Hendrik Wolferts
(Circa 1580-)
? ?
(-)
Adriaan
(Circa 1610-)
? ?
(-)
Wolfert Adriaans Roosendaal
(Circa 1635-Before 1689)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Neeltje Franks

2. Maagje Pieters Worm

Wolfert Adriaans Roosendaal 72

  • Born: Circa 1635
  • Marriage: (1): Neeltje Franks 12 january 1662, Westbroek 72,128
  • Marriage: (2): Maagje Pieters Worm 1 november 1668, Westbroek 72
  • Died: Before 5 january 1689, before age 54 72

  General Notes:

Trouwt wonende Westbroek. Diaken 25-5-1673.

Akte inv.nr. U75b1, aktenr. 24, d.d. 17-10-1668
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris A. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Wulfert Adriaenss
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Neeltgen Francken
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam assistent eerste partij: ass.: Roeloff Adriaenss, broer
Woonplaats assistent: Thienhoven
Naam tweede partij: Maychgen Peeters van Martensdyck
Woonplaats tweede partij: Westbroeck
Naam assistent tweede partij: ass.: Dirck Peeterss, broer
Naam assistent tweede partij: ass.: Willem Meysen, zwager
Naam assistent tweede partij: ass.: Gerrit Tack, zwager
Woonplaats assistent: St. Martensdyck

Akte inv.nr. U88a1, aktenr. 16, d.d. 09-09-1671
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris F. VAN DRIELENBURCH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Diderick Merenborch
Naam tweede partij: Lysbet Peterss
Naam echtgenote tweede partij: wed. Gerrit Willemss Tack
Woonplaats tweede partij: Oostveen, aen de Martensdyck
Naam assistent tweede partij: borg: Willem Mynss
Woonplaats assistent: Oostveen
Naam assistent tweede partij: borg: Dirck Peterss Worm
Woonplaats assistent: Oostveen
Naam assistent tweede partij: borg: Wulph Ariss
Woonplaats assistent: Westbroeck
Soort onroerend goed: huysinge, backhuys, boomgaert en 2 heerlycke viertels en 1 eygen viertel
Naam onroerend goed: Berckesteeghse hoffstede
Ligging onroerend goed: aen de Martensdyck
Belendingen onroerend goed: voor: de Martensdyck achter: de Hollantse Radinge
Gerecht onroerend goed: Oostveen

Akte inv.nr. U75a1, aktenr. 424, d.d. 17-04-1674
Aktesoort Verklaring
Notaris A. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Wulff Adriaenss
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Samenvatting inhoud akte: dat de door hem betaalde begrafeniskosten van halfzuster Truychgen Cornelis, in leven gehuwd Eerst Cornelis, zullen door hem verhaald worden op degene(n), die gerechtigd is (zyn) op de onder hem berustende goederen van zyn overleden halfzuster

Akte inv.nr. U113a1, aktenr. 156, d.d. 05-01-1689
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris C. DE COOLE, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacob Goyerden
Woonplaats eerste partij: aen de Groenekan
Naam tweede partij: Maeychtie Peters
Naam echtgenote tweede partij: wed. Wulff Adriaensz
Woonplaats tweede partij: Westbroeck
Samenvatting inhoud akte: f 400,- vanwege lening

Akte inv.nr. U82a15, aktenr. 16, d.d. 08-02-1690
Aktesoort Procuratie
Notaris A. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: kinderen en kleinkinderen + Wiltt Ariss by + Neeltie Francken en by Maychien Peterss Worm
Naam eerste partij: Roeloff Ariss, oom ( Roel Aderiaenss )
Woonplaats eerste partij: Thienhoven
Naam eerste partij: onmondige kinderen van Jan Willemss Holl en + Teuntien Wulpherts, dochter Wulff Ariss
Naam voogd eerste partij: voogd: Jan Willemss Holl, vader
Naam tweede partij: Dirck Woertman
Beroep tweede partij: procureur 's hoofs van Utrecht
Samenvatting inhoud akte: tot het voeren van een proces tegen Maychien Peters Worm
Bijzonderheden: Wiltt Ariss was gehuwd met Neeltie Francken en later met Maychien Peters Worm

Akte inv.nr. U82a18, aktenr. 41, d.d. 05-08-1693
Aktesoort Uitkoop
Notaris A. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Maychie Peters Worm
Naam echtgenote eerste partij: wed. Wulfert Adriaenss
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam assistent eerste partij: ass.: Dirck Peterss Worm, broer
Woonplaats assistent: Meertensdyck
Naam tweede partij: 2 onmondige kinderen van Jan Willemss Holl en + Teuntie Wulferts
Naam voogd tweede partij: voogd: Jan Willemss Holl, vader
Naam echtgenote voogd: wedr. Teuntie Wulferts, dochter + Wulfert Adriaenss
Woonplaats voogd: Emmenes Binnensdycx
Naam voogd tweede partij: voogd: Roeloff Adriaenss, oom
Samenvatting inhoud akte: uit de boedel van hun grootvader

Akte inv.nr. U82a18, aktenr. 43, d.d. 12-08-1693
Aktesoort Afstand
Notaris A. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Willemss Holl
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Teuntie Wulphertss
Woonplaats eerste partij: Emmenes binnensdycx
Naam tweede partij: langstlevende van zyn 2 kinderen
Samenvatting inhoud akte: van aandeel in erfenis Wulff Adriaenss
Bijzonderheden: by overlyden van één van de 2 kinderen Willem Janss Holl en Neeltie Jans Holl

Akte inv.nr. U113a1, aktenr. 427, d.d. 20-03-1694
Aktesoort Procuratie
Notaris C. DE COOLE, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Maechtie Peters Worm
Naam echtgenote eerste partij: wed. Wulff Adriaensz
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam tweede partij: Matthys van Lobbrecht
Beroep tweede partij: procureur gerechte van Utrecht
Samenvatting inhoud akte: om te procederen, speciaal om beslag te leggen op kooppenningen, die Gerrit van Poolsum schuldig is aan Jacob Goyerd

Akte inv.nr. U83b21, aktenr. 29, d.d. 16-04-1698
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris N. VONCK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacobie Peters Wurm
Naam echtgenote eerste partij: wed. Willem Meynsen
Woonplaats eerste partij: Meertensdyk, [ Oostveen ]
Naam tweede partij: Maygie Peters Wurm, zuster
Naam echtgenote tweede partij: wed. Wulff Adriaenssen
Woonplaats tweede partij: Westbroek
Naam assistent tweede partij: borg: Jan Willemss Holl
Woonplaats assistent: Emmenes
Naam assistent tweede partij: borg: Cornelis Willemss Holl, broer
Woonplaats assistent: [ Oostveen ], Meertensdyk
Samenvatting inhoud akte: f 800,- wegens lening 72,128

Wolfert married Neeltje Franks on 12 january 1662 in Westbroek 72.,128 (Neeltje Franks was born circa 1625 in Jaarsveld 299 and died before 17 october 1668 128.)

Wolfert also married Maagje Pieters Worm, daughter of Pieter Dirks Worm and ? ?, on 1 november 1668 in Westbroek.72 (Maagje Pieters Worm was born circa 1645.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.