arrow
Gijsbert Segers van Bemmel
(Circa 1650-)
Heijltje Marcelisdr Cousijn
(Circa 1655-)
Seger Gijsberts van Bemmel
(1678-)
Maria Schouten
(Circa 1680-)
Jan Segers van Bemmel
(1711-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Cornelia Pieters Schalij

Jan Segers van Bemmel 48,68,107

  • Christened: 11 february 1711, IJsselstein 107
  • Marriage: Cornelia Pieters Schalij 21 february 1734, IJsselstein 48,68

  General Notes:

Trouwt wonende IJsselstein.

Akte inv.nr. U176a2, aktenr. 23, d.d. 23-01-1734
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris M. OVERVEST, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan van Bemmel, onmondig
Naam assistent eerste partij: ass.: Maria Schouten, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Zeger van Bemmel
Woonplaats assistent: Ysselsteyn
Naam tweede partij: Cornelia Schaly, onmondig ( Cornelia Schalee )
Naam assistent tweede partij: ass.: Johan de Roy, voogd
Naam assistent tweede partij: ass.: Isack Schaly, voogd
Bijzonderheden: de bruid heeft het laatst gewoond te Jutphaas
Bijzonderheden: met benoeming van langstlevende tot voogd
Bijzonderheden: bruidegom brengt schoenmakerswinkel aan

Akte inv.nr. U176a2, aktenr. 166, d.d. 10-12-1738
Aktesoort Akkoord
Notaris M. OVERVEST, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: de erven Willemina van Balen:
Naam eerste partij: Dirk Verbree
Naam echtgenote eerste partij: x Peternella Schaly
Naam eerste partij: Jan Meelhoofft
Naam eerste partij: Jan van Bemmel
Naam echtgenote eerste partij: x Cornelia Schaly
Naam eerste partij: Jan Jacobss van Royen
Naam echtgenote eerste partij: x Johanna Schaly
Naam eerste partij: Isaacq Schaly
Naam eerste partij: Jan de Vogel
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Neeltje Meelhooft
Beroep eerste partij: schoolmeester tot Hoornaar
Naam eerste partij: Willemina Meelhooft, onmondig
Naam voogd eerste partij: voogd: Cornelis Steehouwer
Woonplaats voogd: Noordeloos
Naam tweede partij: Johanna Schaly
Samenvatting inhoud akte: over het uitkopen van Johanna Schaly uit haar levenslange lyftocht aan de helften van 2 huizen te Utrecht, respectievelyk gelegen aan de zz Nobelstraat by de wal, en in de Jufferstraat
Verwijzingen: procuratie d.d. 17-11-1738 voor notaris Martenus Mekern te Gorinchem
Verwijzingen: decreetbrief d.d. 8-5-1657 door het gerecht van Utrecht
Verwijzingen: decreetbrief d.d. 3-3-1691 door het gerecht van Utrecht

Akte inv.nr. U176a4, aktenr. 7, d.d. 09-03-1745
Aktesoort Overdracht
Notaris M. OVERVEST, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven ab intestato Maria Schalee, in leven wed. Gysbert van Melisweerdt:
Naam eerste partij: (kinds)kinderen + Isaacq Schalee:
Naam eerste partij: Isaacq Schalée
Naam eerste partij: Dirk Verbree
Naam echtgenote eerste partij: x Petronella Schalée
Naam eerste partij: Cornelis Vergeer
Naam echtgenote eerste partij: x Johanna Schalee
Naam eerste partij: Jan van Bemmel
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Cornelia Schalee
Naam eerste partij: Jan Meelhooft
Naam eerste partij: Willemina Meelhooft
Naam eerste partij: Jan de Vogel
Naam echtgenote eerste partij: x Neeltje Meelhooft
Naam eerste partij: Melchior Spegt, zoon van Joachimes Spegt en Elisabeth Schalee
Naam eerste partij: Anthony Terre ( Anthony Taree )
Naam echtgenote eerste partij: x Geertruyda van der Aar, eerder wed. Johannis Jacobus de Haan
Beroep eerste partij: predicant te Woerden
Naam tweede partij: Maria Appels
Naam echtgenote tweede partij: wed. Jan Pauw
Samenvatting inhoud akte: van 2 obligaties van respectievelyk f 500,- en f 600,-, beide ten laste van de provincie Utrecht
Bijzonderheden: Isaacq Schalee, in leven schoolmeester te Hoornaar
Bijzonderheden: Elisabeth Schalee was een zuster van + Isaacq Schalee
Bijzonderheden: Johannis Jacobus de Haan was een zoon van + Theodorus de Haan, in leven gehuwd met Agnes Schalee, die een zuster was van + Isaacq Schalee 48,68

Jan married Cornelia Pieters Schalij, daughter of Pieter Isaacs Schalij and Maria Dirks van der Horst, on 21 february 1734 in IJsselstein 48.,68 (Cornelia Pieters Schalij was christened on 11 december 1701 in Jutphaas 48.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.