arrow arrow
Dirk Jorisz
(Circa 1595-)
Beligje Ottodr van Buuren
(Circa 1600-)
Theunis Dirks van Buuren
(1624-)
Marrigje Jacobs van Maartensdijk
(Circa 1625-)
Dirk Theunisz van Buuren
(1656-After 1727)

 

Family Links

Spouses/Children::
Gerritje Cornelisdr

Dirk Theunisz van Buuren 34,68

  • Christened: 15 may 1656, Westbroek 34
  • Marriage: Gerritje Cornelisdr 13 march 1681, Westbroek 34
  • Died: After 23 january 1727, after age 70 68

  General Notes:

Herbergier in 't gereghtshuijs van Westbroeck.

Trouwt wonende Westbroek.

Koop en verkoop
Aktenummer: 37
Datum: 03-01-1685
Soort akte: Koop en verkoop
Notaris: J. WANTENAAR
Personen:
Verkoper: Dirck Tonissen
Woonplaats: Westbroeck
Koper: Arien Gerritsen van Amerongen
Beroep: schoonmaecker
Woonplaats: De Bilt
Onroerend goed: huysinge ende erve; zz Kerckdyck
Belendingen: zw: Evert Philipsen nw: Bart Gerritsen
Gerecht: Westbroeck
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U114a001

Akkoord - over de voldoening van een schuld ter grootte van f 428,- ten laste van tweede party vanwege geleverde bieren
Aktenummer: 148
Datum: 26-02-1694
Soort akte: Akkoord
Notaris: J. VAN AELST
Samenvatting: over de voldoening van een schuld ter grootte van f 428,- ten laste van tweede party vanwege geleverde bieren
Personen:
Eerste Partij: Willem Dirckss van Bylevelt
Beroep: brouwer
Woonplaats: Vleuten
Gemachtigde: Henrick van Bylevelt, zoon
Tweede Partij: Dirck Thoniss
Woonplaats: Westbroeck
Borg: Willem Janss
Echtgenoot: x Merrichien Jacobs
Woonplaats: Cockengen Lockhorstgerecht
Borg: Philips Thoniss
Woonplaats: Loosdrecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U049a004

Akte inv.nr. U114a3, aktenr. 242, d.d. 28-12-1695
Aktesoort Protest
Notaris J. WANTENAAR, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Franck Goossenssen, onmondig
Naam eerste partij: Gerrichjen Goossens, onmondig
Naam voogd eerste partij: voogd: Joost Claessen, oom
Woonplaats voogd: Westbroeck, Gagel
Naam voogd eerste partij: voogd: Dirck Tonissen, oom
Woonplaats voogd: Westbroeck
Samenvatting inhoud akte: het begraven van vader Goossen Francken geschiedt zonder aanvaarding van de nalatenschap

Akte inv.nr. U114a4, aktenr. 16, d.d. 23-10-1697
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris J. WANTENAAR, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Franck Goossensen van Schayck
Beroep eerste partij: bode van Westbroeck
Naam assistent eerste partij: ass.: Joost Claessen, oom en voogd
Woonplaats assistent: de Gagel
Naam assistent eerste partij: ass.: Dirck Tonissen, oom en voogd
Woonplaats assistent: Westbroeck
Naam tweede partij: Anna Cornelis t' Vogell
Woonplaats tweede partij: Westbroeck
Naam assistent tweede partij: ass.: Neeltien Jans de Roy, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Cornelis Jansen t' Vogell
Naam assistent tweede partij: ass.: Henrick Jansen t' Vogell, oom en voogd

Huur en verhuur
Datering: 29-08-1705
Aktenummer: 18
Datum: 29-08-1705
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: J. WANTENAAR
Personen:
Verhuurder: Pierre de Quarebbe
Huurder: Dirck Tonissen
Beroep: herbergier int geregtshuys van Westbroeck
Aktedatum: 29-08-1705
Onroerend goed: tien en een halff morgen wey- en hoylants; Kerckdyk
Belendingen: achter: Binnenwegsendyk
Gerecht: Westbroeck, 't Zeck
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U114a007

Procuratie - tot transport van plecht ten laste van Cornelis Jansz Rademaker
Aktenummer: 112
Datum: 13-06-1712
Soort akte: Procuratie
Notaris: J. WOERTMAN
Samenvatting: tot transport van plecht ten laste van Cornelis Jansz Rademaker
Personen:
Constituant: Susanna Bosschaert
Assistent: Ambrosius Bosschaert, broer
Geconstitueerde: Franck Sossen
Beroep: vragter
Geconstitueerde: Dirck Teunisz van Buren
Beroep: bode van Westbroeck
Verwijzingen: plecht 17-6-1679 voor het gerecht van Westbroek
Bijzonderheden: medeërfgenamen van vader Ambrosius Bosschaert de oude
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U144a002

Huur en verhuur
Aktenummer: 34
Datum: 20-07-1713
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: J. WANTENAAR
Personen:
Verhuurder: Pierre de Quarebbe
Huurder: Dirk Tonissen van Buren
Beroep: herbergier int geregshuys van Westbroek
Onroerend goed: 10 1/2 morgen wey- ende hoylands; Kerkdyk
Belendingen: achter: Binnewegsendyk
Gerecht: Westbroek, int Zeck
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U114a009

Akte inv.nr. U127a11, aktenr. 61, d.d. 30-01-1717
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacob Barten van Sytvelt
Naam echtgenote eerste partij: laatst wedr. Weyntie Hendricx
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam assistent eerste partij: ass.: Jan Aertsz van Zytvelt, neef
Naam tweede partij: Neeltie Dircx van Bueren
Naam assistent tweede partij: ass.: Dirck Tonisz van Bueren, vader
Woonplaats assistent: Westbroek
Soort onroerend goed: hoffstede ende veertien mergen lands aanbreng bruidegom
Gerecht onroerend goed: Westbroek

Huur en verhuur
Aktenummer: 55
Datum: 11-03-1719
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: J. WOERTMAN
Personen:
Verhuurder: Pierre de Quarebbe
Huurder: Dirck Teunisz van Buren
Beroep: herbergier in 't gereghtshuys van Westbroeck
Onroerend goed: thien en een half mergen wey- en hoylands; Kerckdyck
Belendingen: achter: Binneweghsendyck
Gerecht: Westbroeck, 't Zeck
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U144a006

Huur en verhuur
Aktenummer: 26
Datum: 08-05-1722
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: E. VLAER
Personen:
Verhuurder: Pierre de Quarebbe
Huurder: Dirk Tonissen van Baren
Beroep: herbergier in 't Geregthuys
Woonplaats: Westbroek
Onroerend goed: 10 1/2 mergen weyland en hoyland; Kerkdyk
Belendingen: achter: Binnenwegsen Dyk
Gerecht: Westbroek 't Seck
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U166a002

Huur en verhuur
Datering: 23-01-1727
Aktenummer: 64
Datum: 23-01-1727
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: W. VAN OUDENALLEN
Personen:
Verhuurder: Albartus Teyling
Woonplaats: Achtienhoven
Huurder: Dirk Teuniss van Buuren
Woonplaats: Westbroek
Aktedatum: 23-01-1727
Onroerend goed: 8 mergen lands, waarvan 5 mergen wey en 3 mergen hoyland;
Belendingen: ene zyde: Jaap Kosten andere zyde ow: aghter den heuvel
Gerecht: Westbroek
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U177a001 34,68

Dirk married Gerritje Cornelisdr, daughter of Cornelis Stevens and Judith Theunisdr, on 13 march 1681 in Westbroek.34 (Gerritje Cornelisdr was born circa 1655.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.