Dirk Jacobs
(Circa 1610-)
Marrigje Jans
(-)
Aart Volkerts van der Wilt
(Circa 1645-)
Dirkje Dirks
(Circa 1645-)
Jan Aarts van der Wilt
(Circa 1680-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Lijsje Cornelisdr van den Hoorn

2. Aaltje Jans Timmer

Jan Aarts van der Wilt 68,232

  • Born: Circa 1680, Breukelerveen 232
  • Marriage: (1): Lijsje Cornelisdr van den Hoorn 6 february 1707, Tienhoven 68,232
  • Marriage: (2): Aaltje Jans Timmer 25 january 1730, Tienhoven 48,68

  General Notes:

Akte inv.nr. U127a8, aktenr. 74, d.d. 11-07-1713
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Dirck Aertsz de Wilt
Woonplaats eerste partij: Breukeleveen
Naam assistent eerste partij: borg: Dirckie Dircks
Naam echtgenote assistent: wed. Adriaen Folkertsz
Naam assistent eerste partij: Folkert Aertsz de Wilt
Naam assistent eerste partij: Jan Aertsz de Wilt
Naam assistent eerste partij: Gysbert Dircksz Gylingh
Woonplaats assistent: Breukeleveen
Naam tweede partij: Paulus Bosch
Woonplaats tweede partij: Maerssenveen
Samenvatting inhoud akte: f 600.- wegens lening i.v.m. aankoop hofstede

Akte inv.nr. U146a2, aktenr. 147, d.d. 04-05-1715
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris J. BOSCH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Cornelis Gysbertsz van den Hoorn en Barbara Corssen, in leven echtelieden:
Naam eerste partij: Gysbert Cornelisz van den Hoorn
Naam eerste partij: Jan Aartsz van der Wilt
Naam echtgenote eerste partij: x Lysje Cornelis van den Hoorn
Naam eerste partij: Volkert Aartsz van der Wilt
Naam echtgenote eerste partij: x Jannigie Cornelis van den Hoorn
Naam eerste partij: Meerten Paulusz
Naam echtgenote eerste partij: x Merrigie Cornelis van den Hoorn
Naam tweede partij: Hendrik Hendrikszen
Woonplaats tweede partij: Maarsenveen
Soort onroerend goed: 487,5 roede lands
Ligging onroerend goed: Oudendyk
Belendingen onroerend goed: achter: Volkert Aartsz van der Wilt nw: Anthonis Bastiaansz zw: Jan Jacobsz cum suis
Gerecht onroerend goed: Maarsenveen, Zek

Akte inv.nr. U160a4, aktenr. 43, d.d. 25-04-1719
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Aertss van der Wilt
Woonplaats eerste partij: Breukeleveen
Naam assistent eerste partij: borg: Folckert Aertss van der Wilt
Woonplaats assistent: Maerssenveen
Naam assistent eerste partij: borg: Dirck Aertss van der Wilt
Woonplaats assistent: Breukeleveen
Naam tweede partij: David Houtman
Beroep tweede partij: notaris hove van Utrecht
Samenvatting inhoud akte: f 700,- vanwege lening

Akte inv.nr. U127a19, aktenr. 1, d.d. 06-01-1730
Aktesoort Uitkoop
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Aertsz de Wilt
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Lysie Cornelis vanden Hoorn
Naam tweede partij: erven Lysie Cornelis vanden Hoorn:
Naam tweede partij: Arien Jansz de Wilt, onm. zoon
Naam tweede partij: Berber Jans de Wilt, onm. dochter
Naam tweede partij: Dirckie Jans de Wilt, onm. dochter
Naam tweede partij: Annichie Jans de Wilt, onm. dochter
Naam tweede partij: Merrichie Jans de Wilt, onm. dochter
Naam tweede partij: Joosie Jans de Wilt, onm. dochter
Naam tweede partij: Cornelia Jans de Wilt, onm. dochter
Naam voogd tweede partij: voogd: Folkert Aertsz de Wilt
Samenvatting inhoud akte: uit de boedel
Verwijzingen: appointement december 1729 van het hof van Utrecht
Bijzonderheden: bevat inventaris

Akte inv.nr. U127a19, aktenr. 2, d.d. 06-01-1730
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Aertsz de Wilt
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Lysbet Cornelis vanden Hoorn
Naam assistent eerste partij: ass.: Folkert Aertsz de Wilt, broer
Naam assistent eerste partij: Dirck Aertsz de Wilt, broer
Naam tweede partij: Aeltie Jans Timmer
Naam assistent tweede partij: ass.: Claes Jan Petersz, oom
Naam assistent tweede partij: Dirck Verhoeff, neef
Soort onroerend goed: huyssinge c.a., groot een vierde mergen aanbreng bruid
Ligging onroerend goed: oz Dyck
Belendingen onroerend goed: achter: erven N. wed. Jan Dircksz Timmer
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen
Soort onroerend goed: huys en hoffstede, groot een halff mergen aanbreng bruid
Ligging onroerend goed: oz Dyck
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen
Soort onroerend goed: drie mergen lants aanbreng bruid
Ligging onroerend goed: oz Dyck
Belendingen onroerend goed: voor: erven Aelbert Verkerk ow: Nieuwe Loydyk
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen
Soort onroerend goed: twee mergen soo water als land aanbreng bruid
Ligging onroerend goed: oz Middelweterinch
Belendingen onroerend goed: achter: Domynen
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen
Soort onroerend goed: een halff mergen land aanbreng bruid
Ligging onroerend goed: oz Middelweterinch
Belendingen onroerend goed: achter: Peter Balten
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen, Binnewech
Soort onroerend goed: 150 roeden soo water als land aanbreng bruid
Belendingen onroerend goed: aan weerszyden: de ackers van 't gerecht
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen, Binnewech
Verwijzingen: uitkoop 6-1-1730 voor nots. D. Houtman
Bijzonderheden: comparanten wonen in Breukelerveen en Maarsseveen
Bijzonderheden: bruid brengt winkelgoederen ( stoffen) aan
Bijzonderheden: bruidegom brengt onroerende goederen in Breukelerveen aan genoemd in vorige acte

Akte inv.nr. U127a20, aktenr. 17-2, d.d. 25-06-1731
Aktesoort Testament
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Aeltie Jans Timmer
Naam echtgenote eerste partij: geh. met Jan Aertsz de Wilt
Beroep eerste partij: koopvrouw in linnen en kanten
Woonplaats eerste partij: Breukeleveen
Naam tweede partij: haar man
Bijzonderheden: koopmanschappen in linnen en kant naar stiefdochter Merrichie Jans de Wilt

Akte inv.nr. U183a11, aktenr. 14, d.d. 12-10-1746
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris M. DE LEEUW, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Arien Volkertsz de Wild
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Niesje Dirks van Ligtenbergh
Beroep eerste partij: oud scheepen van Maersseveen
Naam tweede partij: Dirkje Jans van der Wild
Woonplaats tweede partij: Breukeleveen
Naam assistent tweede partij: ass.: Jan Aartsz van der Wild, vader
Woonplaats assistent: Breukeleveen
Bijzonderheden: bruid krygt kindsgedeelte
Bijzonderheden: vader bruid ziet af van legitieme portie by kinderloosheid
Bijzonderheden: met benoeming van langstlevende tot voogd 68

Jan married Lijsje Cornelisdr van den Hoorn, daughter of Cornelis Gijsberts van den Hoorn and Barbara Corsdr, on 6 february 1707 in Tienhoven 68.,232 (Lijsje Cornelisdr van den Hoorn was born circa 1685 in Maarsseveen 232.)

Jan also married Aaltje Jans Timmer, daughter of Jan Dirks Timmer and Geertje Jans, on 25 january 1730 in Tienhoven 48.,68 (Aaltje Jans Timmer was born in 1692 in Breukelerveen 48,68.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.