arrow arrow
Pieter Dirks Kattenbroek
(-)
Grietje Stoffels van Veldhuizen
(-)
Geurt Jans van den Nieuwendijk
(Circa 1640-)
Gougje Cornelisdr Drost
(Circa 1640-)
Stoffel Pieters Kattenbroek
(Circa 1660-)
Maria Geurts van den Nieuwendijk
(Circa 1670-)
Geurt Stoffels Kattenbroek
(1709-)

 

Family Links

Geurt Stoffels Kattenbroek 48,68

  • Christened: 2 august 1709, Jutphaas 48

  General Notes:

Akte inv.nr. U149a3, aktenr. 23, d.d. 05-05-1733
Aktesoort Uitkoop
Notaris H. VAN BEECK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Maria Geurts van den Nieuwendyk
Naam echtgenote eerste partij: wed. Stoffel Petersz. van Kattenbroek, eerder wedr. Bartie Jans van Rossum
Naam assistent eerste partij: ass.: Eerst Westervliet
Naam echtgenote assistent: x Bartie Stoffelse van Kattenbroek, dochter
Naam assistent eerste partij: Dirk van Kattenbroek, zoon
Naam assistent eerste partij: Pieter Jansz van 't Nedereynd
Naam echtgenote assistent: x Grietie van Kattenbroek, dochter
Naam assistent eerste partij: Claas van Kattenbroek, zoon
Naam assistent eerste partij: Geurt van Kattenbroek
Naam tweede partij: Peter Stoffelse van Kattenbroek, zoon van Stoffel Petersz van Kattenbroek en Bartie Jans van Rossum
Bijzonderheden: assistenten verklaren geen cautie te eisen voor legitieme portie in de nalatenschap van hun vader

Akte inv.nr. U162a17, aktenr. 29, d.d. 08-02-1736
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris C. F. PRONCKERT, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Stoffel Pieterse van Cattenbroeck:
Naam eerste partij: Dirk Stoffelse van Kattenbroeck, zoon
Naam eerste partij: Claes Stoffelse van Cattenbroeck, zoon
Naam eerste partij: Geurt Stoffelse van Cattenbroeck, zoon
Naam eerste partij: Pieter Jansse van t Neereyndt
Naam echtgenote eerste partij: x Grietje Stoffelse van Cattenbroeck, dochter
Naam eerste partij: Eerst Westervliedt
Naam echtgenote eerste partij: x Bartje Stoffels van Cattenbroeck, dochter
Naam tweede partij: Adrianus van Wyngaarden
Soort onroerend goed: 8 mergen bouwland
Ligging onroerend goed: Jutphaaserweteringh
Belendingen onroerend goed: achter: Hykooperdyk ene zyde: Ghysbert Claessen van Spanjen andere zyde: Oudmunster
Gerecht onroerend goed: Jutphaas
Bijzonderheden: aktie van koop 68

  Christening Notes:

Getuige: Ariaentie Hillebrandts.

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.