Hendrik Jacobs van Kooten
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Helena Caspars van der Heijden

2. Christina van Gent

Hendrik Jacobs van Kooten 83,411

  • Marriage: (1): Helena Caspars van der Heijden 18 october 1719, Amersfoort 83,411
  • Marriage: (2): Christina van Gent 22 february 1729, Amersfoort 83

  General Notes:

Recordnr: 7058
Naam: Van Eede, Sophia
Echtgenoot: Van der Heijden, Caspar (mr. smith, wonende buiten de Camppoort)
Akten: Boedelscheiding: 03-07-1721 E. van Goudoever AT 028b006.
Opmerkingen: De weduwnaar ter eenre,n Hendrick van Coot, mr. smith, gehuwd met Helena van der Heijden, de oudste dochter van Caspar en Sophia, en van Coot mede namens Jan Schouten, ook mr. smith en oom over de kinderen van de overledene en Caspar van der Heijden, en met hun beiden het belang van de kinderen waarnemende, ter andere zijde. Caspar wil wegens een 2e huw. deling van de boedel.
Zij hebben alle meubelen, huisraad en ijzerwerk en gereedschappen die tot de smederij behoorden laten estimeren (schatten) en hebben met elkaar een accoord aangegaan.
De doodschulden en de schulden en lasten van de boedel zijn voor rekening van Caspar van der Heijden en hij vrijwaart zijn kinderen hiervoor. Uitzondering is de schuld van Johannes Sipman, coopman te Utrecht, als erfgenaam van zijn oom Jan van Eede ter zake van geleverd ijzerwerk, van wie de kinderen gezamenlijk terzake van 6000 gulden mede- erfgenaam zijn en welk bedrag zal worden betaald door allen gezamenlijk.
De weduwnaar zal de kinderen opvoeden enz.

Recordnr: 6418
Naam: Van Eede, Sophia
Echtgenoot: Van der Heijden, Caspar (mr. smit)
Omschrijving: huysinge verdeeld in 2 woningen met den hoff daarachter buiten de Camppoort aan de Steene straat.
Akten: Boedelscheiding: 08-04-1723 S. van Brinckesteyn AT 030b003.
Opmerkingen: Erfgenamen, kinderen:
(1/6 deel:) Andries van der Heijden;
(1/6 deel:) Helene van der Heijden, gehuwd met Henrik van Coot (mr. smit). (wie erft de rest? de vader?) 411

Hendrik married Helena Caspars van der Heijden, daughter of Caspar van der Heijden and Sophia Jurriaans van Eede, on 18 october 1719 in Amersfoort 83.,411

Hendrik also married Christina van Gent on 22 february 1729 in Amersfoort.83

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.