Frederik Dirks Admiraal
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Annigje Dirks den Toom

Frederik Dirks Admiraal 626

  • Marriage: Annigje Dirks den Toom 626

  General Notes:

27-1-1721
transporteert Frederik Dirksz Admiraal woonende tot Streefkerk als in huwelijk hebbende Annitge Dirks Toom als een mede erfgenaam van za. Maarten Cornelisz Bel en Niesge Sandertsz in haar leven gewoond hebbende in Bergambacht, aan Gerrid Cornelisz Sterrenburg woonende mede in Streefkerk seekere geregt derde deel in een derde part van 12 mergen 2 hond en aan (4) part vant erff daart huis op gestaan heeft, gelegen alhier in 2 weeren soo int sijlweer als int weer daar Cornelis Sanderts opgewoond heeft, mitsgaders nog een geregt derde deel in eene mergen bestaande in akker en weijland gelegen in Langerak voorsz., in 't weer van Bastiaan Sandertsz met het derde deel in een negende part vant huis daar deselve eene mergen gelegen leid als mede een derde part van de westzijde vant voorhooff off voor soo veel den transportant aldaar geregtigt was en dat voor de somme van 182 gld. 626

Frederik married Annigje Dirks den Toom, daughter of Dirk Gerrits den Toom and Metje Maartens Bel.626 (Annigje Dirks den Toom was christened on 19 november 1697 in Schoonhoven 389.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.