arrow
Isaac Jans Schalij
(1650-)
Louwertje Gijsdr
(-)
Hendrik Boekhout
(-)
Geertruij Woestenraad
(-)
Pieter Isaacs Schalij
(1671-1733)
Johanna Hendriks Boekhout
(Circa 1680-)
Isaac Pieters Schalij
(1708-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Anna-Geertruijda Cornelisdr van Kesteren

Isaac Pieters Schalij 48,68

  • Christened: 29 january 1708, Jutphaas 48
  • Marriage: Anna-Geertruijda Cornelisdr van Kesteren 2 august 1733, Jutphaas 48,68

  General Notes:

Akte inv.nr. U154a1, aktenr. 69-2, d.d. 14-05-1715
Aktesoort Testament
Notaris J. KRUYDER, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Willemina van Baelen
Naam echtgenote eerste partij: gehuwd met Isaack Schaly
Woonplaats eerste partij: Hoornaer, land van Arckel
Naam tweede partij: kinderen Pieter Schaly:
Naam tweede partij: Isaac Schaly
Naam tweede partij: Pieternel Schaly
Naam tweede partij: Geertruy Schaly
Naam tweede partij: kinderen Ghysbert Schaly
Bijzonderheden: op last van lyftocht ten behoeve van haar man
Bijzonderheden: ieder kind erft hoofd voor hoofd

Akte inv.nr. U176a1, aktenr. 118, d.d. 22-07-1731
Aktesoort Testament
Notaris M. OVERVEST, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Pieter Schaly
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Hillegonda Donkers
Beroep eerste partij: meester timmerman en molemaker
Woonplaats eerste partij: Jutphaas, aan den Doorslagh
Naam tweede partij: Pieternella Schaly, dochter
Naam echtgenote tweede partij: gehuwd met Dirk Verbree
Naam tweede partij: Isaacq Schaly, zoon
Naam tweede partij: Johanna Schaly, dochter
Bijzonderheden: met benoeming van Gysbert Schaly tot voogd

Akte inv.nr. U176a2, aktenr. 8, d.d. 16-04-1733
Aktesoort Scheiding
Notaris M. OVERVEST, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: de erven Pieter Schaly:
Naam eerste partij: Isacq Schaly, zoon
Naam eerste partij: Dirk Verbree
Naam echtgenote eerste partij: x Petronella Schaly, dochter
Naam eerste partij: Jan Jacobse van Royen
Naam echtgenote eerste partij: x Johanna Schaly, dochter
Soort onroerend goed: 5 mergen griendt, nu bouwland - naar Jan Jacobse van Royen -
Gerecht onroerend goed: t Gyn
Soort onroerend goed: huysinge c.a. in 2 woningen gesepareert - naar Jan Jacobse van Royen -
Naam onroerend goed: den Byekorff
Ligging onroerend goed: Vaartsen Ryn
Gerecht onroerend goed: Nedereyndt van Jutphaas
Soort onroerend goed: 2 1/2 mergen weylandt (bouwlandt) - naar Isacq Schaly -
Naam onroerend goed: Schoon Nattekamp
Gerecht onroerend goed: Overeyndt van Jutphaas
Soort onroerend goed: 1 mergen boomgaardt - naar Isacq Schaly -
Naam onroerend goed: De Schans
Gerecht onroerend goed: Overeyndt van Jutphaas
Soort onroerend goed: huysinge c.a. - naar Isacq Schaly -
Ligging onroerend goed: Vaartschen Rhyn
Gerecht onroerend goed: Nedereyndt van Jutphaas
Bijzonderheden: Pieter Schaly, in leven meester timmerman en molenmaker, is op 14-1-1733 te Jutphaas overleden

Akte inv.nr. U139a19, aktenr. 62, d.d. 14-07-1733
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Isaacq Schaly
Naam tweede partij: Anna Geertruyd van Kesteren
Woonplaats tweede partij: Jutphaes
Naam assistent tweede partij: ass.: Cornelia van Oostrum, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Cornelis van Kesteren
Woonplaats assistent: Jutphaes

Akte inv.nr. U176a2, aktenr. 23, d.d. 23-01-1734
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris M. OVERVEST, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan van Bemmel, onmondig
Naam assistent eerste partij: ass.: Maria Schouten, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Zeger van Bemmel
Woonplaats assistent: Ysselsteyn
Naam tweede partij: Cornelia Schaly, onmondig ( Cornelia Schalee )
Naam assistent tweede partij: ass.: Johan de Roy, voogd
Naam assistent tweede partij: ass.: Isack Schaly, voogd
Bijzonderheden: de bruid heeft het laatst gewoond te Jutphaas
Bijzonderheden: met benoeming van langstlevende tot voogd
Bijzonderheden: bruidegom brengt schoenmakerswinkel aan

Akte inv.nr. U176a2, aktenr. 166, d.d. 10-12-1738
Aktesoort Akkoord
Notaris M. OVERVEST, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: de erven Willemina van Balen:
Naam eerste partij: Dirk Verbree
Naam echtgenote eerste partij: x Peternella Schaly
Naam eerste partij: Jan Meelhoofft
Naam eerste partij: Jan van Bemmel
Naam echtgenote eerste partij: x Cornelia Schaly
Naam eerste partij: Jan Jacobss van Royen
Naam echtgenote eerste partij: x Johanna Schaly
Naam eerste partij: Isaacq Schaly
Naam eerste partij: Jan de Vogel
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Neeltje Meelhooft
Beroep eerste partij: schoolmeester tot Hoornaar
Naam eerste partij: Willemina Meelhooft, onmondig
Naam voogd eerste partij: voogd: Cornelis Steehouwer
Woonplaats voogd: Noordeloos
Naam tweede partij: Johanna Schaly
Samenvatting inhoud akte: over het uitkopen van Johanna Schaly uit haar levenslange lyftocht aan de helften van 2 huizen te Utrecht, respectievelyk gelegen aan de zz Nobelstraat by de wal, en in de Jufferstraat
Verwijzingen: procuratie d.d. 17-11-1738 voor notaris Martenus Mekern te Gorinchem
Verwijzingen: decreetbrief d.d. 8-5-1657 door het gerecht van Utrecht
Verwijzingen: decreetbrief d.d. 3-3-1691 door het gerecht van Utrecht

Akte inv.nr. U230a1, aktenr. 39, d.d. 14-06-1755
Aktesoort Testament
Notaris B. SLUYTERMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Anna Geertruyd van Kesteren
Naam echtgenote eerste partij: wed. Isaac Schaly
Woonplaats eerste partij: Jutphaes
Naam tweede partij: Cornelis Schaly, zoon
Naam tweede partij: Johanna Schaly, dochter
Naam tweede partij: Cornelia Schaly, dochter
Soort onroerend goed: 5 mergen griendland - naar Cornelis Schaly -
Gerecht onroerend goed: 't Geyn
Soort onroerend goed: boomgaerd, groot 1 mergen, met schuur
Naam onroerend goed: de Schans
Gerecht onroerend goed: Overeynt van Jutphaes
Soort onroerend goed: huysinge en herberge met boomgaerd en schuur
Naam onroerend goed: het Geyn
Gerecht onroerend goed: -----
Soort onroerend goed: 4 mergen wey- of griend land - naar Cornelis Schaly -
Gerecht onroerend goed: 't Geyn
Soort onroerend goed: huysinge en erve met 5 mergen weyland - naar Johanna Schaly -
Gerecht onroerend goed: Needereynt van Jutphaes
Soort onroerend goed: huysinge en erve - naar Cornelia Schaly -
Gerecht onroerend goed: Needereynt van Jutphaes
Soort onroerend goed: 5 mergen weyland
Ligging onroerend goed: Randdyk
Belendingen onroerend goed: naast: voorschreve huysinge
Gerecht onroerend goed: Needereynt van Jutphaes
Soort onroerend goed: boereplaets met landeryen, groot 2 mergen - naar Johanna Schaly en Cornelia Schaly -
Gerecht onroerend goed: Nedereynt van Jutphaes
Bijzonderheden: met benoeming van Gerrit Jacob van Beek te Utrecht, zwager Christoffel van Asch te Beusichem en zoon Cornelis Schaly, indien meerderjarig, tot executeurs en voogden

Akte inv.nr. U162a18, aktenr. 93, d.d. 11-05-1737
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris C. F. PRONCKERT, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Henrick van Boekhouwdt en Geertruyd Woestenraad, in leven echtelieden:
Naam eerste partij: Mattheus van Boekhout, zoon
Naam echtgenote eerste partij: x Heyltie Smissert
Naam eerste partij: Johannes van Wyck
Naam echtgenote eerste partij: x Elisabeth van Boekhout, dochter
Naam eerste partij: Ghysbarta van Boekhout, dochter
Naam echtgenote eerste partij: wed. Abraham van Vleuten
Naam eerste partij: Henrick van Boekhout, zoon
Naam eerste partij: Isaacq Schaly, zoon + Johanna van Boekhout, kleinzoon
Naam tweede partij: Jacobus Verhoeff
Soort onroerend goed: 8 cameren of wooningen c.a.
Naam onroerend goed: den Doelen
Ligging onroerend goed: oz Verckenmarckt
Gerecht onroerend goed: Utrecht

Akte inv.nr. U139a24, aktenr. 125, d.d. 02-07-1740
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Johanna Schaly
Naam echtgenote eerste partij: wed. Jan Jacobsz van Royen
Woonplaats eerste partij: Jutphaes
Naam assistent eerste partij: borg: Isaeq Schaly
Woonplaats assistent: Jutphaes
Naam tweede partij: Gerrit Noordeloos
Samenvatting inhoud akte: f 500,- vanwege lening

Akte inv.nr. U176a4, aktenr. 7, d.d. 09-03-1745
Aktesoort Overdracht
Notaris M. OVERVEST, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven ab intestato Maria Schalee, in leven wed. Gysbert van Melisweerdt:
Naam eerste partij: (kinds)kinderen + Isaacq Schalee:
Naam eerste partij: Isaacq Schalée
Naam eerste partij: Dirk Verbree
Naam echtgenote eerste partij: x Petronella Schalée
Naam eerste partij: Cornelis Vergeer
Naam echtgenote eerste partij: x Johanna Schalee
Naam eerste partij: Jan van Bemmel
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Cornelia Schalee
Naam eerste partij: Jan Meelhooft
Naam eerste partij: Willemina Meelhooft
Naam eerste partij: Jan de Vogel
Naam echtgenote eerste partij: x Neeltje Meelhooft
Naam eerste partij: Melchior Spegt, zoon van Joachimes Spegt en Elisabeth Schalee
Naam eerste partij: Anthony Terre ( Anthony Taree )
Naam echtgenote eerste partij: x Geertruyda van der Aar, eerder wed. Johannis Jacobus de Haan
Beroep eerste partij: predicant te Woerden
Naam tweede partij: Maria Appels
Naam echtgenote tweede partij: wed. Jan Pauw
Samenvatting inhoud akte: van 2 obligaties van respectievelyk f 500,- en f 600,-, beide ten laste van de provincie Utrecht
Bijzonderheden: Isaacq Schalee, in leven schoolmeester te Hoornaar
Bijzonderheden: Elisabeth Schalee was een zuster van + Isaacq Schalee
Bijzonderheden: Johannis Jacobus de Haan was een zoon van + Theodorus de Haan, in leven gehuwd met Agnes Schalee, die een zuster was van + Isaacq Schalee

Akte inv.nr. U218a10, aktenr. 37, d.d. 20-03-1760
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris N. DE GRAAFF, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelis Schaly, onmondig
Woonplaats eerste partij: aan den Doorslag
Naam assistent eerste partij: ass.: Anna Geertruy van Kesteren, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Isaacq Schaly
Woonplaats assistent: aan den Doorslag
Naam tweede partij: Elisabeth de Waal, onmondig
Naam assistent tweede partij: ass.: Jan de Waal Jacobsz, voogd
Naam assistent tweede partij: ass.: Dirk de Waal, voogd
Bijzonderheden: lyftocht langstlevende
Bijzonderheden: met benoeming van langstlevende tot voogd 68

Isaac married Anna-Geertruijda Cornelisdr van Kesteren, daughter of Cornelis van Kesteren and Cornelia van Oostrum, on 2 august 1733 in Jutphaas 48.,68 (Anna-Geertruijda Cornelisdr van Kesteren was christened on 24 february 1709 in Jutphaas 48.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.