Gijsbert Jans Vernooij
(Circa 1630-)
Adriaantje Cornelisdr de Jong
(Circa 1630-)
Grietje Gijsberts Vernooij
(Circa 1660-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Johannes Meijnderts van Broekbergen

2. Dirk Mattheusz de Heus

Grietje Gijsberts Vernooij 128

  • Born: Circa 1660
  • Marriage: (1): Johannes Meijnderts van Broekbergen 11 april 1686, Werkhoven 92,128
  • Marriage: (2): Dirk Mattheusz de Heus 14 may 1702, Werkhoven 92,128

  General Notes:

Akte inv.nr. U111a1, aktenr. 8, d.d. 06-01-1683
Aktesoort Afstand
Notaris P. STAEL, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gerrit Bastiaensen van der Vliet
Naam echtgenote eerste partij: x Teuntgen Vernoy
Naam eerste partij: Jan Vernoy
Naam eerste partij: Grietgen Vernoy
Naam eerste partij: Ariaantgen Vernoy
Naam tweede partij: Anthony Vernoy, broer
Naam tweede partij: Cornelis Vernoy, broer
Soort onroerend goed: hun aandeel in 8 mergen bouw- en weyland
Gerecht onroerend goed: Werckhoven

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 23
Datum: 10-04-1686
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: P. STAEL
Personen:
Bruidegom: Johannes Meyndertsen van Broeckbergen
Echtgenoot: wedr. Maychgen Elissen van Meltenburch
Bruid: Grietje Vernoy, meerderjarig
Verwijzingen: huw. voorwaarden d.d. 25-3-1686 voor notaris P. Stael
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U111a002

Akte inv.nr. U97a4, aktenr. 27, d.d. 26-03-1687
Aktesoort Procuratie
Notaris P. LEECHBURCH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Johannes Vernoy
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Maria Jans
Naam eerste partij: twee onmondige kinderen van Johannes Vernoy en Maria Jans
Naam eerste partij: Anthony Vernoy
Naam eerste partij: Johannes Meyndertsen van Broeckbergen
Naam echtgenote eerste partij: x Grietje Vernoy
Woonplaats eerste partij: Werckhoven
Naam tweede partij: Cornelis Vernoy, broer respectievelyk oom
Woonplaats tweede partij: Sterckenburch
Samenvatting inhoud akte: tot verkoop van hun aandeel in land onder Brakel en
Poederoyen, nagelaten door (groot)ouders Gysbert Jansen Vernoy en Adriaantje
Cornelis de Jongh

Akte inv.nr. U119a2, aktenr. 218, d.d. 25-04-1702
Aktesoort Uitkoop
Notaris W. VAN RHEENEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Grietje Vernoy
Naam echtgenote eerste partij: wed. Johannes Meyndertsen van Broekbergen, eerder wedr. Maeghjen Elissen van Meltenburch
Beroep eerste partij: in leven geregtsbode van Werkhoven
Woonplaats eerste partij: Werkhoven
Naam tweede partij: erven Johannes Meyndertsen van Broekbergen:
Naam tweede partij: Maria van Broekbergen, onmondige dochter van Maaghjen Elissen van Meltenburch
Naam tweede partij: Haesje van Broekbergen, onmondige dochter van Maeghjen Elissen van Meltenburch
Naam tweede partij: Ariaentje van Broekbergen, onmondige dochter van Grietje Vernoy
Naam tweede partij: Meyndert van Broekbergen, onmondige zoon van Grietje Vernoy
Naam tweede partij: Gysbert van Broekbergen, onmondige zoon van Grietje Vernoy
Naam voogd tweede partij: voogd: Hendrik Meyndertsen van Broekbergen, oom
Woonplaats voogd: Wyk te Duerstede
Naam voogd tweede partij: voogd: Cornelis van Boetzelaer, neef
Samenvatting inhoud akte: ter voldoening vaderlyk erfdeel

Akte inv.nr. U119a2, aktenr. 215, d.d. 29-04-1702
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris W. VAN RHEENEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Dirk de Heus
Naam assistent eerste partij: ass.: Mattheus Dircksen de Heus, vader
Woonplaats assistent: Houten en 't Goy
Naam assistent eerste partij: ass.: Teunis de Heus, broer
Naam assistent eerste partij: ass.: Gerrit de Heus, broer
Naam assistent eerste partij: ass.: Herbert Dirxe de Heus, oom
Woonplaats assistent: Erchum, lande van Bueren
Naam assistent eerste partij: ass.: Gerrit Verwey, oom
Woonplaats assistent: Erchum, lande van Bueren
Naam assistent eerste partij: ass.: Roeloff Joosten Verkuyl, oom
Woonplaats assistent: Asch
Naam tweede partij: Grietje Vernoy
Naam echtgenote tweede partij: wed. Johannes Meyndertsen van Broekbergen, eerder wedr. Maegje Elissen van Meltenburch
Beroep tweede partij: in leven geregtsbode van Werkhoven
Naam assistent tweede partij: ass.: Johannes Vernoy, broer
Woonplaats assistent: Utrecht
Naam assistent tweede partij: ass.: Antoni Vernoy, broer
Beroep assistent: schepen gerechte van Werkhoven
Naam assistent tweede partij: ass.: Jan Gerritsz Hartoch, zwager
Woonplaats assistent: Zeyst
Naam assistent tweede partij: ass.: Antoni Vernoy, neef
Beroep assistent: coopman in zyen ende stoffen
Woonplaats assistent: Utrecht
Verwijzingen: uitkoop d.d. 25-4-1702 voor notaris W. van Rheenen
Bijzonderheden: Grietje Vernoy heeft drie voorkinderen; haar eerste echtgenoot had twee voorkinderen 128

Grietje married Johannes Meijnderts van Broekbergen, son of Meijndert Wouters van Broekbergen and Jannigje Cornelisdr van Maarssen, on 11 april 1686 in Werkhoven 92.,128

  Marriage Notes:

Huwelijkse voorwaarden 25-3-1686. 128

Grietje also married Dirk Mattheusz de Heus, son of Mattheus Dirks de Heus and Cuijntje Dirks Verweij, on 14 may 1702 in Werkhoven 92.,128 (Dirk Mattheusz de Heus was born circa 1675.)

  Marriage Notes:

Huwelijkse voorwaarden 29-4-1702. 128

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.