arrow arrow arrow arrow
Bart Joosts Stapelaar
(1656-)
Thijmentje Claasdr Burger
(1652-)
Cornelis Jans Verkroost
(Circa 1670-)
Maria Rutgers
(Circa 1670-)
Joost Barts Stapelaar
(1685-)
Annigje Cornelisdr Verkroost
(Circa 1695-)
Bart Joosts Stapelaar
(Circa 1720-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Marrigje Dirks van der Wilt

Bart Joosts Stapelaar 128

  • Born: Circa 1720
  • Marriage: Marrigje Dirks van der Wilt 26 february 1744, Tienhoven 128,575

  General Notes:

Akte inv.nr. U218a7, aktenr. 109, d.d. 28-12-1757
Aktesoort Testament
Notaris N. DE GRAAFF, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Joost Stapelaer
Naam echtgenote eerste partij: eerder wedr. Cornelia Dirks
Woonplaats eerste partij: Breukeleveen
Naam tweede partij: Baat Joosten Stapelaer, zoon of dochter
Naam tweede partij: Maria Joosten Stapelaer, dochter
Bijzonderheden: legitieme portie voor Tymentje Joosten Stapelaer, dochter by Cornelia Dirks
Bijzonderheden: met benoeming van Dirk van de Wild en Rut Verkroost tot executeurs

Akte inv.nr. U230a4, aktenr. 4-1, d.d. 13-01-1762
Aktesoort Testament
Notaris B. SLUYTERMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Dirks Boskoop
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Dirkje Symens
Woonplaats eerste partij: Breukeleveen
Naam tweede partij: Aertje Gerritse Boskoop
Naam echtgenote tweede partij: wed. Hendrik Hendrikse Veenmyer
Naam tweede partij: Aart Zymensz Boskoop, zoon + Symen Dirks Boskoop
Verwijzingen: testament d.d. ..-..-.... voor notaris H. Dons
Bijzonderheden: met benoeming van Bart Joosten Stapelaar en Jan Gerritse Heus tot executeurs en voogden

Procuratie - om zyn goederen en zaken te beheren en by indispositie zorg te dragen voor een goede behandeling van zyn persoon en toezicht op zyn huishouding
Aktenummer: 15
Datum: 05-03-1762
Soort akte: Procuratie
Samenvatting: om zyn goederen en zaken te beheren en by indispositie zorg te dragen voor een goede behandeling van zyn persoon en toezicht op zyn huishouding
Notaris: B. SLUYTERMAN
Personen:
Constituant: Gysbert Claesz Metz
Woonplaats: Breukelenveen
Geconstitueerde: Dirk Dirkse van der Wilt
Woonplaats: Breukelenveen
Geconstitueerde: Bart Joosten Stapelaar
Woonplaats: Breukelenveen
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U230a004

Akte inv.nr. U248a6, aktenr. 29, d.d. 27-03-1766
Aktesoort Kwitantie
Notaris J. VAN SOMEREN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Bart Stapelaar
Naam eerste partij: Annegje Verkroost, moeder
Naam echtgenote eerste partij: wed. Joost Barten Stapelaar
Naam eerste partij: Dirk van de Wilt
Naam echtgenote eerste partij: x Neeltje Verkroost
Naam eerste partij: kinderen + Jan de Heus en + Marretje Verkroost:
Naam eerste partij: Jan de Heus (Jan Janse de Heus)
Naam eerste partij: zyn zusters
Naam eerste partij: Dirk Gysberts
Naam echtgenote eerste partij: x Jannetje Verkroost, dochter Cornelis Verkroost
Naam eerste partij: kinderen Willem Verkroost:
Naam eerste partij: Jan Willemsz Verkroost
Naam eerste partij: Ruth Jacobs Bakker, zoon Jacob Rutten Bakker en + Cornelia Verkroost
Naam tweede partij: Ruth Verkroost, zoon Cornelis Verkroost
Naam tweede partij: erven Jan Jacobsz Bakker, zoon Jacob Rutten Bakker en + Cornelia Verkroost
Samenvatting inhoud akte: voor voldoening ieders legaat, besproken door + Geertruy Verkroost
Verwijzingen: procuratie d.d. 29-09-1756 voor notaris Nicolaas de Graaff

Akte inv.nr. U230a6, aktenr. 88, d.d. 24-01-1767
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris B. SLUYTERMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Arissen de Wilt
Woonplaats eerste partij: Breukeleveen
Naam assistent eerste partij: ass.: Arie Jansse de Wilt, vader
Woonplaats assistent: Breukeleveen
Naam tweede partij: Annigje Barten Stapelaer, minderjarig
Woonplaats tweede partij: Breukeleveen
Naam assistent tweede partij: ass.: Bart Joosten Stapelaer, vader
Woonplaats assistent: Breukeleveen
Soort onroerend goed: 1/3 in een huys, erff en grond - aanbreng bruidegom -
Ligging onroerend goed: oz Breukeleveensedyk
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen
Soort onroerend goed: 1/3 in een stukje veenland
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen, in 't Binnewegh
Soort onroerend goed: 1/3 in een voorland
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen, in 't Binnewegh
Soort onroerend goed: 1/3 in 3 mergen lands
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen, in 't Buyteweg
Soort onroerend goed: 1/3 in 4 1/2 mergen land
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen, in de Vulling
Verwijzingen: scheiding d.d. 22-5-1761 voor het gerecht van Breukelerveen
Bijzonderheden: met benoeming van de langstlevende tot voogd

Akte inv.nr. U230a7, aktenr. 67, d.d. 14-10-1768
Aktesoort Voogdbenoeming
Notaris B. SLUYTERMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Bart Stapelaar
Naam echtgenote eerste partij: x Merritje Dirkse van der Wilt
Woonplaats eerste partij: Breukeleveen
Naam tweede partij: - langstlevende -
Samenvatting inhoud akte: over minderjarige kinderen

Akte inv.nr. U230a16, aktenr. 10, d.d. 08-03-1781
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris B. SLUYTERMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Maria Joosten Stapelaar
Naam echtgenote eerste partij: wed. Jacobus van der Wild
Woonplaats eerste partij: Tienhoven
Naam assistent eerste partij: borg: Bart Stapelaer
Woonplaats assistent: Breukeleveen
Naam assistent eerste partij: borg: Jacobus van der Wild
Woonplaats assistent: Tienhoven
Naam assistent eerste partij: borg: Joost van der Wild
Woonplaats assistent: Tienhoven
Naam tweede partij: Jacobus van der Kloes
Beroep tweede partij: meester timmerman
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: voor f 800-0-0 wegens lening

Akte inv.nr. U230a17, aktenr. 101, d.d. 21-12-1785
Aktesoort Scheiding
Notaris B. SLUYTERMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: boedel + Jan Dirkse Boskoop
Naam voogd eerste partij: ex.test.: Bart Stapelaar
Naam voogd eerste partij: ex.test.: Cornelis Dirks van der Wilt
Woonplaats voogd: Breukeleveen
Naam tweede partij: erven Jan Dirkse Boskoop:
Naam tweede partij: Aart Symensz Boskoop, zoon van broer + Symen Dirkse Boskoop
Naam tweede partij: kinderen + Hendrik Hendrikse Veenmeyer en + Aartje Gerritse Boskoop, nicht:
Naam tweede partij: Gerrit Hendrikse Veenmeyer
Woonplaats tweede partij: Thienhoven
Naam tweede partij: Claas Ligtenberg
Naam echtgenote tweede partij: x Neeltje Hendrikse Veenmeyer
Woonplaats tweede partij: Loosdrecht
Naam tweede partij: Jan Hendrikse Veenmeyer
Woonplaats tweede partij: Diemen
Naam tweede partij: Willempje Hendrikse Veenmeyer
Woonplaats tweede partij: Weespercarspel
Soort onroerend goed: huysinge en erve - naar Aart Symensz Boskoop -
Ligging onroerend goed: oz dyk
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen
Verwijzingen: testament d.d. 13-1-1762 voor notaris B. Sluyterman
Bijzonderheden: + Aartje Gerritse Boskoop was erfgename van haar vooroverleden zoon Hendrik Hendrikse Veenmeyer 128

Bart married Marrigje Dirks van der Wilt, daughter of Dirk Aarts van der Wilt and Jannigje Dirks, on 26 february 1744 in Tienhoven 128.,575 (Marrigje Dirks van der Wilt was born in Breukelerveen 235 and was christened on 23 october 1712 in Nieuw Loosdrecht 235.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.