arrow arrow arrow
Hendrik Jans van Oostrum
(Circa 1585-1652)
Theuntje Claasdr
(Circa 1595-)
Maarten Franks
(Circa 1615-)
Annigje Thomasdr
(Circa 1620-)
Claas Hendriks van Oostrum
(1627-1681)
Huijbertje Maartens
(Circa 1642-)
Frank Claasz van Oostrum
(1675-After 1741)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jannigje Dirks van Vollevelde

Frank Claasz van Oostrum 68,95,281,299

  • Born: Vreeswijk 95
  • Christened: 6 june 1675, Vreeswijk 95,281
  • Marriage: Jannigje Dirks van Vollevelde 30 april 1702, Jutphaas 48,95,281,299
  • Died: After 17 april 1741, after age 65 281

  General Notes:

Houtvlotter, deken van het rijnschuitenschippersgilde, gildebroeder, diaken.

Akte inv.nr. U118a6, aktenr. 64, d.d. 30-10-1726
Aktesoort Testament
Notaris T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Geertje Claas van Oostrum
Naam echtgenote eerste partij: wed. Cornelis Blom
Woonplaats eerste partij: Vreeswyk
Naam tweede partij: Henrick Clasen van Oostrum, broer
Naam tweede partij: Jan Clasen van Oostrum, broer
Naam tweede partij: Franck van Oostrum, broer
Naam tweede partij: Cornelis van Oostrum, broer
Naam tweede partij: Anneken van Oostrum, zuster
Naam echtgenote tweede partij: wed. Pieter Huygen van der Lee
Naam tweede partij: kinderen van Neeltje van Oostrum, in leven geh. met Dirck Jansz vant Nedereynd, neven en nichten
Naam tweede partij: kinderen van Teuntje van Oostrum, in leven wed. Paulus Cornelisz van Arckel, neven en nichten

Akte inv.nr. U190a1, aktenr. 136, d.d. 15-04-1741
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris M. LAGERWEY, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: de erven Geertje Claas van Oostrum, in leven wed. Cornelis Blom:
Naam eerste partij: Claas Barten van Hoege
Naam echtgenote eerste partij: x Wyntje van Oostrum ( Wyntie Yans van Oosterom), dochter van + Jan Claase van Oostrum
Naam eerste partij: Franc van Oostrum
Naam eerste partij: Cornelis van Oostrum
Naam eerste partij: Anneke van Oostrum
Naam echtgenote eerste partij: wed. Pieter Huygen van der Lee
Naam eerste partij: de kinderen van + Dirk Janse van t Nedereynd en + Neeltje van Oostrum, in leven echtelieden:
Naam eerste partij: Claas van t Nedereynd
Naam eerste partij: Jan van t Nedereynd
Naam eerste partij: de kinderen van + Paulus Cornelissen van Arckel en + Teuntje van Oostrum:
Naam eerste partij: Claas van Arckel
Naam eerste partij: Albertus Groeneman
Naam echtgenote eerste partij: x Wyntje van Arckel
Naam gemachtigde tweede partij: q.q.: Anthony van Bohell
Beroep gemachtigde: procureur geregte van Utrecht
Naam tweede partij: Paulus Silvius
Samenvatting inhoud akte: van 1 obligatie van f 1000-0-0 ten laste van Culemborg
Verwijzingen: procuratie d.d. 10-2-1741 voor notaris A. Veth te Middelburg
Verwijzingen: procuratie d.d. 9-2-1741 voor notaris J. Popeleus te Leiden
Verwijzingen: testament d.d. 30-10-1726 voor notaris Th. Vosch van Avesaet 68,281

Frank married Jannigje Dirks van Vollevelde, daughter of Dirk Arends van Vollevelde and Hilligje Ariens van Zijl, on 30 april 1702 in Jutphaas 48,95,281.,299 (Jannigje Dirks van Vollevelde was born in Jutphaas 95 and was christened on 15 january 1680 in Jutphaas 48.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.