arrow
Jan Gijsberts
(Circa 1570-)
? ?
(-)
Gijsbert Jans van Oostveen
(Circa 1610-Before 1670)
Grietje Cornelisdr
(-)
Cornelis Gijsberts van Oostveen
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Niesje van den Hardenberg

Cornelis Gijsberts van Oostveen 128

  • Marriage: Niesje van den Hardenberg 128

  General Notes:

Akte inv.nr. U83b7, aktenr. 50, d.d. 27-11-1682
Aktesoort Afstand
Notaris N. VONCK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: onmondige kinderen Gysbertien van Oostveen, wed. Jan van der Gulden:
Naam eerste partij: Cornelia van der Gulden
Naam eerste partij: Gysbert van der Gulden
Naam voogd eerste partij: voogd: Jacobus van der Gulden, oom
Beroep voogd: meester beelthouwer
Naam voogd eerste partij: voogd: Cornelis van Oostveen, oom
Beroep voogd: cruydenier
Woonplaats voogd: Utrecht
Naam tweede partij: Gysbertien van Oostveen
Naam echtgenote tweede partij: wed. Jan van der Gulden
Beroep tweede partij: in leven meester schrynwerker
Woonplaats tweede partij: De Weert
Samenvatting inhoud akte: van boedel van hun vader
Bijzonderheden: moeder blyft voor hun op voeding zorgdragen
Bijzonderheden: bylage: boedelbeschryving

Akte inv.nr. U83b12, aktenr. 57, d.d. 13-11-1689
Aktesoort Protest
Notaris N. VONCK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: (klein)kinderen + Grietien Cornelis, in leven wed. Gysbert Janss van Oostveen:
Naam eerste partij: Jacob Gysbertss van Oostveen ( Japick Gysbertsen van Oostfeen )
Woonplaats eerste partij: buyten de Weertpoort
Naam eerste partij: Gerrit van den Anstoot ( Gerrit Dierckse vaen den Aenstoot )
Naam echtgenote eerste partij: x Gysbertie van Oostveen
Woonplaats eerste partij: buyten de Weertpoort
Naam eerste partij: Eygien van Oostveen
Woonplaats eerste partij: buyten de Weertpoort
Naam eerste partij: Arien Gerritss
Naam echtgenote eerste partij: x Gougie Gysberts van Oostveen
Naam eerste partij: Jan Tymenss
Naam echtgenote eerste partij: x Emmigie Gysberts van Oostveen
Beroep eerste partij: schipper tot Cortehoeff
Naam eerste partij: Steven van Es
Naam echtgenote eerste partij: x Neeltien Gysberts van Oostveen
Naam eerste partij: onmondige kinderen + Cornelis Gysbertss van Oostveen by Niesien van den Hardenbergh
Samenvatting inhoud akte: het begraven van hun (groot)moeder geschiedt zonder aanvaarding van haar nalatenschap

Akte inv.nr. U83b26, aktenr. 43, d.d. 29-10-1703
Aktesoort Procuratie
Notaris N. VONCK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: medeŽrfgenamen Emmetie Gysberts van Oostveen, in leven met Jan Tymensen Weltevreden:
Naam eerste partij: Jacobus van Oostveen
Naam eerste partij: Jacob Gerrit van den Ansstoet
Naam echtgenote eerste partij: x Gysbertie Gysberts van Oostveen
Naam eerste partij: kinderen Cornelis van Oostveen:
Naam eerste partij: Neeltie Cornelis van Oostveen
Naam eerste partij: Gysbertie Cornelis van Oostveen
Naam eerste partij: Marten Stigt
Naam echtgenote eerste partij: x Emmetie Jans van Oostveen, dochter Jan Gysbertsen van Oostveen
Naam eerste partij: Adriaen van Putten
Naam echtgenote eerste partij: x Emmetie Barents
Naam eerste partij: Jacob Gysbertsen van Oostveen
Naam eerste partij: Jacob van Doorn
Naam echtgenote eerste partij: x Catharina Ariens van Oostveen
Naam eerste partij: Neeltie Gysberts van Oostveen
Naam echtgenote eerste partij: gehuwd met Kors Corneliss de Geus
Naam eerste partij: Arien Gerritss van Amerongen
Naam echtgenote eerste partij: x Gougien Gysbertss van Oostveen
Naam eerste partij: Gerrit Janssen van Oostveen
Naam tweede partij: Simon van Swanik
Naam echtgenote tweede partij: x Aegie Gysbertss van Oostveen
Samenvatting inhoud akte: om van Jan Tymensen Weltevreden te Kortenhoef hun erfdeel te innen
Verwijzingen: uitkoop d.d. 28-9-1703 voor E. Mooy, secretaris te Kortenhoef
Bijzonderheden: tweede party is medeŽrfgenaam
Bijzonderheden: Kors Corneliss de Geus is naar IndiŽ 128

Cornelis married Niesje van den Hardenberg.128

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.