Dirk Jacobs
(Circa 1610-)
Marrigje Jans
(-)
Aart Volkerts van der Wilt
(Circa 1645-)
Dirkje Dirks
(Circa 1645-)
Volkert Aarts van der Wilt
(Circa 1680-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jannigje Cornelisdr van den Hoorn

Volkert Aarts van der Wilt 68,241

  • Born: Circa 1680, Breukelerveen 241
  • Marriage: Jannigje Cornelisdr van den Hoorn 18 march 1703, Tienhoven 68,241

  General Notes:

Akte inv.nr. U127a8, aktenr. 74, d.d. 11-07-1713
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Dirck Aertsz de Wilt
Woonplaats eerste partij: Breukeleveen
Naam assistent eerste partij: borg: Dirckie Dircks
Naam echtgenote assistent: wed. Adriaen Folkertsz
Naam assistent eerste partij: Folkert Aertsz de Wilt
Naam assistent eerste partij: Jan Aertsz de Wilt
Naam assistent eerste partij: Gysbert Dircksz Gylingh
Woonplaats assistent: Breukeleveen
Naam tweede partij: Paulus Bosch
Woonplaats tweede partij: Maerssenveen
Samenvatting inhoud akte: f 600.- wegens lening i.v.m. aankoop hofstede

Akte inv.nr. U160a4, aktenr. 43, d.d. 25-04-1719
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Aertss van der Wilt
Woonplaats eerste partij: Breukeleveen
Naam assistent eerste partij: borg: Folckert Aertss van der Wilt
Woonplaats assistent: Maerssenveen
Naam assistent eerste partij: borg: Dirck Aertss van der Wilt
Woonplaats assistent: Breukeleveen
Naam tweede partij: David Houtman
Beroep tweede partij: notaris hove van Utrecht
Samenvatting inhoud akte: f 700,- vanwege lening

Akte inv.nr. U127a19, aktenr. 1, d.d. 06-01-1730
Aktesoort Uitkoop
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Aertsz de Wilt
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Lysie Cornelis vanden Hoorn
Naam tweede partij: erven Lysie Cornelis vanden Hoorn:
Naam tweede partij: Arien Jansz de Wilt, onm. zoon
Naam tweede partij: Berber Jans de Wilt, onm. dochter
Naam tweede partij: Dirckie Jans de Wilt, onm. dochter
Naam tweede partij: Annichie Jans de Wilt, onm. dochter
Naam tweede partij: Merrichie Jans de Wilt, onm. dochter
Naam tweede partij: Joosie Jans de Wilt, onm. dochter
Naam tweede partij: Cornelia Jans de Wilt, onm. dochter
Naam voogd tweede partij: voogd: Folkert Aertsz de Wilt
Samenvatting inhoud akte: uit de boedel
Verwijzingen: appointement december 1729 van het hof van Utrecht
Bijzonderheden: bevat inventaris

Akte inv.nr. U127a19, aktenr. 2, d.d. 06-01-1730
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Aertsz de Wilt
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Lysbet Cornelis vanden Hoorn
Naam assistent eerste partij: ass.: Folkert Aertsz de Wilt, broer
Naam assistent eerste partij: Dirck Aertsz de Wilt, broer
Naam tweede partij: Aeltie Jans Timmer
Naam assistent tweede partij: ass.: Claes Jan Petersz, oom
Naam assistent tweede partij: Dirck Verhoeff, neef
Soort onroerend goed: huyssinge c.a., groot een vierde mergen aanbreng bruid
Ligging onroerend goed: oz Dyck
Belendingen onroerend goed: achter: erven N. wed. Jan Dircksz Timmer
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen
Soort onroerend goed: huys en hoffstede, groot een halff mergen aanbreng bruid
Ligging onroerend goed: oz Dyck
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen
Soort onroerend goed: drie mergen lants aanbreng bruid
Ligging onroerend goed: oz Dyck
Belendingen onroerend goed: voor: erven Aelbert Verkerk ow: Nieuwe Loydyk
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen
Soort onroerend goed: twee mergen soo water als land aanbreng bruid
Ligging onroerend goed: oz Middelweterinch
Belendingen onroerend goed: achter: Domynen
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen
Soort onroerend goed: een halff mergen land aanbreng bruid
Ligging onroerend goed: oz Middelweterinch
Belendingen onroerend goed: achter: Peter Balten
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen, Binnewech
Soort onroerend goed: 150 roeden soo water als land aanbreng bruid
Belendingen onroerend goed: aan weerszyden: de ackers van 't gerecht
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen, Binnewech
Verwijzingen: uitkoop 6-1-1730 voor nots. D. Houtman
Bijzonderheden: comparanten wonen in Breukelerveen en Maarsseveen
Bijzonderheden: bruid brengt winkelgoederen ( stoffen) aan
Bijzonderheden: bruidegom brengt onroerende goederen in Breukelerveen aan genoemd in vorige acte

Akte inv.nr. U160a12, aktenr. 43, d.d. 18-12-1734
Aktesoort Uitkoop
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Meerten Paulusse
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Merrighie Cornelis van den Hoorn
Woonplaats eerste partij: Breukeleveen
Naam tweede partij: onmondige erven Merrighie Cornelis van den Hoorn:
Naam tweede partij: Cornelis Meertense, zoon, 22 jaar
Naam tweede partij: Paulus Meertense, zoon, 19 jaar
Naam tweede partij: Cors Meertense, zoon, 17 jaar
Naam tweede partij: Hendrik Meerense, zoon, 13 jaar
Naam tweede partij: Peter Meertense, zoon, 12 jaar
Naam voogd tweede partij: voogd: Gysbert Cornelisse van den Hoorn, oom
Naam voogd tweede partij: voogd: Folckert Aertse, oom
Woonplaats voogd: Maerssenveen
Samenvatting inhoud akte: uit de boedel ter voldoening moederlyk erfdeel

Akte inv.nr. U218a6, aktenr. 123, d.d. 09-12-1756
Aktesoort Scheiding
Notaris N. DE GRAAFF, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven ab intestato Volkerd Aarts van de Wild en Jannigje Cornelis van den Hoorn:
Naam eerste partij: Ary Volkerde van de Wild, zoon
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Niesje Dirks van Ligtenbergh
Naam eerste partij: zyn onmondige kinderen:
Naam eerste partij: Barbara Arrissen van de Wild
Naam eerste partij: Dirk Arrissen van de Wild
Naam eerste partij: Jannigje Arrissen van de Wild
Naam eerste partij: Dirkje Arrissen van de Wild
Naam voogd eerste partij: voogd: Dirk van de Wild
Naam eerste partij: Goossen van Bemmel
Naam echtgenote eerste partij: x Cornelia Volkerts van de Wild, dochter
Soort onroerend goed: 300 roeden water en land - naar Ary Volkerde van de Wild -
Belendingen onroerend goed: ow: capittel van St Jan ww: Jan Boelhouwer
Gerecht onroerend goed: Maerssenveen, in 't Zek
Soort onroerend goed: 668 roeden land - naar Ary Volkerde van de Wild -
Ligging onroerend goed: oz Oudendyk
Belendingen onroerend goed: ow: Jan Slagt
Gerecht onroerend goed: Maerssenveen, in 't Seq
Soort onroerend goed: 1 margen water en land
Belendingen onroerend goed: ow: Pieter Otten ww: N.N., wed. Teunis Post
Gerecht onroerend goed: Maerssenveen, in 't Seq
Soort onroerend goed: 2 margen 100 roeden water en land
Ligging onroerend goed: oz Oudendyk
Belendingen onroerend goed: ow: Jan Vlug
Gerecht onroerend goed: Maerssenveen, in 't Seq
Soort onroerend goed: 2 mergen wey- ende hooyland
Ligging onroerend goed: wz Heerewegh
Belendingen onroerend goed: ww: Jan Vlugh
Gerecht onroerend goed: Maerssenveen, in 't Buytenweg
Soort onroerend goed: 3 mergen hooy- of weyland - naar Ary Volkerde van de Wild -
Ligging onroerend goed: wz Heereweg
Belendingen onroerend goed: ww: Jan Verkroost
Gerecht onroerend goed: Maerssenveen, in 't Buytenweg
Soort onroerend goed: 400 roeden water en land in 2 akkers
Ligging onroerend goed: oz dyk
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen
Soort onroerend goed: 1 mergen water en landt
Belendingen onroerend goed: ww: erven Gysbert Gylinge ow: domynen 's lands van Utrecht
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen
Soort onroerend goed: 112 1/2 roeden water en land - naar Ary Volkerde van de Wild -
Belendingen onroerend goed: ow: de diaconye ww: Eva van Mekeren
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, in t Zeq
Soort onroerend goed: 1 mergen water en land
Belendingen onroerend goed: ow: Eva van Mekeren ww: Jan Slagt
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, in 't Zeq
Soort onroerend goed: huysinge en hofstede c.a. met een kampje lands - naar Goossen van Bemmel n.u. -
Ligging onroerend goed: wz Loydyk
Belendingen onroerend goed: ww, zw en nw: Cornelis Harms
Gerecht onroerend goed: Maerssenveen
Soort onroerend goed: 1 mergen water en land
Belendingen onroerend goed: ow: N.N., wed. Teunis Post ww: erven Cornelis Hendrix Otten
Gerecht onroerend goed: Maerssenveen, Binneweg
Soort onroerend goed: 1 mergen 75 roeden water en land - Goossen van Bemmel n.u. -
Belendingen onroerend goed: ow: Cornelis Harms ww: Cors Otten
Gerecht onroerend goed: Maerssenveen, in 't Seq
Soort onroerend goed: 300 roeden water en land
Belendingen onroerend goed: ow: Cornelis Aarts Loeven ww: diaconye van Tienhoven
Gerecht onroerend goed: Maerssenveen, in 't Binnenweg
Soort onroerend goed: 300 roeden water en land
Belendingen onroerend goed: ow: Hendrik van Eyk ww: Hendrik van Eyk
Gerecht onroerend goed: Maerssenveen, in 't Binneweg
Soort onroerend goed: 1 mergen water en land
Belendingen onroerend goed: ow: Cornelis Harms ww: de diacony
Gerecht onroerend goed: Maerssenveen, in 't Binneweg
Bijzonderheden: 1/18 in huis, hofstede en landeryen onder Tienhoven blyft onverdeeld
Bijzonderheden: met boedelbeschryving 68

Volkert married Jannigje Cornelisdr van den Hoorn, daughter of Cornelis Gijsberts van den Hoorn and Barbara Corsdr, on 18 march 1703 in Tienhoven 68.,241 (Jannigje Cornelisdr van den Hoorn was born circa 1680 in Maarsseveen 241.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.