Seger van Oostveen
(Circa 1630-)
? ?
(-)
Pieter Segers van Oostveen
(Circa 1660-)
Willemijntje?
(-)
Seger Pieters van Oostveen
(Circa 1685-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Fijgje Joosts Breij

Seger Pieters van Oostveen 48,68

  • Born: Circa 1685
  • Marriage: Fijgje Joosts Breij 19 march 1713, Tienhoven 48,68,241

  General Notes:

Trouwt wonende Breukelen-Proosdij.

Akte inv.nr. U139a4, aktenr. 39, d.d. 23-03-1713
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Govert de Beer
Beroep eerste partij: schout tot Loenen
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Johan van Wyck
Naam gemachtigde eerste partij: Huybert van Doesburg
Beroep gemachtigde: exploicteurs
Naam assistent eerste partij: ass.: Johan Bitter, schoonvader van Govert de Beer
Beroep assistent: schout van Hilversum
Naam tweede partij: Seger Pietersz van Oostveen
Soort onroerend goed: huysinge en hofstede met 10 1/2 mergen lands
Ligging onroerend goed: oz Breuckeleveensendyck
Belendingen onroerend goed: achter: wed. Symon Gerritsz zw: wed. Arien Volkertsz nw: wed. Symon Gerritsz
Soort onroerend goed: vier mergen veenlandt
Ligging onroerend goed: wz Breuckeleveensendyck
Belendingen onroerend goed: ww: erven Maria van Waey, wed. Bosch nw: Willem Claesz erven Joost Bosch zw: erven Joost Bosch
Soort onroerend goed: ses mergen hoyland
Belendingen onroerend goed: boven en beneden: Pieter Segersz van Oostveen nw: de Heer van Oudaen zw: erven wed. N.N. Bosch
Gerecht onroerend goed: in 't Buytenweg
Soort onroerend goed: acker veenland met anderhalf mergen annex
Naam onroerend goed: 't Paddegadt
Belendingen onroerend goed: zw: coper van het land van de heer van Sevenhuysen

Akte inv.nr. U127a15, aktenr. 6, d.d. 23-01-1721
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Seger van Oostveen
Woonplaats eerste partij: Breukeleveen
Naam tweede partij: Leendert Jansz Schipper
Woonplaats tweede partij: Breukeleveen
Soort onroerend goed: een halff mergen soo water als veenland
Ligging onroerend goed: zz Meent
Belendingen onroerend goed: ow: wed. Symen Gerritsz ww: Dirck den Boer
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen, Binneweg

Akte inv.nr. U127a16, aktenr. 67, d.d. 08-01-1724
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Claes Tymansz
Woonplaats eerste partij: Tienhoven
Naam tweede partij: Meerten Jansz Schipper
Woonplaats tweede partij: Tienhoven
Soort onroerend goed: een halff mergen soo water als veenland
Belendingen onroerend goed: ow: Roemer van Oostveen ww: eenige afgeturfde ackers
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen, Binnewech
Bijzonderheden: verkoper heeft het veenland gekocht van Seger van Oostveen te Breukeleveen, aan wie kooppenningen overgedragen worden

Akte inv.nr. U160a9, aktenr. 91, d.d. 30-05-1729
Aktesoort Uitkoop
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Roemer van Oostveen
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Lambertje Killeweg
Woonplaats eerste partij: Breukeleveen
Naam tweede partij: Willem van Oostveen, onmondige zoon, 5 of 6 jaar
Naam voogd tweede partij: voogd: Zeger van Oostveen
Woonplaats voogd: Breukeleveen
Naam voogd tweede partij: voogd: Dirck Zegertss van Oostveen
Woonplaats voogd: Loosdregt
Samenvatting inhoud akte: uit de boedel ter voldoening moederlyk erfdeel
Verwijzingen: appointement d.d. 4-4-1729 voor het hof van Utrecht
Verwijzingen: huwelykse voorwaarden d.d. 7-5-1721 voor notaris J. Nagtglas te Naarden
Bijzonderheden: onmondige zoon Pieter van Oostveen inmiddels overleden

Akte inv.nr. U160a9, aktenr. 99, d.d. 21-07-1729
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Roemer van Oostveen
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Lambertje Killeweg
Woonplaats eerste partij: Breukeleveen
Naam assistent eerste partij: ass.: Zeger van Oostveen, broer
Woonplaats assistent: Breukeleveen
Naam tweede partij: Fychje Jans van Niecoop
Woonplaats tweede partij: Maerssenveen
Naam assistent tweede partij: ass.: Hillighje Goossens van Bemmel, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Jan Jacobss van Niecoop
Naam assistent tweede partij: ass.: Cornelis Hermanss, zwager
Naam assistent tweede partij: ass.: Cornelis Corneliss de Jong, oom
Woonplaats assistent: Maerssenveen
Soort onroerend goed: veen of turfland - aanbreng bruidegom -
Ligging onroerend goed: oz Tienhovensendyk
Belendingen onroerend goed: ow: Nieuwe Loydyk
Gerecht onroerend goed: [ Breukeleveen ]
Soort onroerend goed: 1 1/2 mergen water en veenland - aanbreng bruidegom -
Ligging onroerend goed: oz dyk
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen
Soort onroerend goed: 2 mergen water en veenland
Ligging onroerend goed: oz dyk
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen
Soort onroerend goed: 150 roeden water en veenland
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen, int Binnenweg
Soort onroerend goed: hofstede, huys c.a. met het land
Ligging onroerend goed: oz Breukeleveensendyk
Belendingen onroerend goed: ow: Tienhovensendyk
Gerecht onroerend goed: [ Breukeleveen ]
Soort onroerend goed: stuk onland - aanbreng bruidegom -
Ligging onroerend goed: Nieuwe Loydyk
Belendingen onroerend goed: achter: 36 roeden over de Nieuwe Wyk
Gerecht onroerend goed: [ Breukeleveen ]
Soort onroerend goed: 2 mergen wey- of hoyland
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen, int Buytenweg
Soort onroerend goed: 3 mergen 129 roeden wey- of hoyland
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen, int Buytenweg
Soort onroerend goed: 6 1/2 mergen wey- of hoyland
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen, int Buytenweg
Soort onroerend goed: 5 mergen 500 roeden wey- off hoyland
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen, int Buytenweg
Soort onroerend goed: 500 roeden wey- of hoyland
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen, int Buytenweg
Soort onroerend goed: 3 1/2 mergen wey- of hoyland - aanbreng bruidegom -
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, int Sek
Soort onroerend goed: 2 mergen en 1 mergen weyland
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, int Sek
Soort onroerend goed: 2 mergen wey- of hoyland
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, int Buytenweg
Soort onroerend goed: 450 roeden water en lant en 270 roeden afgeturft lant
Gerecht onroerend goed: Breukeleveen
Verwijzingen: uitkoop d.d. 30-5-1729 voor notaris H. Dons
Bijzonderheden: met benoeming van de langstlevende tot voogd

Akte inv.nr. U160a10, aktenr. 103, d.d. 06-10-1731
Aktesoort Testament
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Seger van Oostveen
Naam echtgenote eerste partij: x Fychie Brey
Woonplaats eerste partij: Breukeleveen
Samenvatting inhoud akte: goederen, voor zover toegestaan, en lyftocht langstlevende
Bijzonderheden: legitieme portie voor de kinderen
Bijzonderheden: met benoeming van de langstlevende tot voogd

Akte inv.nr. U110a15, aktenr. 58, d.d. 17-07-1734
Aktesoort Testament
Notaris H. VAN HEES, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Joost Jansen Brey
Naam echtgenote eerste partij: x Jannigje Goyerden
Woonplaats eerste partij: Tienhoven
Naam tweede partij: Fychje Joosten Brey, dochter
Naam echtgenote tweede partij: geh. met Zeger Peterse van Oostveen
Naam tweede partij: Jannigje Joosten Brey, dochter
Naam echtgenote tweede partij: geh. met Elbert Janse Dolman
Verwijzingen: testament d.d. 29-4-1724 voor notaris J. Bosch
Bijzonderheden: met benoeming van de langstlevende tot voogd over de onmondige erfgenamen
Bijzonderheden: op last van lyftocht

Akte inv.nr. U172a3, aktenr. 76, d.d. 08-12-1735
Aktesoort Testament
Notaris I. MUNNICKS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Joost Jansse Brey
Naam echtgenote eerste partij: x Jannigje Goyerden
Woonplaats eerste partij: Thienhoven
Naam tweede partij: Fychje Joosten Brey, voor de ene helft, dochter
Naam echtgenote tweede partij: gehuwd met Zeger Pieterse van Oostveen
Verwijzingen: testament d.d. 17-7-1734 voor notaris Henrick van Hees
Bijzonderheden: vruchten van de wederhelft voor Jannigje Joosten Brey, gehuwd met Elbert Janse Dolman, of naar keuze de legitieme portie
Bijzonderheden: met benoeming van langstlevende, en na diens overlyden, van Zeger Pieterse van Oostveen en Jan Jansse Brey tot voogden

Akte inv.nr. U184a8, aktenr. 21, d.d. 23-02-1741
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris H. VAN DAM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Pieter Zegerse van Oostveen
Naam assistent eerste partij: ass.: Zeger van Oostveen, vader
Naam tweede partij: Neeltje Symens, onmondig
Naam assistent tweede partij: ass.: Dirk Janzen
Soort onroerend goed: landeryen en hofsteden - aanbreng bruid -
Gerecht onroerend goed: -----
Bijzonderheden: Zeger van Oostveen en Dirk Janzen voogden over de onmondige bruid
Bijzonderheden: lyftocht langstlevende
Bijzonderheden: met benoeming van de langstlevende tot voogd

Akte inv.nr. U184a10, aktenr. 153, d.d. 03-10-1743
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris H. VAN DAM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Dirk Janzen Verhoeff, minderjarig
Woonplaats eerste partij: Breukeleveen
Naam assistent eerste partij: ass.: Hendrikje Cornelis Rooyen, moeder
Naam assistent eerste partij: ass.: Willem Cornelisz Rooyen, oom
Naam tweede partij: Pietertje Elberts Dolman, minderjarig
Woonplaats tweede partij: Thienhoven
Naam assistent tweede partij: ass.: Jannetje Joosten Brey, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Elbert Dolman
Naam assistent tweede partij: ass.: Zymen Betz, oom
Naam assistent tweede partij: ass.: Zeger van Oostveen, oom
Soort onroerend goed: helfte in 5 mergen zoo bouw- als weylandt - aanbreng bruidegom -
Belendingen onroerend goed: zw: de Rading nw: Pieter Hoogstraat
Gerecht onroerend goed: de Nieuwe Loosdregt
Soort onroerend goed: helft in 6 1/2 mergen zoo wey- als hooylandt - aanbreng bruidegom -
Ligging onroerend goed: over de Rading
Belendingen onroerend goed: voor: het voornoemde landt
Gerecht onroerend goed: Banne van Hilverzum
Soort onroerend goed: helft in boerenhuys c.a., met 4 mergen weylandt - aanbreng bruidegom -
Belendingen onroerend goed: voor: perceel uit 34.2
Gerecht onroerend goed: de Loosdregt, en Drechtwaarts
Soort onroerend goed: 1/12 portie in huysinge en hofstede c.a. - aanbreng bruid -
Gerecht onroerend goed: de Loosdregt
Bijzonderheden: met benoeming van langstlevende tot voogd

Akte inv.nr. U184a14, aktenr. 315, d.d. 10-09-1748
Aktesoort Voogdbenoeming
Notaris H. VAN DAM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Seger van Oostveen
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Fygje Bry
Naam tweede partij: Pieter Segersse van Oostveen, zoon
Naam tweede partij: Jan Jacobze, schoonzoon
Samenvatting inhoud akte: assumtie tot voogd over onmondige erffgenamen van hemzelf en zyn overleden vrouw
Verwijzingen: testament d.d. 6-10-1731 voor notaris H. Dons

Akte inv.nr. U153a8, aktenr. 99, d.d. 19-02-1749
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris J. VERVOORN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Hendrik Corssen Otten
Naam assistent eerste partij: ass.: Cors Hendriksz Otten, vader
Naam echtgenote assistent: x Neeltje Hermensse, moeder
Woonplaats assistent: Maarssenveen
Naam tweede partij: Jannetje Elbertse Dolleman
Naam assistent tweede partij: ass.: Jannetjen Joosten Brey, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Elbert Dolleman
Woonplaats assistent: Tienhoven
Naam assistent tweede partij: ass.: Simon Bets, oom en voogd
Naam assistent tweede partij: ass.: Zeger van Oostveen, oom en voogd
Soort onroerend goed: helfte van 5 mergen bou- en weyland - aanbreng bruid -
Belendingen onroerend goed: voor: Cornelis Hoogstraten zw: de rading
Gerecht onroerend goed: Nieuwe Loosdrecht
Soort onroerend goed: helfte in 6 1/2 mergen wey- en hooyland
Belendingen onroerend goed: voor: voornoemd land
Gerecht onroerend goed: banne van Hilversum
Soort onroerend goed: helfte in boerehuizinge c.a. met 4 mergen weyland
Gerecht onroerend goed: Loosdrecht en Drechtwaarts
Bijzonderheden: tweede perceel erfpacht van de magistraat van Naarden 48,68

Seger married Fijgje Joosts Breij, daughter of Joost Jans Breij and Jannigje Goijerds, on 19 march 1713 in Tienhoven 48,68.,241 (Fijgje Joosts Breij was born circa 1690.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.