Gijsbert van Melisweert
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Maria Jans Schalij

Gijsbert van Melisweert 128

  • Marriage: Maria Jans Schalij 128

  General Notes:

Akte inv.nr. U122a2, aktenr. 39, d.d. 07-02-1697
Aktesoort Testament
Notaris P. VAN LIENDER, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Maria Schaly
Naam echtgenote eerste partij: geh. met Gysbertus van Melisweert
Woonplaats eerste partij: Utrecht, Lynmerkt
Naam tweede partij: Petronella Heymans, moeder
Naam echtgenote tweede partij: wed. Johannes Schaly
Naam tweede partij: Anna Schaly, zuster
Naam tweede partij: Grietje van Melisweert
Naam echtgenote tweede partij: geh. met Jacob van Oostweert
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Naam tweede partij: Johannes van Melisweerd
Woonplaats tweede partij: Alkmaar
Samenvatting inhoud akte: acte d.d. 27-8-1694 voor notaris R. van Vechoven

Akte inv.nr. U122a2, aktenr. 177-2, d.d. 04-07-1700
Aktesoort Attestatie
Notaris P. VAN LIENDER, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Justus de Kruyder
Naam eerste partij: Gysbert van Werkhoven
Naam eerste partij: Benjamin Wulvingh
Naam eerste partij: Johan van Dompselaer
Beroep eerste partij: koopman in gaern
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Gysbert van Melisweert
Naam echtgenote tweede partij: x Maria Schaly
Beroep tweede partij: koopman in gaern
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: requiranten hebben van hun ouders niets ten huwelyk meegekregen

Akte inv.nr. U122a2, aktenr. 181-2, d.d. 19-09-1700
Aktesoort Testament
Notaris P. VAN LIENDER, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Maria Schaly
Naam echtgenote eerste partij: geh. met Gysbert van Melisweerd
Woonplaats eerste partij: Utrecht, Lynmarkt
Naam tweede partij: Anna Schaly, zuster
Verwijzingen: testament d.d. 27-8-1694 voor notaris R. van Vechoven
Verwijzingen: testament d.d. 7-2-1697 voor notaris P. van Liender
Bijzonderheden: inboedel en lyftocht voor langstlevende

Akte inv.nr. U127a2, aktenr. 30, d.d. 01-06-1703
Aktesoort Codicil
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Maria Schaly
Naam echtgenote eerste partij: wed. Gysbert van Melisweert
Beroep eerste partij: in leven coopman in gaern
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: revocatie erfstelling op haar zuster Anna Schaly en toewyzing legaten, w.o. niet gespecificeerde onroerende goederen
Verwijzingen: testament 27-8-1694 voor nots. R. van Vechoven
Verwijzingen: testament 19-9-1700 voor nots. P. van Liender
Verwijzingen: plecht 26-3-1700 voor gerecht van Utrecht
Bijzonderheden: met benoeming van Isacq Schaly, broer en Anna Schaly, zuster tot voogden

Akte inv.nr. U176a4, aktenr. 7, d.d. 09-03-1745
Aktesoort Overdracht
Notaris M. OVERVEST, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven ab intestato Maria Schalee, in leven wed. Gysbert van Melisweerdt:
Naam eerste partij: (kinds)kinderen + Isaacq Schalee:
Naam eerste partij: Isaacq Schalée
Naam eerste partij: Dirk Verbree
Naam echtgenote eerste partij: x Petronella Schalée
Naam eerste partij: Cornelis Vergeer
Naam echtgenote eerste partij: x Johanna Schalee
Naam eerste partij: Jan van Bemmel
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Cornelia Schalee
Naam eerste partij: Jan Meelhooft
Naam eerste partij: Willemina Meelhooft
Naam eerste partij: Jan de Vogel
Naam echtgenote eerste partij: x Neeltje Meelhooft
Naam eerste partij: Melchior Spegt, zoon van Joachimes Spegt en Elisabeth Schalee
Naam eerste partij: Anthony Terre ( Anthony Taree )
Naam echtgenote eerste partij: x Geertruyda van der Aar, eerder wed. Johannis Jacobus de Haan
Beroep eerste partij: predicant te Woerden
Naam tweede partij: Maria Appels
Naam echtgenote tweede partij: wed. Jan Pauw
Samenvatting inhoud akte: van 2 obligaties van respectievelyk f 500,- en f 600,-,
: beide ten laste van de provincie Utrecht
Bijzonderheden: Isaacq Schalee, in leven schoolmeester te Hoornaar
Bijzonderheden: Elisabeth Schalee was een zuster van + Isaacq Schalee
Bijzonderheden: Johannis Jacobus de Haan was een zoon van + Theodorus de Haan, in leven gehuwd met Agnes Schalee, die een zuster was van + Isaacq Schalee 128

Gijsbert married Maria Jans Schalij, daughter of Jan Schalij and Pieternella Eliasdr Heijmans.128

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.