Cornelis de Heus
(Circa 1590-)
? ?
(-)
Jan Cornelisz de Heus
(Circa 1615-)
? ?
(-)
Jan Jans de Heus de oude
(Circa 1640-)

 

Family Links

Spouses/Children::
? ?

Jan Jans de Heus de oude 68

  • Born: Circa 1640
  • Marriage: ? ?

  General Notes:

Akte inv.nr. U93a24, aktenr. 13, d.d. 28-01-1693
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris H. VAN WOUDENBERGH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Janss Heus
Woonplaats eerste partij: Tienhoven
Naam assistent eerste partij: ass.: Jan Jansen Heus den ouden, vader
Naam tweede partij: Merritie Gysen de Ryck
Woonplaats tweede partij: Maerseveen

Akte inv.nr. U93a32, aktenr. 72, d.d. 03-06-1697
Aktesoort Testament
Notaris H. VAN WOUDENBERGH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Roelof Janss Heuss
Woonplaats eerste partij: Tienhoven
Naam tweede partij: Jan Janss Heus den ouden, broeder
Woonplaats tweede partij: Tienhoven
Bijzonderheden: legaten aan andere familieleden
Bijzonderheden: met cassatie d.d. 24-2-1703, vanwege nader testament
Bijzonderheden: met benoeming van Jan Janss Geus de jonge tot voogd

Akte inv.nr. U93a44, aktenr. 29, d.d. 24-02-1703
Aktesoort Testament
Notaris H. VAN WOUDENBERGH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Roelof Janss Heus
Woonplaats eerste partij: Tienhoven
Naam tweede partij: de kinderen van Jan Janss Heus d' oude, broer
Bijzonderheden: op last van lyftocht ten behoeve van hun vader
Bijzonderheden: met benoeming van neef Jan Janss Heus de jonge tot voogd

Akte inv.nr. U99a1, aktenr. 48, d.d. 24-04-1680
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris E. DE LEEUW, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Simon Cramer
Naam tweede partij: Cornelis Cornelisz Heus
Soort onroerend goed: 18 mergen land
Belendingen onroerend goed: nw: NN Nellesteyn zw: Cathuysers te Utrecht
Gerecht onroerend goed: Thienhoven

Huwelijkse voorwaarden
Datering: 07-02-1705
Aktenummer: 169
Datum: 07-02-1705
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Personen:
Bruidegom: Cornelis Janss Heusch
Assistent: Jan Janss Heusch den ouden, broer
Woonplaats: Tienhoven
Bruid: Neelje Cornelis Heusch
Assistent: Cornelis Heusch van de Meent, broer
Woonplaats: Tienhoven
Assistent: Aelbert Corneliss Heusch, broer
Woonplaats: Tienhoven
Bijzonderheden: Aelbert Cornelis Heusch en Jan Cornelis Heusch betalen hun zwager d.d. 1-5-1706
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a007

Akte inv.nr. U113a3, aktenr. 216, d.d. 03-01-1708
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris C. DE COOLE, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gysbert Harmensz Heus
Woonplaats eerste partij: Thienhoven
Naam assistent eerste partij: ass.: Cornelis Cornelisz Heus, oom
Naam assistent eerste partij: ass.: Aelbert Cornelisz Heus, oom
Naam tweede partij: Merrigye Dircx Lamme
Woonplaats tweede partij: Maerseveen
Naam assistent tweede partij: ass.: Dirck Joosten Lam, vader
Naam echtgenote assistent: x Maria Jacobsz, moeder
Bijzonderheden: bruidegom heeft toestemming van oom Thonis Gysbertsz van den Hoorn, volgens akte gepasseerd te Vianen d.d. 30-12-1707

Akte inv.nr. U132a2, aktenr. 83, d.d. 15-06-1708
Aktesoort Procuratie
Notaris A. VAN MEERWYK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan Bosch
Beroep eerste partij: notaris
Naam tweede partij: Hermannus Ribbius
Beroep tweede partij: procureur voor den hove van Utrecht
Samenvatting inhoud akte: in zaak tegen Cornelis Cornelisse Heus wegens beledigingen

Akte inv.nr. U93a56, aktenr. 24, d.d. 16-03-1709
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris H. VAN WOUDENBERGH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Pieter Janss Heus
Woonplaats eerste partij: Tienhoven
Naam assistent eerste partij: ass.: Jan Janss Heus, vader
Woonplaats assistent: Tienhoven
Naam tweede partij: Geertie Cornelis van Horen
Naam assistent tweede partij: ass.: Cornelis Claess van Hooren, vader

Akte inv.nr. U127a5, aktenr. 82, d.d. 09-09-1710
Aktesoort Scheiding
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Roeloff Jansz Heus:
Naam eerste partij: Jan Jansz Heus, neef
Woonplaats eerste partij: Tienhoven
Naam eerste partij: Cornelis Jansz Heus, neef
Woonplaats eerste partij: Tienhoven
Naam eerste partij: Peter Jansz Heus, neef
Woonplaats eerste partij: Tienhoven
Naam eerste partij: Gerrit Jansz Heus, neef
Naam eerste partij: Aertel Jansz Heus, neef
Naam eerste partij: Gysbert Jansz Heus, neef
Soort onroerend goed: vierhondert en vyfftich roeden soo water als land naar Jan Jansz Heus
Belendingen onroerend goed: voor: N.N. van de Pol, advocaet
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, int Seck
Soort onroerend goed: een mergen soo water als veenland naar Jan Jansz Heus
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, int Binnewech
Soort onroerend goed: een halff mergen soo water als veenland naar Jan Jansz Heus
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, int Binnewech
Soort onroerend goed: drievierde mergen water als veenland naar Jan Jansz Heus
Belendingen onroerend goed: voor: Wiebe Tabes Smit
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, int Binnewech
Soort onroerend goed: tweehondert roeden lands naar Jan Jansz Heus
Belendingen onroerend goed: voor: Jan Gerritsz van Hooff
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, int Seck
Soort onroerend goed: halve huysinge naar Jan Jansz Heus
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, over de kerck
Soort onroerend goed: een vierde part van een mergen soo water als turffland naar Jan Jansz Heus
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, int Binnewech
Verwijzingen: estimatie 24-4-1708 voor het gerecht van Tienhoven
Bijzonderheden: met consent van Jan Jansz Heus den ouden, vader van comparanten

Akte inv.nr. U225a4, aktenr. 89, d.d. 04-05-1758
Aktesoort Scheiding
Notaris J. KELFFKENS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gysbert Janse Heus, zoon van Jan Jansen Heus
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Teuntje Anthonis van den Oudenryn, dochter van Anthonis Jansen van den Oudenryn
Woonplaats eerste partij: Tienhoven
Naam tweede partij: erven Teuntje Anthonis van den Oudenryn:
Naam tweede partij: Marrigje Gysbertse Heus, dochter
Naam tweede partij: Huybert France Cleynmey
Naam echtgenote tweede partij: x Gerrigje Gysbertse Heus, dochter
Naam tweede partij: Aaltje Gysbertse Heus, onmondige dochter
Naam tweede partij: Cornelia Gysbertse Heus, onmondige dochter
Naam voogd tweede partij: voogd: Hendrik Teunisse van den Oudenryn
Naam voogd tweede partij: voogd: Hermen Cornelisse Snel
Samenvatting inhoud akte: van de boedel van Gysbert Janse Heus en zyn overleden vrouw
Soort onroerend goed: camp wyland, groot 3 morgen 242 roeden - naar Marrigje Gysbertse Heus-
Gerecht onroerend goed: Tienhoven
Soort onroerend goed: stukje veenland groot 200 roeden, bovenste gedeelte
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, in het Secq
Soort onroerend goed: 300 roeden water en land - naar Gerrigje Gysbertse Heus -
Gerecht onroerend goed: Tienhoven
Soort onroerend goed: 4 morgen wyland
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen
Soort onroerend goed: camp wyland groot 2 morgen 148 1/2 roede - naar Aaltje Gysbertse Heus -
Ligging onroerend goed: oz Oudendyk
Gerecht onroerend goed: Tienhoven
Soort onroerend goed: 200 roeden veenland, benedenste gedeelte
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, in het Secq
Soort onroerend goed: hoffstede, huysinge c.a. met 17 morgen wey-, hooy- en turffland - naar Gysbert Janse Heus -
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, aan de Oostsy
Soort onroerend goed: 1 morgen wey- en hooyland
Ligging onroerend goed: oz dyk
Gerecht onroerend goed: Tienhoven
Soort onroerend goed: 1/2 morgen water en land
Ligging onroerend goed: oz dyk
Gerecht onroerend goed: Tienhoven
Soort onroerend goed: stuk water en land groot 1/2 morgen
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, in het Secq
Soort onroerend goed: 450 roeden water en land
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, in het Secq
Soort onroerend goed: 150 roeden, synde een voorland - naar Gysbert Janse Heus -
Belendingen onroerend goed: zw: Arien Decker nw: Gysbert Heus
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, in het Secq
Soort onroerend goed: 450 roeden affgetorfft land
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, in het Secq
Soort onroerend goed: een voorland, groot 176 roeden
Gerecht onroerend goed: Tienhoven
Soort onroerend goed: 450 roeden affgetorfft land
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, in het Secq
Soort onroerend goed: 300 roeden affgetorfft land
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, in het Secq
Soort onroerend goed: 300 roeden water en land
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, in het Secq
Soort onroerend goed: 2 morgen water en turffland - naar Gysbert Janse Heus -
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, in het Secq
Soort onroerend goed: 267 roeden affgeveent turffland
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, in het Binneweg
Soort onroerend goed: 202 roeden verveent turffland
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, in het Binnenweg
Soort onroerend goed: 300 roeden water en land met een voorland
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, in het Binneweg
Soort onroerend goed: 1 morgen 75 roeden verveent en vertorfft land
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, in het Binneweg
Soort onroerend goed: 300 roeden water en land
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, in het Binneweg
Soort onroerend goed: 450 roeden water en land
Gerecht onroerend goed: Tienhoven
Soort onroerend goed: affgetorffde acker groot 300 roeden - naar Gysbert Janse Heus -
Belendingen onroerend goed: ene zyde: erven Cornelis Heus
: andere zyde: erven Pieter Cornelisse
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen, aan de Oostsy
Soort onroerend goed: 1 morgen affgetorfft land
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen
Soort onroerend goed: 300 roeden water en land
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen, aan de Oostsy
Soort onroerend goed: 300 roeden water en land
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen, in het Binneweg
Soort onroerend goed: 280 roeden water en land
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen, aan de Oostsy
Soort onroerend goed: 75 roeden water en land
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen, in het Binneweg
Soort onroerend goed: 300 roeden water en land - naar Gysbert Janse Heus -
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen, aan de Oostsy
Soort onroerend goed: 1 morgen water en land
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen, aan de Oostsy
Soort onroerend goed: 300 roeden water en land
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen, in het Binnenweg
Verwijzingen: huwelykse voorwaarden d.d. 30-12-1730 voor notaris D. Houtman
Bijzonderheden: met boedelbeschryving 68

Jan married ? ?.

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.