arrow
Jan Cornelisz de Heus
(Circa 1615-)
? ?
(-)
Jan Jans de Heus de oude
(Circa 1640-)
? ?
(-)
Pieter Jans de Heus
(Circa 1680-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Geertje Cornelisdr van Hoorn

Pieter Jans de Heus 68

  • Born: Circa 1680
  • Marriage: Geertje Cornelisdr van Hoorn 16 march 1709 68

  General Notes:

Akte inv.nr. U93a56, aktenr. 24, d.d. 16-03-1709
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris H. VAN WOUDENBERGH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Pieter Janss Heus
Woonplaats eerste partij: Tienhoven
Naam assistent eerste partij: ass.: Jan Janss Heus, vader
Woonplaats assistent: Tienhoven
Naam tweede partij: Geertie Cornelis van Horen
Naam assistent tweede partij: ass.: Cornelis Claess van Hooren, vader

Akte inv.nr. U127a5, aktenr. 82, d.d. 09-09-1710
Aktesoort Scheiding
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Roeloff Jansz Heus:
Naam eerste partij: Jan Jansz Heus, neef
Woonplaats eerste partij: Tienhoven
Naam eerste partij: Cornelis Jansz Heus, neef
Woonplaats eerste partij: Tienhoven
Naam eerste partij: Peter Jansz Heus, neef
Woonplaats eerste partij: Tienhoven
Naam eerste partij: Gerrit Jansz Heus, neef
Naam eerste partij: Aertel Jansz Heus, neef
Naam eerste partij: Gysbert Jansz Heus, neef
Soort onroerend goed: vierhondert en vyfftich roeden soo water als land naar Jan Jansz Heus
Belendingen onroerend goed: voor: N.N. van de Pol, advocaet
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, int Seck
Soort onroerend goed: een mergen soo water als veenland naar Jan Jansz Heus
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, int Binnewech
Soort onroerend goed: een halff mergen soo water als veenland naar Jan Jansz Heus
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, int Binnewech
Soort onroerend goed: drievierde mergen water als veenland naar Jan Jansz Heus
Belendingen onroerend goed: voor: Wiebe Tabes Smit
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, int Binnewech
Soort onroerend goed: tweehondert roeden lands naar Jan Jansz Heus
Belendingen onroerend goed: voor: Jan Gerritsz van Hooff
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, int Seck
Soort onroerend goed: halve huysinge naar Jan Jansz Heus
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, over de kerck
Soort onroerend goed: een vierde part van een mergen soo water als turffland naar Jan Jansz Heus
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, int Binnewech
Verwijzingen: estimatie 24-4-1708 voor het gerecht van Tienhoven
Bijzonderheden: met consent van Jan Jansz Heus den ouden, vader van comparanten

Akte inv.nr. U127a17, aktenr. 11, d.d. 13-10-1725
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Herman Cornelisz van den Hoorn
Woonplaats eerste partij: Tienhoven
Naam assistent eerste partij: ass.: Peter Jansz Heus, zwager
Woonplaats assistent: Breukeleveen
Naam tweede partij: Aeltie Gerrits de Leech
Naam echtgenote tweede partij: wed. Dirck Jansz Pannekoek
Woonplaats tweede partij: Maersseveen
Naam assistent tweede partij: ass.: Aert Jansz Pannekoek, zwager
Woonplaats assistent: Maersseveen
Soort onroerend goed: een dardepart in eenige ackers, aanbreng bruidegom
Gerecht onroerend goed: Maersseveen
Bijzonderheden: bruid heeft twee voorkinderen 68

Pieter married Geertje Cornelisdr van Hoorn, daughter of Cornelis Claasz van Hoorn and Annigje Hermans Snel, on 16 march 1709.68 (Geertje Cornelisdr van Hoorn was born circa 1685.)

  Marriage Notes:

Huwelijkse voorwaarden. 68

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.