud 6 jaar
Naam tweede partij: Dirkje van de Wild, onmondige dochter, oud 4 jaar
Naam voogd tweede partij: voogd: Dirk Aertse de Wild
Naam voogd tweede partij: voogd: Aaltje Luyten, grootmoeder
Naam echtgenote voogd: wed. Dirk Cornelisz van Lichtenberg
Samenvatting inhoud akte: uit de boedel van hun moeder
Verwijzingen: testament d.d. 14-01-1741 voor notaris P.H. Lindsay
Verwijzingen: appointement 01-10-1746 door hof van Utrecht
Bijzonderheden: voor uitkooppenningen blyft verbonden hofstede met 5 morgen land onder Maarsseveen
Bijzonderheden: met boedelbeschryving 68

Dirk married Jannigje Dirks.112

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.