arrow
Thijmen Pieters van Muijlwijck
(1569-)
? ?
(-)
Willem Thijmens van Muijlwijck
(Circa 1620-)
Lijsbeth Dirks
(-)
Thijmen Willems van Muijlwijck
(Circa 1650-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Lijsbeth Claasdr den Besten

Thijmen Willems van Muijlwijck 98,251

  • Born: Circa 1650, Middelkoop 251
  • Marriage: Lijsbeth Claasdr den Besten 18 april 1677, Leerbroek 98,251

  General Notes:

22-6-1676 nr122
Thijman Willemse van Muijlwijck, Cornelis Barthen x Maria Willems van Muijlwijck, Dirck Willemse van Muijlwijck en de onm. Maeijke Willems van Muijlwijck geass. door Willem Ghijsberts de JongH als schout van't laageind van Middelcoop zijnde kinderen van Willem Thijmans van Muijlwijck zalgr. x Lijsken Dircks gewoond hebbende in't laageind van Middelcoop.
hierbij is sprake van; 4 mrg. 1 hont gen. "den Basel" op Leerbroek beneden Aert Coenen van Muijlwijck. En 11 hont op groot Oosterwijk, strekkende van de dwarssloot van Peter Lamberts van Muijlwijck beneden Claes Hendricksen BESTEN.
Noch 2 mrg. onverdeeld met Dirk Willemse op Asperen boven de schot van Gellicum en beneden de hr. Carel van ZIJLL

2-1-1686
Thijman Willem van Muijlwijck x Elisabeth Claes, wonende Leerbroek. testeren.

fol 61v t/m 63v 17-5-1688
Thijman Willems VAN MUIJLWIJCK X Lijsbet Claes te eenre
en
Cornelis Pieterse BICKER schout van Leerbroek en Gerit Pieterse BICKER won onder de grafelijkheid van Leerdam als gestelde vgdn v/d 3 onm kinderen van Huich Janse X Divertje Claes en met name Maijke, Lijsbet en Pieter Huighen, deling van de goederen van Dirckje Claes za X Claes Hendricks za in haer leven gew hebb in Leerbroek zijnde moeder, vader grootmoeder en resp grootvader, en wel als volgt:
de 3 weeskinderen: een hofstede gen Aert Robben werf op Reijerscoop, strekk voor v/d Leerbroekse en hoog-Leerbroekse voordijk af achter t/d halve vaersloot en de drift-watering toe, bov Hr burgemr Adriaen VAN SPRANGH en ben Wolphert VAN SCHERPENSEEL; nog 5 h op Reijerscoop, strekk v/d halve sloot v/h akkerken van Adriaen VAN SPRANGH t/d halve middelwetering toe, bov Dirck Cornelisse BESTEN en ben de vaersloot; nog 14 h op Reijerscoop, strekk voor v/d vaersloot mtsgdrs de halve sloot van Gerit Willemss VAN VELSEN alias CAMERMAN af t/d halve middelwetering toe, bov de vaersloot en ben de voorn VAN VELSEN, Thijman Willems VAN MUIJLWIJCK: de helft van 3 m op Lang-Nuland gemeen met Dirck Cornelisse BESTEN, strekk v/d halve achterwetering t/d Oosterwijkse achterdijk, bov Gijsbert Cornelissen ben Willem Arienss VAN DER WIEL; nog 3 m op Groot-Oosterwijk, strekk v/d achterdijk t/d halve dwarssloot van Arie Fransen toe, bov Thijmen Willemss VAN MUIJLWIJCK en ben Hendrick VAN OS.

fol 81v/84v 18-4-1695
Lijsbeth Huijgen geass met haar bruigom Jan Petersen 't LAM en Peter Gerritsen BICKER als neef en vgd van vaderszijde van Pieter Huijgen, Burchien Huigen en Jan Huijgen zijnde nagelaten kinderen van Huijch Jansen za in zijn leven gew hebb te laageind van Middelcoop onder Leerbroek X Dieuwertje Claes zijnde zijn eerste vrouw en X Theuntje Segers zijnde zijn tweede huisvrouw, mtsgdrs Thijman Willemsen VAN MUIJLWIJCK als oom en vgd van moederszijde v/d voors Pieter Huijgen voorkinderen v/d voorn Huijch Jansen X Dieuwertje Claes en Theuntje Segers als moeder en vgdsse v/d voorn Burchien Huijghen en Jan Huijghen zijnde nakinderen v/d voors Huich Jansen geass met Cornelis BICKER in qualit als schout van 't laageind van Middelcoop, deling van goederen van Huijch Jansen heurl vader za en wel als volgt:
Lijsbeth Huigen en Pieter Huijen: een hofstede groot 5 m op 't laageind van Middelcoop, bov Coen Aertsen VAN MUIJLWIJCK en ben Jacob GOES cum suis, strekk voor v/h Leerbroekse land af tot achter t/d middelwetering toe; nog 3 m op Groot-Oosterwijk, bov Theunis Petersen en ben Jan Aertsen, strekk achetr v/d halve broekgraef tot voor t/d halve dwarssloot van Dirck Dirckese NOBEL; nog 3 m op 't hoogeind van Middelcoop, bov de kinderen van Bouwen Theunissen en ben Willem Huijgen, strekk v/d halve dwarssloot van Peter Gerritsen BICKER achterwaarts t/d Huibert toe,
Burchien Huijgen en Jan Huijgen: 3 m op 't laageind van Middelcoop, bov Gerit Petersen BICKER's kinderen en ben Aert Daemen VAN WILLIGEN, strekk voor v/d halve dwarssloot van Jan Meijertsens af achter t/d Huijbert toe; nog 6 m 3 h op 't laageind van Middelcoop in de hoef, bov Lijsken Bastiaens CORTLEVEN en ben Abraham PRINS cum suis, strekk voor van het Leerbroekse land af tot achter t/d halve middelwetering toe; nog 2 m 5 h op Loosdorp, bov Meerten Eerridsen en ben de erfgenamen van Jan Stevensen, strekk voor v/d meijntsloot af achterwaarts t/d dwarssloot toe.

27-5-1697
Jan Peeterse 't Lam, wonende Middelcoop x Lijsbeth Huijgen zalgr. ter eenre en Jan Huijgen en zijn zuster Burghje Huijgen beide wonende Middelcoop mitsg. Peeter Geeritse Bicker en Tijmen Willemse van Muijlwijck beide als omen en bloedvoogden van hun innocente neef Pieter Huijgen, alle erfgen. van 't onmondige kind Lijsbeth Jans 't Lam, van voorn echtpaar. 98

Thijmen married Lijsbeth Claasdr den Besten, daughter of Claas Hendriks and Dirkje Claasdr, on 18 april 1677 in Leerbroek 98.,251 (Lijsbeth Claasdr den Besten was born circa 1655 in Leerbroek 251.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.