Jurriaan Hendriks van Eede
(Circa 1635-)
Jannigje Pieters van Doornik
(Circa 1640-)
Caspar van der Heijden
(-)
Sophia Jurriaans van Eede
(-)
Helena Caspars van der Heijden
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Hendrik Jacobs van Kooten

Helena Caspars van der Heijden 83,411

  • Marriage: Hendrik Jacobs van Kooten 18 october 1719, Amersfoort 83,411

  General Notes:

Recordnr: 7058
Naam: Van Eede, Sophia
Echtgenoot: Van der Heijden, Caspar (mr. smith, wonende buiten de Camppoort)
Akten: Boedelscheiding: 03-07-1721 E. van Goudoever AT 028b006.
Opmerkingen: De weduwnaar ter eenre,n Hendrick van Coot, mr. smith, gehuwd met Helena van der Heijden, de oudste dochter van Caspar en Sophia, en van Coot mede namens Jan Schouten, ook mr. smith en oom over de kinderen van de overledene en Caspar van der Heijden, en met hun beiden het belang van de kinderen waarnemende, ter andere zijde. Caspar wil wegens een 2e huw. deling van de boedel.
Zij hebben alle meubelen, huisraad en ijzerwerk en gereedschappen die tot de smederij behoorden laten estimeren (schatten) en hebben met elkaar een accoord aangegaan.
De doodschulden en de schulden en lasten van de boedel zijn voor rekening van Caspar van der Heijden en hij vrijwaart zijn kinderen hiervoor. Uitzondering is de schuld van Johannes Sipman, coopman te Utrecht, als erfgenaam van zijn oom Jan van Eede ter zake van geleverd ijzerwerk, van wie de kinderen gezamenlijk terzake van 6000 gulden mede- erfgenaam zijn en welk bedrag zal worden betaald door allen gezamenlijk.
De weduwnaar zal de kinderen opvoeden enz.

Recordnr: 6418
Naam: Van Eede, Sophia
Echtgenoot: Van der Heijden, Caspar (mr. smit)
Omschrijving: huysinge verdeeld in 2 woningen met den hoff daarachter buiten de Camppoort aan de Steene straat.
Akten: Boedelscheiding: 08-04-1723 S. van Brinckesteyn AT 030b003.
Opmerkingen: Erfgenamen, kinderen:
(1/6 deel:) Andries van der Heijden;
(1/6 deel:) Helene van der Heijden, gehuwd met Henrik van Coot (mr. smit). (wie erft de rest? de vader?) 411

Helena married Hendrik Jacobs van Kooten on 18 october 1719 in Amersfoort 83.,411

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.