Casper Jans van Soolingen
(Circa 1630-Before 1680)

 

Family Links

Spouses/Children::
Annigje Vollenhoven

Casper Jans van Soolingen 128

  • Born: Circa 1630
  • Marriage: Annigje Vollenhoven 128
  • Died: Before 6 september 1680, before age 50 128

  General Notes:

Akte inv.nr. U83b5, aktenr. 51, d.d. 06-09-1680
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris N. VONCK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Annigien van Vollenhoven
Naam echtgenote eerste partij: wed. Caspar van Solingen
Beroep eerste partij: in leven meester loopesmit
Woonplaats eerste partij: Utrecht, Smeesteegh
Naam tweede partij: Willem van Solingen
Beroep tweede partij: meester loopsmit
Samenvatting inhoud akte: van gereedschap uit de lopensmedery
Zakelijk trefwoord: smederyen

Akte inv.nr. U113c1, aktenr. 27, d.d. 10-03-1687
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris C. DE COOLE, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Annichtie van Vollenhoven
Naam echtgenote eerste partij: wed. Caspar Jansz
Beroep eerste partij: in leven cruysmits te Utrecht
Naam tweede partij: Catharyntie van Solingen, dochter
Soort onroerend goed: huysinge
Ligging onroerend goed: nz Smesteech, recht over Bartholomeusgasthuys
Gerecht onroerend goed: Utrecht

Akte inv.nr. U113c1, aktenr. 28, d.d. 28-12-1687
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris C. DE COOLE, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Annichtie van Vollenhoven
Naam echtgenote eerste partij: wed. Casper Jansz van Solingen
Naam tweede partij: Gregorius van Leeuwerden
Woonplaats tweede partij: Utrecht, Merriestraet
Soort onroerend goed: huysinge
Ligging onroerend goed: Merriestraet
Gerecht onroerend goed: Utrecht

Akte inv.nr. U113a1, aktenr. 116, d.d. 27-01-1688
Aktesoort Afstand
Notaris C. DE COOLE, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Caspar van Zolingen:
Naam eerste partij: Luycas van Zolingen, zoon
Naam eerste partij: Willem van Zolingen, zoon
Naam eerste partij: Catharyntie van Zolingen, dochter
Naam tweede partij: Annichtie van Vollenhove, moeder
Naam echtgenote tweede partij: wed. Caspar van Zolingen
Beroep tweede partij: in leven lopesmith t' Utrecht
Samenvatting inhoud akte: van de nalatenschap van Caspar van Zolingen

Akte inv.nr. U113b1, aktenr. 23-2, d.d. 09-04-1697
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris C. DE COOLE, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Annichye van Vollenhoven
Naam echtgenote eerste partij: wed. Casper van Solingen
Naam assistent eerste partij: ass.: Willem van Solingen, zoon
Naam tweede partij: Beernt Helder ( Berndt Heller )
Woonplaats tweede partij: Utrecht, nz Lauwersteeghye
Soort onroerend goed: twee cameren
Ligging onroerend goed: nz Lauwersteeghye
Belendingen onroerend goed: now: Huybert NN, speckkooper
Gerecht onroerend goed: Utrecht
Bijzonderheden: onderhands verkocht

Akte inv.nr. U113b1, aktenr. 23-1, d.d. 10-04-1697
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris C. DE COOLE, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Annichye van Vollenhoven
Naam echtgenote eerste partij: wed. Casper van Solingen
Naam assistent eerste partij: ass.: Willem van Solingen, zoon
Naam tweede partij: Anthony van Houten
Naam echtgenote tweede partij: x Maria van Hattum
Soort onroerend goed: huysinge ofte camere en hoff
Ligging onroerend goed: nz Lange Smesteegh recht overt Bartholomeus Gasthuys
Belendingen onroerend goed: achter: Isaack Goutye ow: Baltus de Reus ww: Huybert Hendricksz
Gerecht onroerend goed: Utrecht
Bijzonderheden: niet in de koop begrepen de winkel en toonbank
Bijzonderheden: onderhands verkocht 128

Casper married Annigje Vollenhoven.128

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.