Hendrik Wolferts
(Circa 1580-)
? ?
(-)
Cornelis Hendriks Roosendaal
(Circa 1615-)
Machteld Pieters
(-Before 1689)
Wolfert Cornelisz Roosendaal
(1643-Before 1710)

 

Family Links

Spouses/Children::
Marrigje Gijsberts van Schaik

Wolfert Cornelisz Roosendaal 72,128,1610

  • Born: Achttienhoven 72
  • Christened: 5 november 1643, Westbroek 72,1610
  • Marriage: Marrigje Gijsberts van Schaik 27 december 1663, Westbroek 72,128,1610
  • Died: Before 4 january 1710, before age 66 128

  General Notes:

Wordt in een akte van 06-01-1700 "Wulff Corneliss Slager" genoemd.

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 133
Datum: 02-03-1667
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: A. VAN EWYCK
Personen:
Bruidegom: Willem Peterss Hol
Assistent: Jan Peterss Hol, broer
Assistent: Gerrit Peterss Hol, broer
Assistent: Joris Peterss Hol, broer
Assistent: Dirck Corneliss (Dirck Cornelis van Bemmel), zwager
Assistent: Gerrit Goyertss (Gerrit Goyerss), zwager
Bruid: Henrickgen Gysberts van Schayck
Assistent: Wulff Corneliss, zwager
Assistent: Peter Goyertss, oom
Assistent: Goyert Joriaenss (Goyert Juriaenss), oom
Assistent: Gysbert Joriaenss (Ghysbert Juriaenss), oom
onroerend goed: 1/3 van 2 mergen lants - aanbreng bruid -;
Gerecht: Achtienhoven, Molenblock
Bijzonderheden: onderhandse akte in presentie van notaris
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U040a001

Akte inv.nr. U83b12, aktenr. 27, d.d. 18-05-1689
Aktesoort Protest
Notaris N. VONCK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Wulff Corneliss
Woonplaats eerste partij: Agtienhoven
Naam eerste partij: Roeloff Corneliss
Woonplaats eerste partij: Oostveen
Naam eerste partij: Geurt Corneliss
Woonplaats eerste partij: Agtienhoven
Naam eerste partij: Peter Corneliss
Woonplaats eerste partij: Agtienhoven
Naam eerste partij: Jan Cornelis
Naam eerste partij: Geertie Meertens, onmondige dochter van Lysbet Cornelis en Meerten Janss
Samenvatting inhoud akte: het begraven van (groot)moeder Megtelt Peters, in leven wed. Cornelis Hendrikssen, geschiedt zonder aanvaarding van de nalatenschap

Akte inv.nr. U83b13, aktenr. 21, d.d. 10-03-1690
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris N. VONCK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: NN Lothgaele
Beroep eerste partij: coopman
Woonplaats eerste partij: Leyden
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Elisabet van Nyenrode
Naam echtgenote gemachtigde: wed. Cornelis d Pauw
Woonplaats gemachtigde: Agtienhoven
Naam tweede partij: Wulff Corneliss
Soort onroerend goed: huysinge en hoffstede met 18 mergen soo wey- hoy- als
boulant
Ligging onroerend goed: Agtienhovense wetering
Belendingen onroerend goed: achter: Hollantse rade
Gerecht onroerend goed: Agtienhoven
Soort onroerend goed: 1/3 deel lant
Naam onroerend goed: Soddekamp
Gerecht onroerend goed: Agtienhoven, Sek en Binnenweg

Akte inv.nr. U83b22, aktenr. 2, d.d. 06-01-1699
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris N. VONCK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Loth Gael
Naam echtgenote eerste partij: x Goseuina de Pauw
Woonplaats eerste partij: Leyden
Naam tweede partij: Wulff Cornelissen
Woonplaats tweede partij: Agtienhoven, Agtienhovenseweteringe
Soort onroerend goed: huysinge en hoffstede met 18 mergen wey-, hoy- en boulant
Ligging onroerend goed: Agtienhovenseweteringe
Belendingen onroerend goed: achter: Hollantse rade
Gerecht onroerend goed: Agtienhoven
Soort onroerend goed: 1/3 deel van perceel
Naam onroerend goed: Soddencamp
Gerecht onroerend goed: Agtienhoven, Seck en Binneweg

Akte inv.nr. U83b23, aktenr. 3, d.d. 06-01-1700
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris N. VONCK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Aart Gerritss van Zypvelt
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: Jacob Janss van Zypvelt
Woonplaats tweede partij: Agtienhoven
Soort onroerend goed: 1 1/2 mergen weyland
Ligging onroerend goed: Vaert
Belendingen onroerend goed: nw: Johan van Groeningen, schout, en Wulff Corneliss Slager
Gerecht onroerend goed: Agtienhoven, Binnewech

Akte inv.nr. U97a9, aktenr. 88, d.d. 06-04-1700
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris P. LEECHBURCH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Hendrick Wulphertsen van Roosendaal
Woonplaats eerste partij: Achtienhoven
Naam assistent eerste partij: ass.: Wulphert Cornelissen van Roosendaal, vader
Naam tweede partij: Jannichje Lamberts van Amerongen
Woonplaats tweede partij: Nedereynt van Westbroeck
Naam assistent tweede partij: ass.: Cornelis Gerritsen van Amerongen, oom en voogd

Akte inv.nr. U83b33, aktenr. 3, d.d. 04-01-1710
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris N. VONCK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Jacobsen van Sypvelt
Woonplaats eerste partij: Agtienhove
Naam tweede partij: Aert Gerritsen van Sypvelt
Woonplaats tweede partij: Westbroek
Soort onroerend goed: 1 1/2 mergen weylant
Ligging onroerend goed: de Vaart
Belendingen onroerend goed: ow: NN d' Arendondo ww: Johan van Groeningen, schout van Agtienhoven nw: wed. van Wulff Cornelissen
Gerecht onroerend goed: Agtienhoven, in 't Binneweg

Akte inv.nr. U141a1, aktenr. 173, d.d. 26-06-1718
Aktesoort Attestatie
Notaris W. VERWEY, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Marrichjen Gysbertze, 78 jaar
Naam echtgenote eerste partij: wed. Wulff Cornelissen van Rosendaal
Naam eerste partij: Thomas Gysbertsz van Syll, 62 jaar
Naam eerste partij: Petertje Jacobs, 62 jaar
Naam echtgenote eerste partij: wed. (laatst) Jacob Harmanz
Naam tweede partij: Jan van Royen
Beroep tweede partij: raad in de vroedschap van Utrecht
Samenvatting inhoud akte: over een sloot (afscheiding) by een hofstede onder Achttienhoven

Akte inv.nr. U166a4, aktenr. 174, d.d. 19-12-1727
Aktesoort Scheiding
Notaris E. VLAER, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Merrigje Gysberts
Naam echtgenote eerste partij: wed. Wulphert Corneliss
Woonplaats eerste partij: Agtienhoven, op hofstede Gosuwina de Pauw
Naam tweede partij: Dirk Wulphertsen, zoon
Naam echtgenote tweede partij: x Annigje Hendriks Neeff
Woonplaats tweede partij: Agtienhoven, op hofstede Gosuwina de Pauw
Samenvatting inhoud akte: van vee en roerend goed van gezamelyk boerenbedryf
Bijzonderheden: tweede party zal eerste party haar leven lang onderhouden
Bijzonderheden: tevens liquidatie 128

Wolfert married Marrigje Gijsberts van Schaik, daughter of Gijsbert Goijerds van Schaik and Annigje Jurriaans, on 27 december 1663 in Westbroek 72,128.,1610 (Marrigje Gijsberts van Schaik was born in 1640 128 and died after 19 december 1727 128.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.