arrow arrow
Hendrik Jacob Lucasz
(Circa 1605-)
Neeltje Ottodr
(Circa 1605-)
Huijg Cornelisz van Westenheuvel
(Circa 1590-)
Leuntje?
(-)
Jacob Hendriks
(1631-Before 1682)
Annigje Huijgs van Westenheuvel
(Circa 1620-)
Pietertje Jacobs
(1655-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Theunis Gerrits Voort

2. Jacob Hermans van Barneveld

Pietertje Jacobs 34,68

  • Christened: 8 december 1655, Westbroek 34
  • Marriage: (1): Theunis Gerrits Voort april 1681, Westbroek 34,68
  • Marriage: (2): Jacob Hermans van Barneveld 14 june 1705, Westbroek 34,68

  General Notes:

Trouwt eerste huwelijk wonende Achttienhoven.

Akte inv.nr. U75c1, aktenr. 158, d.d. 10-01-1674
Aktesoort Scheiding
Notaris A. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacob Henricxss
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Annichgen Huygen
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam tweede partij: kinderen + Annichgen Huygen:
Naam tweede partij: Jacob Jacobss Schay
Naam tweede partij: Cornelis Jacobss Schay
Naam tweede partij: Willem Goyerden
Naam echtgenote tweede partij: x Suentgen Jacobs Schay
Naam tweede partij: Maria Jacobs Schay
Naam tweede partij: Petertgen Jacobs
Naam tweede partij: Grietgen Jacobs
Naam tweede partij: Jacobgen Jacobs
Samenvatting inhoud akte: van boedel van Annichgen Huygen
Soort onroerend goed: 12 mergen lants
Soort onroerend goed: 6 mergen - naar kinderen + Annichgen Huygen -
Ligging onroerend goed: Kerckwegh
Belendingen onroerend goed: achter: andere 6 mergen lants - naar Jacob Hendricxss -
Soort onroerend goed: 6 mergen lants
Belendingen onroerend goed: zw en nw: Adriaen Willemsen
Gerecht onroerend goed: Westbroeck, 't Veen
Bijzonderheden: eerste party zal zorgdragen voor de opvoeding van zyn kinderen Petertgen Jacobs, Grietgen Jacobs en Jacobgen Jacobs

Akte inv.nr. U75c1, aktenr. 224, d.d. 12-01-1681
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris A. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacob Jacobss Schay
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam eerste partij: Cornelis Jacobss Schay
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam eerste partij: Hendrick Hendricxss
Naam echtgenote eerste partij: x Maria Jacobss Schay
Beroep eerste partij: cleermaecker
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam eerste partij: Peetertgen Hendricxss
Naam eerste partij: Grietgen Hendricxss
Naam eerste partij: Jacobgen Hendricxss
Naam voogd eerste partij: voogd: Jacob Hendricxss, vader
Naam tweede partij: Willem Goyerden
Woonplaats tweede partij: Westbroeck
Soort onroerend goed: 6/7 part van 6 mergen weylant
Ligging onroerend goed: Kerckwegh
Belendingen onroerend goed: achter: Jacob Hendricxss boven: Lambert Geertss beneden: erven Arien Willemss de Jongh
Gerecht onroerend goed: Westbroeck, 't Veenlant
Bijzonderheden: resterende part behoort toe aan koper

Akte inv.nr. U75a1, aktenr. 646, d.d. 03-05-1681
Aktesoort Procuratie
Notaris A. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: medeërfgenamen Quiryn Corneliss:
Naam eerste partij: Cornelis Jacobss Schay, achterneef
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam eerste partij: Hendrick Hendricxss
Naam echtgenote eerste partij: x Maria Jacobs Schay, achternicht
Beroep eerste partij: cleermaecker
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam eerste partij: Thonis Gerritss Voort
Naam echtgenote eerste partij: x Petertgen Jacobs, achternicht
Beroep eerste partij: scheepen van Achtienhoven
Naam tweede partij: Jacob Jacobss Schay, broer
Naam tweede partij: Willem Goyerden, zwager
Woonplaats tweede partij: Westbroeck
Samenvatting inhoud akte: om met de medeërfgenamen de boedel van hun oud-oom te scheiden
Bijzonderheden: lastgevers en gemachtigden zyn kinderen en schoonzoons van Annichgen Huygen, laatst gehuwd met Jacob Hendricxss

Akte inv.nr. U75a1, aktenr. 679, d.d. 16-12-1682
Aktesoort Repudiatie
Notaris A. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Anthonis Gerritss
Naam echtgenote eerste partij: x Petertgen Jacobs
Woonplaats eerste partij: Achtienhoven
Naam eerste partij: Jan Dircxss
Naam echtgenote eerste partij: x Grietgen Jacobs
Woonplaats eerste partij: Bambrugh
Samenvatting inhoud akte: van nalatenschap van (schoon)vader Jacob Hendricxss, gewoond hebbende in Achttienhoven

Akte inv.nr. U83b28, aktenr. 19, d.d. 23-05-1705
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris N. VONCK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacob Hermenssen van Barnevelt
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Jannigien Jans
Woonplaats eerste partij: Agtienhoven
Naam tweede partij: Petertie Jacobs
Naam echtgenote tweede partij: wed. Teunis Gerritss Voort
Woonplaats tweede partij: Agtienhoven
Bijzonderheden: bruid heeft 4 onmondige kinderen

Akte inv.nr. U141a1, aktenr. 173, d.d. 26-06-1718
Aktesoort Attestatie
Notaris W. VERWEY, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Marrichjen Gysbertze, 78 jaar
Naam echtgenote eerste partij: wed. Wulff Cornelissen van Rosendaal
Naam eerste partij: Thomas Gysbertsz van Syll, 62 jaar
Naam eerste partij: Petertje Jacobs, 62 jaar
Naam echtgenote eerste partij: wed. (laatst) Jacob Harmanz
Naam tweede partij: Jan van Royen
Beroep tweede partij: raad in de vroedschap van Utrecht
Samenvatting inhoud akte: over een sloot (afscheiding) by een hofstede onder Achttienhoven

Akte inv.nr. U153a3, aktenr. 76, d.d. 10-02-1724
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris J. VERVOORN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gerrit Teunisz Voort
Woonplaats eerste partij: Agtienoven
Naam assistent eerste partij: ass.: Petertje Jacobs, moeder
Naam echtgenote assistent: laatst wed. Jacob Hermansse van Barneveld
Naam assistent eerste partij: ass.: Cornelis Wulven van Rosendaal, zwager
Naam tweede partij: Aaltje Arisz van Maarsseveen
Naam assistent tweede partij: ass.: Arie Dirkse van Maarsseveen, vader
Naam echtgenote assistent: x Ariaantje Petersz van de Vliet

Akte inv.nr. U177a2, aktenr. 43, d.d. 08-09-1728
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris W. VAN OUDENALLEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Theunis Gerritse Voort en Petertje Jacob, in leven echtelieden:
Naam eerste partij: Jacob Theunisse Voort
Naam eerste partij: Gerrit Voort
Naam eerste partij: Cornelis Wulven van Rosendaal
Naam echtgenote eerste partij: x Aletta Theunis Voort
Naam tweede partij: Thomas Leopoldus
Soort onroerend goed: stuck wey- en hoyland groot 6 mergen
Belendingen onroerend goed: voor: de kerk en Cornelis de Vraghter achter: NN van Hees ow: heer van Zuylen zw: NN van Weede
Gerecht onroerend goed: Westbroek 34,68

Pietertje married Theunis Gerrits Voort, son of Gerrit Claasz Voort and Aaltje Willems, in april 1681 in Westbroek 34.,68 (Theunis Gerrits Voort was born circa 1651.)

  Marriage Notes:

Ondertrouw. 34

Pietertje also married Jacob Hermans van Barneveld, son of Herman Cornelisz and Jannigje Thomasdr, on 14 june 1705 in Westbroek 34.,68 (Jacob Hermans van Barneveld was born in Achttienhoven 34 and was christened on 4 january 1652 in Westbroek 34.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.