arrow
Ernst Knijff
(Circa 1600-)
? ?
(-)
Adriaan Ernsts Knijff
(Circa 1635-)
Aaltje Pieters Staal
(-)
Ernst Adriaans Knijff
(Circa 1660-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Petronella Ariens Kersbergen

Ernst Adriaans Knijff 68

  • Born: Circa 1660
  • Marriage: Petronella Ariens Kersbergen 4 april 1691 68

  General Notes:

Akte inv.nr. U71a1, aktenr. 195, d.d. 25-02-1671
Aktesoort Akkoord
Notaris H. VAN CAPEL, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Egbert Eernsten Knyff:
Naam eerste partij: mondige kinderen Cornelis Eersten Knyff:
Naam eerste partij: Ida Knyff
Naam eerste partij: Johanna Knyff
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Adriaen van Wieringen
Beroep gemachtigde: schoudt van Hermelen
Naam eerste partij: onmondige kinderen Cornelis Eersten Knyff
Naam voogd eerste partij: voogd: Jan Cornelis Bosch
Naam eerste partij: kinderen Jan Eersten Knyff:
Naam eerste partij: Adriaen Jansen Knyff
Naam eerste partij: Maria Jansen Knyff, onmondige zuster
Naam eerste partij: Eerst Jansen Knyff
Naam eerste partij: Eerst Adriaensen Knyff
Naam eerste partij: Herman Berentsen van Schaich
Naam echtgenote eerste partij: x Annichyen Ariensen Knyff
Naam eerste partij: onmondige kinderen Grietyen Ariensen Knyff
Naam voogd eerste partij: voogd: Ermboudt Cornelissen de Bruynen, vader
Naam eerste partij: Merrichyen Eersten Knyff
Naam echtgenote eerste partij: wed. Dirck Gerritsen van Attevelt
Samenvatting inhoud akte: over wederzyds ontslag uit fideď-commissair verband
Verwijzingen: procuratie d.d. 23-3-1667 voor het gerecht van Kockengen
Verwijzingen: testament d.d. 25-1-1667 voor het gerecht van Ysselstein

Akte inv.nr. U97a1, aktenr. 240, d.d. 31-01-1681
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris P. LEECHBURCH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Harmansen van Schayck, zoon van Herman Berentsen van Schayck en Annichie Adriaans Knyff, in leven echtelieden
Naam voogd eerste partij: voogd: Adriaan Petersen van Schayck, oom
Beroep voogd: herbergier opt Out Slyckerveer
Woonplaats voogd: Twaal
Naam voogd eerste partij: voogd: Eerst Adriaanten Knyff, oom
Woonplaats voogd: Harmelen
Naam tweede partij: Jan Tyssen
Woonplaats tweede partij: Tienhoven
Soort onroerend goed: huysinge, hoffstede en 4 mergen soo wey- als bouwlant en griende
Gerecht onroerend goed: Tienhoven
Soort onroerend goed: 4 mergen wey- en bouwlant
Gerecht onroerend goed: Tienhoven
Soort onroerend goed: 4 hont lant
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, Vier Hoeven

Akte inv.nr. U97a1, aktenr. 296, d.d. 13-03-1682
Aktesoort Testament
Notaris P. LEECHBURCH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Aaltgen Petersdr. Staal
Naam echtgenote eerste partij: wed. Adriaan Eersten
Woonplaats eerste partij: Harmelen, Commandurie
Naam tweede partij: Eerst Adriaanss Knyff, zoon
Naam tweede partij: kinderen Grietje Adriaans Knyff en Ermbout Corneliss den
Bruynen:
Naam tweede partij: Cornelis Ermboutsen den Bruynen
Naam tweede partij: Adriaan Ermboutsen den Bruynen
Naam tweede partij: Jan Harmanss van Schayck, zoon Annichje Adriaans
Knyff en Harman Berentss van Schayck
Bijzonderheden: met benoeming van Eerst Adriaanss Knyff tot voogd
Bijzonderheden: Eerst Adriaanss Knyff mag land onder Reyerscop naasten
voor f 600,-

Akte inv.nr. U97a1, aktenr. 298, d.d. 13-03-1682
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris P. LEECHBURCH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Aaltje Peters dochter Staal
Naam echtgenote eerste partij: wed. Adriaan Eersten Knyff
Woonplaats eerste partij: Harmelen, op de Commandurie
Naam tweede partij: Eerst Adriaansz Knyff, zoon
Soort onroerend goed: vyff roeden berch mitsgaders een lootse
Gerecht onroerend goed: Harmelen
Bijzonderheden: met diverse, roerende goederen

Akte inv.nr. U97a3, aktenr. 57, d.d. 25-02-1686
Aktesoort Akkoord
Notaris P. LEECHBURCH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Jan Harmansen van Schayck en Annichje Adriaans
Knyff, in leven echtelieden:
Naam eerste partij: Ernst Adriaanssen Knyff
Woonplaats eerste partij: Harmelen
Naam eerste partij: Aaltgen Peters Staal
Naam echtgenote eerste partij: wed. Adriaan Eernsten Knyff
Naam tweede partij: Neeltje Gerrits Uytman
Naam echtgenote tweede partij: wed. Jan Berentss van Schayck
Woonplaats tweede partij: Twaal, Outslycker Veer
Naam tweede partij: Catharina Jans van Schayck, onmondige dochter
Naam tweede partij: Melis Henrickss Kop
Naam echtgenote tweede partij: x Aaltgen Francken, wed. Peter Berentsen van
Schayck
Woonplaats tweede partij: Vreeswyck
Naam tweede partij: haar 2 onmondige zonen by Peter Berentsen van Schayck:
Naam tweede partij: Franck Petersen van Schayck
Naam tweede partij: Berent Petersen van Schayck
Naam tweede partij: de onmondige kinderen van Teuntgen Berents van
Schayck by + Steven Jacobsen:
Naam tweede partij: Herman Stevenss
Naam tweede partij: Teuntgen Stevens
Naam voogd tweede partij: voogd: Cornelis Jansen van Maurick
Woonplaats voogd: Schalckwyck
Naam tweede partij: kinderen van + Lysje Berents van Schayck by Cornelis
Verwey:
Naam tweede partij: Cryn Corneliss Verwey, onmondig
Naam tweede partij: Cornelis Corneliss Verwey, onmondig
Woonplaats tweede partij: Honswyck
Samenvatting inhoud akte: over het stellen van arbiter in geschil betreft
nalatenschap Jan Harmansen van Schayck

Akte inv.nr. U97a6, aktenr. 15, d.d. 04-04-1691
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris P. LEECHBURCH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Eernst Adriaansen Knyff
Woonplaats eerste partij: Harmelen, op de Commandurye
Naam tweede partij: Petronella Ariens Carsbergh
Naam echtgenote tweede partij: wed. Jan Elbertsen van Rietvelt
Woonplaats tweede partij: Harmelen

Akte inv.nr. U97a6, aktenr. 16, d.d. 18-04-1691
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris P. LEECHBURCH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Eernst Adriaansen Knyff
Woonplaats eerste partij: Harmelen
Naam tweede partij: Petronella Ariens Carsberch
Naam echtgenote tweede partij: wed. Jan Elbertsen van Rietvelt
Woonplaats tweede partij: Harmelen
Samenvatting inhoud akte: aanvulling op eerdere huwelykse voorwaarden
Verwijzingen: huwelykse voorwaarden d.d. 4-4-1691 voor notaris P. Leechburch

Akte Inventarisnummer U97a9, aktenummer 77
Aktedatum 16-03-1700
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris P. LEECHBURCH ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Cornelis Ermboutsen den Bruynen
Naam echtgenote eerste partij: x Tryntgen Willems Verhoeck
Woonplaats eerste partij: Spengen
Naam eerste partij: Arien Ermboutsen den Bruynen
Naam echtgenote eerste partij: x Jannichje Waarnaarts Vermy
Woonplaats eerste partij: Out Camerick
Naam tweede partij: Petronella Ariens van Karsbergh
Naam echtgenote tweede partij: laatst wed. Eernst Adriaansen Knyff
Woonplaats tweede partij: Harmelen
Soort onroerend goed: helfte van huysinge hoffstede met 8 mergen wey-, hoy-, bouw- en kenniplandt
Belendingen onroerend goed: boven: Bartholomeusgasthuys tot Utrecht en Peter Tonissen Peeck beneden: NN den grave van Waldecq naast: Aart Speyer
Gerecht onroerend goed: Tienhoven
Soort onroerend goed: helfte van 4 hont lants
Belendingen onroerend goed: boven: Cornelis Gobelssen de Weerdt beneden: de vrouw NN van Leeuwen
Gerecht onroerend goed: graaffschappe Cuylenburch, in de Vierhoeven

Akte inv.nr. U97a10, aktenr. 22, d.d. 21-04-1701
Aktesoort Voogdbenoeming
Notaris P. LEECHBURCH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Petronella Ariens Carsbergh
Naam echtgenote eerste partij: wed. Eenst Adriaanss Knyff
Woonplaats eerste partij: Harmelen
Naam tweede partij: Jan Jansen van Blocklandt, neef
Woonplaats tweede partij: Montfoort
Samenvatting inhoud akte: over dochter Aaltgen Eernsten Knyff
Verwijzingen: huw. voorwaarden d.d. 18-4-1691 voor notaris P. Leechburch

Akte inv.nr. U97a10, aktenr. 23, d.d. 21-04-1701
Aktesoort Uitkoop
Notaris P. LEECHBURCH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Petronella Ariens Carsbergh
Naam echtgenote eerste partij: wed. Eernst Adriaansen Knyff
Woonplaats eerste partij: Harmelen, de Commandurie
Naam tweede partij: Aaltgen Eernsten Knyff, onmondige dochter
Naam voogd tweede partij: voogd: Jan Jansen van Blocklandt
Woonplaats voogd: Montfoort
Samenvatting inhoud akte: uit de boedel van haar vader en haar overleden zuster Dievertgen Ernsten Knyff
Soort onroerend goed: 3 1/2 mergen lants
Gerecht onroerend goed: Reyerscop Creuningensgerecht
Soort onroerend goed: de helft van een huys, hoffstede, bergh en ontrent 8 mergen lants
Gerecht onroerend goed: Thienhoven
Soort onroerend goed: de helfte van ontrent 4 hont lants
Gerecht onroerend goed: Altena
Soort onroerend goed: getimmerte van een achterhuys c.a.
Gerecht onroerend goed: Harmelen, op gront van de commandurye
Soort onroerend goed: de helfte van 4 mergen lants
Gerecht onroerend goed: Reyerscop Creuningen, Yndyck
Soort onroerend goed: de helfte van 2 1/2 mergen lants
Gerecht onroerend goed: Reyerscop Creuningensgerecht
Soort onroerend goed: 1/3 part van een huysinge ende hoffstede
Gerecht onroerend goed: Thienhoven
Soort onroerend goed: perceeltgen lants
Gerecht onroerend goed: Altena
Bijzonderheden: op de last van de lyftocht ten behoeve van haar moeder

Akte inv.nr. U97a10, aktenr. 25, d.d. 23-04-1701
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris P. LEECHBURCH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Hagen Cornelissen van Vliet
Woonplaats eerste partij: Harmelen
Naam tweede partij: Petronella Ariens Carsbergh
Naam echtgenote tweede partij: wed. Eernst Adriaansen Knyff
Woonplaats tweede partij: Harmelen
Verwijzingen: uitkoop d.d. 21-4-1701 voor notaris P. Leechburch]

Akte inv.nr. U97a11, aktenr. 121, d.d. 22-11-1704
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris P. LEECHBURCH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Lambert Jansen Gansevanger
Naam echtgenote eerste partij: x Petronella Ariens van Carsbergh, wed. Eernst Adriaansen Knyff
Woonplaats eerste partij: Harmelen
Naam tweede partij: Cornelis Gerritsen Verwey
Woonplaats tweede partij: Tienhoven
Soort onroerend goed: hoffstede met huysinge, berch c.a. en acht mergen lant
Gerecht onroerend goed: Thienhoven
Soort onroerend goed: vier hondt landt
Gerecht onroerend goed: Altener
Bijzonderheden: mede gepasseerd op 27-6-1705 68

Ernst married Petronella Ariens Kersbergen on 4 april 1691.68

  Marriage Notes:

Huwelijkse voorwaarden. 68

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.