arrow
Arie Jacobs Vuuren
(Circa 1605-)
Jannigje Willems
(Circa 1610-)
Andries Ariens Vuuren
(Circa 1640-1708)
? ?
(-)
Joost Andriesz van Vuuren
(Circa 1670-Before 1734)

 

Family Links

Spouses/Children::
Marrigje Theunisdr

Joost Andriesz van Vuuren 1068

  • Born: Circa 1670
  • Marriage: Marrigje Theunisdr 1068
  • Died: Before 14 august 1734, before age 64 128

  General Notes:

Misschien van deze vader.

Schepen van de Bilt en Oostbroek.

Procuratie - om voor het gerecht van Heikop vier morgen land te transporteren aan Joost Andriessen van Vuyren
Datering: 02-07-1701
Aktenummer: 95
Datum: 02-07-1701
Soort akte: Procuratie
Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT
Samenvatting: om voor het gerecht van Heikop vier morgen land te transporteren aan Joost Andriessen van Vuyren
Aktedatum: 02-07-1701
Personen:
Constituant: Johan Jurriaan van Cranevelt
Constituant: Joost Henrick van Cranevelt
Constituant: Juliana van Cranevelt
Constituant: Anna van Cranevelt
Constituant: Jacoba van Cranevelt
Geconstitueerde: Johan van Sandick
Verwijzingen: procuratie d.d. 10-5-1701 voor notaris Th. Vosch van Avesaet
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U118a002

Akte inv.nr. U127a3, aktenr. 21, d.d. 18-04-1705
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Herman Hendricksz van Beerschotervelt
Woonplaats eerste partij: De Bilt, de Lyen
Naam assistent eerste partij: ass.: Hendrik Maesz van Corlaer, stiefvader
Woonplaats assistent: De Bilt, de Lyen
Naam tweede partij: Ruysgen Jans van de Bunten
Woonplaats tweede partij: De Bilt, de Lyen
Naam assistent tweede partij: ass.: Joost Andriesz van Vueren, stiefvader
Naam echtgenote assistent: x Merrichien Anthonis, moeder
Woonplaats assistent: De Bilt, de Lyen

Huur en verhuur
Datering: 21-12-1705
Aktenummer: 28
Datum: 21-12-1705
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: J. WANTENAAR
Personen:
Verhuurder: Johan van Heurn
Beroep: advocaet hove van Hollant ende scheepen van 's Hartogenbosch
Verhuurder: Maria Emilius
Echtgenoot: wed. Frans van Heurn, vader
Beroep: in leven ontfanger geestelicke goederen van Pelant
Huurder: Joost Andriess van Vuren
Echtgenoot: x Marrigje Teunis, eerder wed. Jan Aalbertss
Aktedatum: 21-12-1705
onroerend goed: hoffstede met landeryen;
Naam object: Eykelsteyn
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U114a007

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 29
Datum: 16-04-1718
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: A. N. KEPPEL
Personen:
Bruidegom: Joost Cornelisz
Bruid: Geertruyda Jansz van Doorn
Assistent: Joost Andriesz van Vuren, stiefvader
Beroep: regerend schepen van de Bilt en Oostbroek c.s.
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U164a001

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 43
Datum: 27-11-1721
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: D. HOUTMAN
Personen:
Bruidegom: Jan Joosten van Vueren
Woonplaats: De Bilt
Assistent: Joost Andriesz van Vueren, vader
Woonplaats: De Bilt
Bruid: Maria Dircks Stael
Woonplaats: Oostveen, Blaucapelseweg
Assistent: Dirck Jansz Staell, vader
Woonplaats: Oostveen, Blaucapelseweg
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U127a015

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 29
Datum: 18-07-1722
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: D. HOUTMAN
Personen:
Bruidegom: Aelbert Jansz van Doorn
Assistent: Joost Andries van Vueren
Echtgenoot: x Merrichie Anthonis
Woonplaats: De Bilt, in de Leyen
Bruid: Petronella Joosten Rodewinkel
Assistent: Maria Balten de Greeff, moeder
Echtgenoot: wed. Joost Rodewinkel
Woonplaats: De Bilt
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U127a016

Uitkoop - uit de boedel van Joost Cornelissen Ruyssestyn en Geertruyd van Doorn
Aktenummer: 134
Datum: 24-10-1723
Soort akte: Uitkoop
Samenvatting: uit de boedel van Joost Cornelissen Ruyssestyn en Geertruyd van Doorn
Notaris: E. VLAER
Personen:
Uitkoper: Geertruyd van Doorn
Echtgenoot: wed. Joost Cornelissen Ruyssestyn
Woonplaats: Gaalkop
De kinderen van Geertruyd van Doorn en Joost Cornelissen Ruyssestyn:
Tweede Partij: Cornelis Ruyssestyn, 3 jaar
Tweede Partij: Geertruyd Ruyssestyn, 2 jaar
Tweede Partij: Joosje Ruyssenstyn, 6 weken
Voogd: Joost Adriessen van Vuren
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U166a002

Codicil
Aktenummer: 78
Datum: 08-07-1724
Soort akte: Codicil
Notaris: D. HOUTMAN
Personen:
Eerste Partij: Joost Andriesz van Vueren
Echtgenoot: x Merrichie Andries
Woonplaats: De Bilt, de Leyen
Tweede Partij: Jannichie Joosten, dochter
onroerend goed: vier mergen bouwlants;
Belendingen: voor: hoffsteden van Reynier Nyenrode, 't welk gelegen is nz Bisschopswetering, wz Leydsesteeg
Gerecht: De Bilt
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U127a016

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 19
Datum: 07-02-1728
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: H. DONS
Personen:
Bruidegom: Andries Joosten van Vuren
Woonplaats: de Bilt
Assistent: Joost Andriess van Vuren, vader
Woonplaats: de Bilt
Bruid: Lysje Gerrits van Woudenbergh
Woonplaats: de Bilt
Bijzonderheden: met benoeming van de langstlevende tot voogd
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U160a009

Akte inv.nr. U160a12, aktenr. 21, d.d. 14-08-1734
Aktesoort Scheiding
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Merrichien Anthonis
Naam echtgenote eerste partij: wed. Joost Andriesse van Vuren
Woonplaats eerste partij: De Bilt
Naam tweede partij: erven Joost Andriesse van Vuren:
Naam tweede partij: Jan Joosten van Vuren, zoon
Naam tweede partij: Anthoni Joosten van Vuren, zoon
Naam tweede partij: Andries Joosten van Vuren, zoon
Naam tweede partij: Johanna Joosten van Vuren, dochter
Woonplaats tweede partij: De Bilt
Soort onroerend goed: 8 mergen lants - naar Merrichien Anthonis -
Ligging onroerend goed: Groenenweg of Tiendweg en de steeg van Meyenhagen
Gerecht onroerend goed: De Bilt, by Meyenhagen
Soort onroerend goed: huysinge, erve en grond met boomgaard groot 3 mergen - naar Johanna Joosten van Vuren -
Gerecht onroerend goed: De Bilt
Soort onroerend goed: helft van 4 mergen land
Gerecht onroerend goed: -----
Bijzonderheden: Hermen Hendrikse van Beerschoterveld x Reusie Jans van Doorn en Cornelis van Weerdenburg x Geertruyd Jans van Doorn, eerder wed. Joost Cornelisse, zullen na ovelyden van Merrichien Anthonis ieder f 250,- in de boedel moeten brengen, vanwege genoten huwelyksgoed
Bijzonderheden: huis c.a. onder Galekop blyft gemeen

Codicil - voor legitieme portie voor zoon Aalbert Janse van Doorn
Aktenummer: 53
Datum: 05-02-1735
Soort akte: Codicil
Notaris: H. DONS
Samenvatting: voor legitieme portie voor zoon Aalbert Janse van Doorn
Personen:
Eerste Partij: Merrighie Anthonis, eerder wed. Jan Aalbertse van Doorn
Echtgenoot: laatst wed. Joost Andriesse van Vuren
Woonplaats: De Bilt
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U160a012 1068

Joost married Marrigje Theunisdr.1068 (Marrigje Theunisdr was born circa 1660 and died after 9 july 1735 128.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.