arrow
Jan Gijsberts
(Circa 1570-)
? ?
(-)
Gijsbert Jans van Oostveen
(Circa 1610-Before 1670)
Grietje Cornelisdr
(-)
Aagje Gijsberts van Oostveen
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Simon Swanik

Aagje Gijsberts van Oostveen 128

  • Marriage: Simon Swanik 24 may 1700 128

  General Notes:

Akte inv.nr. U83b12, aktenr. 57, d.d. 13-11-1689
Aktesoort Protest
Notaris N. VONCK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: (klein)kinderen + Grietien Cornelis, in leven wed. Gysbert Janss van Oostveen:
Naam eerste partij: Jacob Gysbertss van Oostveen ( Japick Gysbertsen van Oostfeen )
Woonplaats eerste partij: buyten de Weertpoort
Naam eerste partij: Gerrit van den Anstoot ( Gerrit Dierckse vaen den Aenstoot )
Naam echtgenote eerste partij: x Gysbertie van Oostveen
Woonplaats eerste partij: buyten de Weertpoort
Naam eerste partij: Eygien van Oostveen
Woonplaats eerste partij: buyten de Weertpoort
Naam eerste partij: Arien Gerritss
Naam echtgenote eerste partij: x Gougie Gysberts van Oostveen
Naam eerste partij: Jan Tymenss
Naam echtgenote eerste partij: x Emmigie Gysberts van Oostveen
Beroep eerste partij: schipper tot Cortehoeff
Naam eerste partij: Steven van Es
Naam echtgenote eerste partij: x Neeltien Gysberts van Oostveen
Naam eerste partij: onmondige kinderen + Cornelis Gysbertss van Oostveen by Niesien van den Hardenbergh
Samenvatting inhoud akte: het begraven van hun (groot)moeder geschiedt zonder aanvaarding van haar nalatenschap

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 162
Datum: 24-05-1700
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: J. WANTENAAR
Personen:
Bruidegom: Simon Swanick
Echtgenoot: wedr. Maria Boucamp
Beroep: cleermaecker
Woonplaats: buyten de Waartpoort
Bruid: Eechien van Oostveen
Woonplaats: buyten de Waartpoort
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U114a004

Akte inv.nr. U204a1, aktenr. 38, d.d. 03-02-1742
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris J. VAN LANCKOM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Eychje van Oostveen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Simon van Swanick
Naam eerste partij: erven Simon van Swanick:
Naam eerste partij: Maria Toor, kleindochter, dochter van + Jan Toor en + Anthonia van Swanick
Naam voogd eerste partij: voogd: Jacobus Anthony van den Broek
Naam voogd eerste partij: voogd: Jacobus de Brey
Naam tweede partij: Maria van der Linden
Naam gemachtigde tweede partij: q.q.: Andries van Strydonke
Naam assistent tweede partij: borg: Assuerus Wieland
Soort onroerend goed: huyzinge, erve en grond
Belendingen onroerend goed: oz: de dubbelde huyzen nw en ww: Simon van der Linden zw: Marrigjen Armbout
Verwijzingen: appointement d.d. 22-1-1742 voor burgemeester en vroedschap van Utrecht

Akte inv.nr. U204a1, aktenr. 40, d.d. 21-02-1742
Aktesoort Testament
Notaris J. VAN LANCKOM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Eychje van Oostveen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Simon van Swanick
Woonplaats eerste partij: buyten de Weerdpoort, op 't Swartewater
Naam tweede partij: Jan van Oostveen, zoon van + Jacobus van Oostveen, broer 128

Aagje married Simon Swanik on 24 may 1700.128 (Simon Swanik was born circa 1670.)

  Marriage Notes:

Huwelijkse voorwaarden. 128

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.