arrow
Ermbout Cornelisz den Bruijnen
(Circa 1590-)
? ?
(-)
Cornelis Ermbouts den Bruijnen
(Circa 1620-)
? ?
(-)
Ermbout Cornelisz den Bruijnen
(Circa 1645-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Grietje Adriaans Knijff

Ermbout Cornelisz den Bruijnen 128

  • Born: Circa 1645
  • Marriage: Grietje Adriaans Knijff 128

  General Notes:

Akte inv.nr. U71a1, aktenr. 195, d.d. 25-02-1671
Aktesoort Akkoord
Notaris H. VAN CAPEL, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Egbert Eernsten Knyff:
Naam eerste partij: mondige kinderen Cornelis Eersten Knyff:
Naam eerste partij: Ida Knyff
Naam eerste partij: Johanna Knyff
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Adriaen van Wieringen
Beroep gemachtigde: schoudt van Hermelen
Naam eerste partij: onmondige kinderen Cornelis Eersten Knyff
Naam voogd eerste partij: voogd: Jan Cornelis Bosch
Naam eerste partij: kinderen Jan Eersten Knyff:
Naam eerste partij: Adriaen Jansen Knyff
Naam eerste partij: Maria Jansen Knyff, onmondige zuster
Naam eerste partij: Eerst Jansen Knyff
Naam eerste partij: Eerst Adriaensen Knyff
Naam eerste partij: Herman Berentsen van Schaich
Naam echtgenote eerste partij: x Annichyen Ariensen Knyff
Naam eerste partij: onmondige kinderen Grietyen Ariensen Knyff
Naam voogd eerste partij: voogd: Ermboudt Cornelissen de Bruynen, vader
Naam eerste partij: Merrichyen Eersten Knyff
Naam echtgenote eerste partij: wed. Dirck Gerritsen van Attevelt
Samenvatting inhoud akte: over wederzyds ontslag uit fideď-commissair verband
Verwijzingen: procuratie d.d. 23-3-1667 voor het gerecht van Kockengen
Verwijzingen: testament d.d. 25-1-1667 voor het gerecht van Ysselstein

Akte inv.nr. U97a1, aktenr. 296, d.d. 13-03-1682
Aktesoort Testament
Notaris P. LEECHBURCH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Aaltgen Petersdr. Staal
Naam echtgenote eerste partij: wed. Adriaan Eersten
Woonplaats eerste partij: Harmelen, Commandurie
Naam tweede partij: Eerst Adriaanss Knyff, zoon
Naam tweede partij: kinderen Grietje Adriaans Knyff en Ermbout Corneliss den
Bruynen:
Naam tweede partij: Cornelis Ermboutsen den Bruynen
Naam tweede partij: Adriaan Ermboutsen den Bruynen
Naam tweede partij: Jan Harmanss van Schayck, zoon Annichje Adriaans
Knyff en Harman Berentss van Schayck
Bijzonderheden: met benoeming van Eerst Adriaanss Knyff tot voogd
Bijzonderheden: Eerst Adriaanss Knyff mag land onder Reyerscop naasten
voor f 600,-

Attestatie - requirant oefent boerenbedryf uit
Datering: 01-03-1687
Aktenummer: 94
Soort akte: Attestatie
Notaris: J. LEECHBURCH
Samenvatting: requirant oefent boerenbedryf uit
Personen:
Attestant: Jacob Abrahamsen Blom
Beroep: buermeester van Nieuwcoop ende Portengen
Attestant: Ermbout Cornelissen den Bruynen
Beroep: scheepen van Nieuwcoop ende Portengen
Requirant: Henrick Schillinck
Beroep: schout van Nieuwcoop enden Portengen
Woonplaats: Nieuwcoop, Laagehair
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen geresideerd hebbende te Utrecht-stad
Inventarisnummer: U108a001

Akte Inventarisnummer U97a9, aktenummer 64
Aktedatum 03-02-1700
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris P. LEECHBURCH ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jan Cornelissen Boschman, zoon Neeltgen Gerrits
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Jannichje Dircx
Woonplaats eerste partij: Nedereynt van Jutphaas
Naam tweede partij: Dirckje Ermbouts den Bruynen
Woonplaats tweede partij: Nedereynt van Jutphaas
Naam assistent tweede partij: ass.: Ermbout Cornelissen den Bruynen, vader
Naam gemachtigde tweede partij: q.q.: Gysbert Ermboutsen den Bruynen, broer 128

Ermbout married Grietje Adriaans Knijff, daughter of Adriaan Ernsts Knijff and Aaltje Pieters Staal.128

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.