arrow
Arie Barts
(Circa 1555-)
? ?
(-)
Cornelis Goijerds
(Circa 1550-)
Feijsje Hendriks
(Circa 1550-)
Bart Ariens Seijpestein
(Circa 1580-)
Niesje Cornelisdr van Eijck
(Circa 1580-)
Theunis Barts Seijpestein
(Circa 1605-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jannigje Anthonies Breij

Theunis Barts Seijpestein 68

  • Born: Circa 1605
  • Marriage: Jannigje Anthonies Breij 68

   Another name for Theunis was Anthonie Barts van Oort. 68

  General Notes:

Garantie - inzake restitutie van deel van uitkoopsom indien zou blyken dat Antonis van Eyck, gewoond hebbend in Tienhoven, nog in leven is of dat hy leefde by overlyden van Jan Garst zodat zyn erfgenamen gerechtigd zyn tot zyn portie; Henrick Anthoniss van Eyck, zoon van Antonis van Eyck, zal eventueel zyn hele portie teruggeven
Datering: 06-05-1640
Aktenummer: 40
Datum: 06-05-1640
Soort akte: Garantie
Notaris: G. VAN NYENDAEL
Samenvatting: inzake restitutie van deel van uitkoopsom indien zou blyken dat Antonis van Eyck, gewoond hebbend in Tienhoven, nog in leven is of dat hy leefde by overlyden van Jan Garst zodat zyn erfgenamen gerechtigd zyn tot zyn portie; Henrick Anthoniss van Eyck, zoon van Antonis van Eyck, zal eventueel zyn hele portie teruggeven
Personen:
Verlener: mede-erfgenamen van Jan Garst:
Verlener: Antonis Govertss
Woonplaats: Rodebrugge
Verlener: Cornelis Corneliss de Haes
Woonplaats: Rodebrugge
Verlener: Thonis Bartss van Oort anders van Sypesteyn
Woonplaats: Tienhoven
Verlener: Henrick Bartss van Oort, broer van Thonis Bartss van Oort anders van Sypesteyn
Beroep: backer
Woonplaats: Utrecht
Verlener: Gysbert Aertss
Echtgenoot: x Aeltjen Barten
Woonplaats: Maerssenveen
Verlener: Gerard Aertss
Echtgenoot: x Marrighjen Barten
Woonplaats: Westbroeck
Verlener: Henrick Antoniss van Eyck
Woonplaats: Maersseveen
Verlener: Dirck Pauwelss, zyn meester
Woonplaats: Maersseveen
Verkrijger: N.N.
Echtgenoot: wed. Jan Garst
Aktedatum: 06-05-1640
Bijzonderheden: Antonis Govertss en Cornelis Corneliss de Haes stellen zich borg voor elkaar; Thonis Bartss van Oort anders van Sypesteyn en Henrick Bartss van Oort stellen zich borg voor elkaar; Gerard Aertss en Gysbert Aertss stellen zich borg voor elkaar de weduwe van Jan Garst verklaart dat zy verder geen aanspraken heeft op eerste party
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U030a001

Huur en verhuur
Aktenummer: 94
Datum: 01-06-1666
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: E. VAN RHEE
Personen:
Verhuurder: Gualterus van Nellesteyn
Beroep: bedienaer des goddelyken woorts binnen Utrecht
Verhuurder: Gualterus van Nellesteyn
Verhuurder: Nicolaes van Zyll, zwager
Huurder: Tonis Tonisz van Zypesteyn
Woonplaats: Thienhoven
Borg: Theunis Bartisz van Sypesteyn
Borg: Peter Petersz Sanen
onroerend goed: hoffstede c.a. met 18 morgen hey- en weylant;
Gerecht: Tienhoven
Bijzonderheden: Nicolaes van Zyll is uitlandig
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U059a002

Schuldbekentenis - van f.410-0-0 wegens gekochte beesten en gereedschap tot de bouwery behorende
Aktenummer: 95
Datum: 01-06-1666
Soort akte: Schuldbekentenis
Notaris: E. VAN RHEE
Samenvatting: van f.410-0-0 wegens gekochte beesten en gereedschap tot de bouwery behorende
Personen:
Schuldenaar: Tonis Tonisz van Sypesteyn
Borg: Tonis Bartensz van Zypesteyn
Borg: Peter Petersz Sanen
Schuldeiser: Nicolaes van Syll
Schuldeiser: Gualterus van Nellesteyn
Beroep: bedienaer des heilige evangely binnen Utrecht
Schuldeiser: Gualterus van Nellisteyn
Verwijzingen: huur en verhuur d.d. 1-6-1666 voor notaris E. van Rhee
Bijzonderheden: met aanvulling op de heden afgesloten huur en verhuur
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U059a002

Akte Inventarisnummer U66a2, aktenummer 279
Aktedatum 22-09-1676
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris R. VAN VECHOVEN, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: erven Anthonis Bartss ende Jannichje Teunis:
Naam eerste partij: Anthonis Anthoniss Bartss, zoon
Naam eerste partij: Arien Anthoniss, zoon
Naam eerste partij: Jan Anthoniss, zoon
Naam eerste partij: Barth Anthoniss, zoon
Naam eerste partij: Dirck Willemss Pannecoeck
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Niesgen Anthonis, dochter
Naam eerste partij: onmondige kinderen + Niesgen Anthonis:
Naam eerste partij: Jannichje Dircx
Naam eerste partij: Lysbeth Dircx
Naam eerste partij: kinderen Peter Saenen en Neeltje Anthonis, dochter:
Naam eerste partij: Peter Peterss Saenen
Naam eerste partij: de onmondigen
Naam tweede partij: Cornelis Anthoniss
Woonplaats tweede partij: Tienhoven
Soort onroerend goed: 3 mergen lants
Ligging onroerend goed: oz Oudendyck
Belendingen onroerend goed: zw: Jan Janss Brey, schoenmaecker nw: Jan Gerritss van Hooff voor: weduwe en erven Cornelis Willemss Smith
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, t Seck
Bijzonderheden: koper zal schuld aan Elisabeth Rotgans, gehuwd met kapitein NN Pauw, betalen

Akte Inventarisnummer U66a2, aktenummer 280
Aktedatum 24-09-1676
Aktesoort Testament
Notaris R. VAN VECHOVEN, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Cornelis Anthoniss
Woonplaats eerste partij: Tienhoven
Naam tweede partij: Aeltje Anthonis Brey, zuster
Naam echtgenote tweede partij: laatst wed. Jan Dircxss van Oucoop
Naam tweede partij: Aeltje Jaspers, nicht
Naam echtgenote tweede partij: wed. Bastiaen Claess
Woonplaats tweede partij: Maerseveen
Naam tweede partij: (kinds)kinderen + Jannichje Anthonis, zuster, en + Anthonis Bartss:
Naam tweede partij: Anthonis Anthoniss Bartss
Naam tweede partij: Arien Anthoniss
Naam tweede partij: Jan Anthoniss
Naam tweede partij: Barth Anthoniss
Naam tweede partij: kinderen Neeltje Anthonis en Peter Saenen
Naam tweede partij: kinderen Niesjen Anthonis en Dirck Willemss Pannecoeck
Naam tweede partij: kinderen + Willem Toniss, broer:
Naam tweede partij: Jan Willem Toniss
Naam tweede partij: Neeltje Willems
Naam echtgenote tweede partij: gehuwd met Hendrick Harmanss
Naam tweede partij: Merrichje Willems
Bijzonderheden: Aeltje Jaspers, dochter van zuster + Neeltje Anthonis Brey en Jasper Peterss
Bijzonderheden: met seclusie van de momberkamer
Bijzonderheden: op 4-2-1680 herroepen 68

Theunis married Jannigje Anthonies Breij, daughter of Anthonie Breij and Neeltje?.68 (Jannigje Anthonies Breij was born circa 1605.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.