arrow arrow
Gerrit Aarts van Zijpvelt
(Circa 1610-)
Marrigje Barts Seijpestein
(Circa 1615-)
Herman Lap
(Circa 1615-)
? ?
(-)
Aart Gerrits van Zijpvelt
(Circa 1640-)
Claasje Hermans Lap
(Circa 1645-)
Jan Aarts van Zijpvelt
(1675-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Marrigje Cornelisdr Boelhouwer

Jan Aarts van Zijpvelt 72,1063

  • Christened: 15 december 1675, Westbroek 72
  • Marriage: Marrigje Cornelisdr Boelhouwer 27 june 1717, Westbroek 72

  General Notes:

Akte inv.nr. U127a8, aktenr. 48-1, d.d. 08-04-1713
Aktesoort Schenking
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Aert Gerritsz van Zypvelt
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Claesie Hermans
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: Jan Aertsz, zoon
Soort onroerend goed: vier en een halff mergen lands
Belendingen onroerend goed: ww: de wed. van Gerrit Smit ow: de Hollandse Rading zw: Fredrick de Bruyn nw: Arien Barten van Sypvelt
Gerecht onroerend goed: Westbroek
Soort onroerend goed: drie mergen lands
Belendingen onroerend goed: ww: N.N. Nellestyn ow: de Hollandse Rading zw: Arien Barten van Sypvelt nw: de nabeschreven ses mergen, aen Jacob Barten en zyn zoon overgegeven
Gerecht onroerend goed: Westbroek
Soort onroerend goed: huysinge met achtien mergen lands
Ligging onroerend goed: oz Kerkdyck
Belendingen onroerend goed: ow: Goyers zw: N.N. Hatting nw: de Heeren van Oudmunster
Gerecht onroerend goed: Westbroek
Soort onroerend goed: vyff mergen lands
Belendingen onroerend goed: ww: Peter Willemsz ow: Aert Gerritsz van Zypvelt zw: N.N. van Hees nw: N.N. Hatting
Gerecht onroerend goed: Westbroek, ter oz van de Kerkwech
Soort onroerend goed: twee en een halff mergen lands
Ligging onroerend goed: oz Kerkdyck
Belendingen onroerend goed: ow: erven Willem Timmer zw: N.N. Schuylenburch nw: erven Willem Timmer
Gerecht onroerend goed: Westbroek
Soort onroerend goed: een en een vierde mergen lands
Belendingen onroerend goed: ow: Rut Berents ww: Rut Berents zw: N.N. Hatting
Gerecht onroerend goed: Westbroek, int Seck
Soort onroerend goed: een en drievierde mergen soo water als veenland
Soort onroerend goed: anderhalff mergen
Ligging onroerend goed: oz Heerenwech
Belendingen onroerend goed: zw: Hendrik Schouten
Soort onroerend goed: een vierde mergen
Belendingen onroerend goed: naest: N.N. Schuylenburch
Gerecht onroerend goed: Westbroek, int Binnenwech
Soort onroerend goed: anderhalff mergen lands
Ligging onroerend goed: wz Vaart of Kernemelksdyck
Belendingen onroerend goed: zw: N.N. Losrios nw: Johan van Groeningen
Gerecht onroerend goed: Achtienhoven int Binnewech
Bijzonderheden: op voorwaarde dat donateurs levenslang 4 % van f 3000.- ontvangt; dit bedrag moet na zyn overlyden in de boedel worden ingebracht

Akte inv.nr. U127a11, aktenr. 61, d.d. 30-01-1717
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacob Barten van Sytvelt
Naam echtgenote eerste partij: laatst wedr. Weyntie Hendricx
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam assistent eerste partij: ass.: Jan Aertsz van Zytvelt, neef
Naam tweede partij: Neeltie Dircx van Bueren
Naam assistent tweede partij: ass.: Dirck Tonisz van Bueren, vader
Woonplaats assistent: Westbroek
Soort onroerend goed: hoffstede ende veertien mergen lands aanbreng bruidegom
Gerecht onroerend goed: Westbroek

Akte inv.nr. U149a2, aktenr. 264, d.d. 03-06-1728
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris H. VAN BEECK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: onmondige kinderen van Jan Aartsz van Zypvelt en Marrigie Cornelisse Boelhouwer
Naam voogd eerste partij: voogd: Gysbert Haerman
Naam voogd eerste partij: voogd: Arien Barten ( Arien Barten van Sypveldt )
Naam voogd eerste partij: voogd: Frederik de Bruyn
Naam voogd eerste partij: voogd: Hendrik Wulven
Naam tweede partij: Jacob Rutten
Soort onroerend goed: twe mergen weyland
Ligging onroerend goed: Achtienhovensevaert
Gerecht onroerend goed: Achtienhoven 1063

Jan married Marrigje Cornelisdr Boelhouwer, daughter of Cornelis Jans Boelhouwer and Emmigje Willems, on 27 june 1717 in Westbroek.72 (Marrigje Cornelisdr Boelhouwer was born in Westbroek 72 and was christened on 26 january 1690 in Westbroek 72.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.