Dirk Jans Staal
(Circa 1665-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Geertruij Philips van Kouwenhoven

Dirk Jans Staal 68

  • Born: Circa 1665
  • Marriage: Geertruij Philips van Kouwenhoven 68

  General Notes:

Huur en verhuur
Aktenummer: 16
Datum: 13-02-1695
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: N. VONCK
Personen:
Verhuurder: Cornelis van de Wetering
Huurder: Dirk Jansen Staall
Woonplaats: Oostveen, Blaucapelsendyk
onroerend goed: 4 mergen weylant; Blaucapelsendyk, aen de Kaweteringe
Gerecht: Oostveen
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U083b018

Schuldbekentenis - f 1000 vanwege lening
Aktenummer: 2
Datum: 03-01-1714
Soort akte: Schuldbekentenis
Notaris: J. WOERTMAN
Samenvatting: f 1000 vanwege lening
Personen:
Schuldenaar: Dirck Janssen Staall
Woonplaats: Oostveen
Borg: Philips Cornelisz van Couwenhoven
Schuldeiser:Johan Schot
Bijzonderheden: in de marge: kwitantie d.d. 9-6-1725
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U144a003

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 43
Datum: 27-11-1721
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: D. HOUTMAN
Personen:
Bruidegom: Jan Joosten van Vueren
Woonplaats: De Bilt
Assistent: Joost Andriesz van Vueren, vader
Woonplaats: De Bilt
Bruid: Maria Dircks Stael
Woonplaats: Oostveen, Blaucapelseweg
Assistent: Dirck Jansz Staell, vader
Woonplaats: Oostveen, Blaucapelseweg
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U127a015

Akte inv.nr. U160a8, aktenr. 21, d.d. 27-03-1726
Aktesoort Testament
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Philips Corneliss van Cauwenhoven
Naam echtgenote eerste partij: x Maychjen Reyers Baers
Woonplaats eerste partij: De Bilt
Naam tweede partij: de kinderen van dochter Geertruyd Philips van Cauwenhoven, gehuwd met Dirk Janss Stael
Naam tweede partij: de kinderen van dochter Maychje Philips van Cauwenhoven, gehuwd met Cors van Colenbergh
Naam tweede partij: de kinderen van dochter Merrighje Philips van Cauwenhoven, gehuwd met Jan Pysel
Naam tweede partij: de kinderen van zoon Cornelis Philipss van Cauwenhoven
Soort onroerend goed: 6 1/2 mergen lants - naar de kinderen van Geertruyd Philips van Cauwenhoven -
Ligging onroerend goed: nz van de weg die op de Groenekan uytkomt
Gerecht onroerend goed: Oostveen
Soort onroerend goed: 3 mergen wey- en hoyland - naar de kinderen van Maychje Philips van Cauwenhoven -
Ligging onroerend goed: wz van den dyck
Gerecht onroerend goed: Westbroek in de gagel
Soort onroerend goed: 7 mergen lants
Ligging onroerend goed: oz van den dyck
Gerecht onroerend goed: Agtienhoven, in de Gagel
Soort onroerend goed: 5 1/2 mergen lants - naar de kinderen van Merrighje Philips van Cauwenhoven -
Ligging onroerend goed: Steenstraet
Belendingen onroerend goed: achter: Blaucapelseweg of Veenweg
Gerecht onroerend goed: De Bilt
Soort onroerend goed: 6 mergen weylant - naar de kinderen van Cornelis Philipps van Cauwenhoven -
Ligging onroerend goed: Gelderdyk
Belendingen onroerend goed: achter: Kernemelksweteringe
Gerecht onroerend goed: Oostveen
Verwijzingen: akte d.d. 24-4-1675 voor notaris C. van Schuylenborch
Bijzonderheden: de 3 dochters en de zoon krygen het vruchtgebruik van de portie van hun kinderen na expiratie van lyftocht langstlevende
Bijzonderheden: van het 5e perceel is 3 morgen erfpacht van het convent van St Catharynen te Utrecht
Bijzonderheden: met benoeming van langstlevende tot voogd

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 18
Datum: 28-09-1726
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: D. HOUTMAN
Personen:
Bruidegom: Jan Dircksz Stael
Woonplaats: Oostveen
Assistent: Dirck Jansz Stael, vader
Woonplaats: Oostveen
Bruid: Aeltie Henricks
Echtgenoot: wed. Willem Tomasz Wantenaar
Woonplaats: Oostveen
Assistent: Neeltie Egberts, moeder
Echtgenoot: wed. Henrick Joosten
Woonplaats: Oostveen
assistent: Seger Henricksz Schouten, zwager
Woonplaats: Oostveen
Verwijzingen: uitkoop 24-9-1726 voor het gerecht van Oostveen
Bijzonderheden: bruid heeft voorkinderen
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U127a017

Akte inv.nr. U160a9, aktenr. 27, d.d. 03-05-1728
Aktesoort Scheiding
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Philips Corneliss van Cauwenhoven en Maychjen Reyers Baers:
Naam eerste partij: kinderen Geertruyd Philips van Cauwenhoven, dochter, en Dirk Janss Stael:
Naam eerste partij: Maria Stael
Naam eerste partij: Reyer Stael
Naam eerste partij: Jan Stael
Naam eerste partij: Weyntje Stael
Naam eerste partij: Adriana Stael
Naam eerste partij: Evert Stael
Naam eerste partij: kinderen Maychje Philips van Cauwenhoven, dochter, en Anthoni van Dyk:
Naam eerste partij: Jan van Dyk
Naam eerste partij: Reyer van Dyk
Naam eerste partij: Willem van Dyk
Naam eerste partij: Hendrik van Dyk
Naam eerste partij: Antoni van Colenberg, verwekt by Cors van Colenberg
Naam eerste partij: kinderen Merrighje Philips van Cauwenhoven, dochter, en Berent Aelbertss van Benthem:
Naam eerste partij: Aelbert van Benthem
Naam eerste partij: Aert van Benthem
Naam eerste partij: Weyntje van Benthem
Naam eerste partij: Anna van Benthem
Naam eerste partij: kinderen Corneliss Philipss van Cauwenhoven, zoon, en Jacomina van den Dystel:
Naam eerste partij: Hermyna van Cauwenhoven
Naam eerste partij: Dirkje van Cauwenhoven
Naam eerste partij: Weyntje van Cauwenhoven
Naam eerste partij: Jan van Cauwenhoven
Naam eerste partij: Maria van Cauwenhoven
Soort onroerend goed: 6 1/2 mergen lands - naar kinderen Geertruyd Philips van Cauwenhoven -
Ligging onroerend goed: nz weg naar Groenekan
Gerecht onroerend goed: Oostveen
Soort onroerend goed: 3 mergen 108 roeden lants
Gerecht onroerend goed: Oostveen, Gelderpolder
Soort onroerend goed: 7 mergen land - naar kinderen Maychje Philips van Cauwenhoven -
Ligging onroerend goed: oz dyck
Gerecht onroerend goed: Aghtienhoven, de Gagel
Soort onroerend goed: 5 1/2 mergen lants - naar kinderen Merrighje Philips van Cauwenhoven -
Ligging onroerend goed: Steenstraet
Belendingen onroerend goed: achter: Blauwcapelseweg off Veenweg
Gerecht onroerend goed: de Bilt
Soort onroerend goed: 3 mergen wey- en hoyland
Ligging onroerend goed: wz Gageldyk
Gerecht onroerend goed: Westbroek
Soort onroerend goed: 6 mergen weyland - naar kinderen Cornelis Philipss van Cauwenhoven -
Ligging onroerend goed: Gelderdyck
Belendingen onroerend goed: achter: Kernemelksweteringe
Gerecht onroerend goed: Oostveen
Verwijzingen: testament d.d. 24-04-1675 voor notaris C. van Schuylenborch
Verwijzingen: testament d.d. 27-03-1726 voor notaris H. Dons
Verwijzingen: codicil d.d. 07-09-1727 voor notaris H. Dons
Verwijzingen: codicil d.d. 07-11-1727 voor notaris H. Dons
Bijzonderheden: Marrighje Philips van Cauwenhoven nu gehuwd met Jan Pysel ( Jan Pyselman )
Bijzonderheden: met boedelbeschryving, door de ouders opgesteld
Bijzonderheden: 3 morgen van de 6 morgen erfpacht van het convent van St Catharyne te Utrecht 68

Dirk married Geertruij Philips van Kouwenhoven, daughter of Philip Cornelisz van Kouwenhoven and Maagje Reijers Baars.68

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.