Jacob Jacobs Schaij
(Circa 1590-)
Aaltje Adriaans
(Circa 1590-)
Huijg Cornelisz van Westenheuvel
(Circa 1590-)
Leuntje?
(-)
Jacob Jacobs Schaij
(Circa 1615-)
Annigje Huijgs van Westenheuvel
(Circa 1620-)
Jacob Jacobs Schaij
(1642-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Hendrikje Gijsberts van Ouden

Jacob Jacobs Schaij 72,1063

  • Christened: 8 june 1642, Westbroek 72
  • Marriage: Hendrikje Gijsberts van Ouden 10 february 1672, Westbroek 72,1063

  General Notes:

Trouwt wonende Westbroek.

Akte inv.nr. U75b1, aktenr. 32, d.d. 15-05-1669
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris A. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Willem Goyerden
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam assistent eerste partij: ass.: Goyert Joriaenss, vader
Naam tweede partij: Leuntgen Jacobs Schay
Woonplaats tweede partij: Westbroeck
Naam assistent tweede partij: ass.: Annigen Huyghen van Westenheuvell, moeder
Naam assistent tweede partij: ass.: Jacob Henrickss, vader
Naam assistent tweede partij: ass.: Jacob Jacobss Schay, broer
Woonplaats assistent: Westbroeck
Soort onroerend goed: huysinge - aanbreng bruidegom -
Bijzonderheden: het huis staat op de grond van de Cathuysers buiten Utrecht en de Regulieren in Utrecht

Akte inv.nr. U75b1, aktenr. 45, d.d. 16-02-1672
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris A. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacob Jacobss Schay
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam assistent eerste partij: ass.: Jacob Hendricxss, schoonvader
Naam assistent eerste partij: ass.: Annichgen Huygen, moeder
Naam assistent eerste partij: ass.: Cornelis Jacobss Schay, broer
Naam assistent eerste partij: ass.: Willem Goyerden, zwager
Woonplaats assistent: Westbroeck
Naam tweede partij: Hendrickgen Ghysberts
Woonplaats tweede partij: Westbroeck
Naam assistent tweede partij: ass.: Ghysbert Joriaenss, vader
Naam assistent tweede partij: ass.: Dirck Cornelis van Bemmell, oom
Woonplaats assistent: Achtienhoven

Akte inv.nr. U75c1, aktenr. 158, d.d. 10-01-1674
Aktesoort Scheiding
Notaris A. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacob Henricxss
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Annichgen Huygen
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam tweede partij: kinderen + Annichgen Huygen:
Naam tweede partij: Jacob Jacobss Schay
Naam tweede partij: Cornelis Jacobss Schay
Naam tweede partij: Willem Goyerden
Naam echtgenote tweede partij: x Suentgen Jacobs Schay
Naam tweede partij: Maria Jacobs Schay
Naam tweede partij: Petertgen Jacobs
Naam tweede partij: Grietgen Jacobs
Naam tweede partij: Jacobgen Jacobs
Samenvatting inhoud akte: van boedel van Annichgen Huygen
Soort onroerend goed: 12 mergen lants
Soort onroerend goed: 6 mergen - naar kinderen + Annichgen Huygen -
Ligging onroerend goed: Kerckwegh
Belendingen onroerend goed: achter: andere 6 mergen lants - naar Jacob Hendricxss -
Soort onroerend goed: 6 mergen lants
Belendingen onroerend goed: zw en nw: Adriaen Willemsen
Gerecht onroerend goed: Westbroeck, 't Veen
Bijzonderheden: eerste party zal zorgdragen voor de opvoeding van zyn kinderen Petertgen Jacobs, Grietgen Jacobs en Jacobgen Jacobs

Akte inv.nr. U75b1, aktenr. 74, d.d. 23-06-1677
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris A. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Hendrick Hendricxss
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Judith Jans
Beroep eerste partij: cleermaker
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam tweede partij: Maria Jacobs Schay
Woonplaats tweede partij: Westbroeck
Naam assistent tweede partij: ass.: Jacob Jacobss Schay, broer
Naam assistent tweede partij: ass.: Willem Goyerden, zwager
Woonplaats assistent: Westbroeck
Soort onroerend goed: sevende part in 6 mergen lants - aanbreng bruid -
Gerecht onroerend goed: Westbroeck

Akte inv.nr. U75b1, aktenr. 83, d.d. 01-05-1680
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris A. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelis Lubbertss
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam assistent eerste partij: ass.: Lubbert Adriaenss, vader
Naam echtgenote assistent: x Aeltgen Cornelis, moeder
Woonplaats assistent: Westbroeck
Naam tweede partij: Sophia Ghysbertss
Woonplaats tweede partij: Westbroeck
Naam assistent tweede partij: ass.: Susanna Cornelis, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Ghysbert Joriaenss
Naam assistent tweede partij: ass.: Cornelis Ghysbertss, broer
Naam assistent tweede partij: ass.: Jacob Jacobss Schay, zwager
Naam assistent tweede partij: ass.: Gosen Corneliss, oom
Naam assistent tweede partij: ass.: Willem Goyerden, neef
Woonplaats assistent: Westbroeck

Akte inv.nr. U75c1, aktenr. 224, d.d. 12-01-1681
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris A. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacob Jacobss Schay
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam eerste partij: Cornelis Jacobss Schay
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam eerste partij: Hendrick Hendricxss
Naam echtgenote eerste partij: x Maria Jacobss Schay
Beroep eerste partij: cleermaecker
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam eerste partij: Peetertgen Hendricxss
Naam eerste partij: Grietgen Hendricxss
Naam eerste partij: Jacobgen Hendricxss
Naam voogd eerste partij: voogd: Jacob Hendricxss, vader
Naam tweede partij: Willem Goyerden
Woonplaats tweede partij: Westbroeck
Soort onroerend goed: 6/7 part van 6 mergen weylant Ligging onroerend goed: Kerckwegh
Belendingen onroerend goed: achter: Jacob Hendricxss boven: Lambert Geertss beneden: erven Arien Willemss de Jongh
Gerecht onroerend goed: Westbroeck, 't Veenlant
Bijzonderheden: resterende part behoort toe aan koper

Akte inv.nr. U75a1, aktenr. 646, d.d. 03-05-1681
Aktesoort Procuratie
Notaris A. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: medeŽrfgenamen Quiryn Corneliss:
Naam eerste partij: Cornelis Jacobss Schay, achterneef
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam eerste partij: Hendrick Hendricxss
Naam echtgenote eerste partij: x Maria Jacobs Schay, achternicht
Beroep eerste partij: cleermaecker
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam eerste partij: Thonis Gerritss Voort
Naam echtgenote eerste partij: x Petertgen Jacobs, achternicht
Beroep eerste partij: scheepen van Achtienhoven
Naam tweede partij: Jacob Jacobss Schay, broer
Naam tweede partij: Willem Goyerden, zwager
Woonplaats tweede partij: Westbroeck
Samenvatting inhoud akte: om met de medeŽrfgenamen de boedel van hun oud-oom te scheiden
Bijzonderheden: lastgevers en gemachtigden zyn kinderen en schoonzoons van Annichgen Huygen, laatst gehuwd met Jacob Hendricxss

Akte inv.nr. U110a1, aktenr. 9, d.d. 27-08-1681
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris H. VAN HEES, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan van Mansvelt
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Jacob Jacobsen Schaa
Woonplaats tweede partij: Westbroeck
Soort onroerend goed: hofstede groot 28 mergen
Gerecht onroerend goed: Westbroeck

Akte inv.nr. U114a3, aktenr. 17, d.d. 11-10-1690
Aktesoort Uitkoop
Notaris J. WANTENAAR, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Leuntgen Jacobs Schaey
Naam echtgenote eerste partij: wed. Willem Goyerden
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam assistent eerste partij: ass.: Jacob Jacobsen Schaey, broer
Naam tweede partij: Eychien Willems, onmondige dochter
Naam voogd tweede partij: voogd: Cornelis Gysbertsen Decker
Woonplaats voogd: Maarssenveen
Samenvatting inhoud akte: uit de boedel van Willem Goyerden
Bijzonderheden: dochter Annichien Willems is inmiddels overleden

Akte inv.nr. U114a3, aktenr. 18, d.d. 11-10-1690
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris J. WANTENAAR, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelis Dircksen van Bemmell
Woonplaats eerste partij: Achtienhoven
Naam assistent eerste partij: ass.: Goossen Cornelisz van Bemmell, oom
Naam tweede partij: Leuntien Jacobs Schaey
Naam echtgenote tweede partij: wed. Willem Goyerden
Naam assistent tweede partij: ass.: Jacob Jacobsen Schaey, broer
Naam assistent tweede partij: ass.: Henrick Henricksen, neef ( Henrick Henricksen van Oostveen )
Naam assistent tweede partij: ass.: Tonis Gerritsen van Voort, neef
Verwijzingen: uitkoop d.d. 11-10-1690 voor notaris J. Wantenaer

Akte inv.nr. U97a7, aktenr. 27, d.d. 08-04-1693
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris P. LEECHBURCH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Susanna Cornelis van Bemmel
Naam echtgenote eerste partij: wed. Gysbert Jurriaansen
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam assistent eerste partij: borg: Cornelis Gysbertsen, zoon
Naam assistent eerste partij: borg: Jurriaan Gysbertsen, zoon
Naam assistent eerste partij: borg: Jacob Jacobsen Schaey, zwager
Naam assistent eerste partij: borg: Cornelis Lubbertsen Vogel, zwager
Woonplaats assistent: Westbroeck
Naam tweede partij: Wynand van Sonsbeeck
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: f 300,- vanwege lening

Akte inv.nr. U83b19, aktenr. 93, d.d. 21-11-1696
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris N. VONCK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelis Gysbertssen van Ouden
Beroep eerste partij: schepen van Agtienhoven
Naam assistent eerste partij: ass.: Susanna Cornelis van Bemmell, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Gysbert Jeuriaensen van Ouden
Naam assistent eerste partij: ass.: Jeuriaen Gysbertss van Ouden, broer
Naam assistent eerste partij: ass.: Jacob Jacobsen Schay, zwager
Naam assistent eerste partij: ass.: Cornelis Lubbertss Vogel, zwager
Naam tweede partij: Aeffie Janss van Oostveen
Woonplaats tweede partij: Agtienhoven
Naam assistent tweede partij: ass.: Aert Janss, oom
Woonplaats assistent: Oostveen
Naam assistent tweede partij: ass.: Cornelis Jacobssen Schay, oom en voogd
Woonplaats assistent: Agtienhoven
Naam assistent tweede partij: ass.: Hendrik Hermenss, zwager
Woonplaats assistent: Oostveen

Akte inv.nr. U110a7, aktenr. 106, d.d. 01-12-1703
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris H. VAN HEES, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Walburgh Splinter
Naam echtgenote eerste partij: wed. Johan van Mansveld
Naam tweede partij: Jacob Schay ( Jacob Jacobss Schay )
Woonplaats tweede partij: Westbroek
Soort onroerend goed: hoffstede en 28 mergen lands
Gerecht onroerend goed: Westbroek

Akte inv.nr. U144a1, aktenr. 215, d.d. 14-06-1710
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris J. WOERTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacob van Mansvelt
Beroep eerste partij: canonick ten Dom en maerschalck van Montfoort
Naam tweede partij: Jacob Schay ( Jacob Jacobs Schay )
Woonplaats tweede partij: Westbroeck
Soort onroerend goed: hoffstede met acht en twintich morgen landts
Gerecht onroerend goed: Westbroeck 1063

Jacob married Hendrikje Gijsberts van Ouden, daughter of Gijsbert Jurriaans van Ouden and Susanna Cornelisdr van Bemmel, on 10 february 1672 in Westbroek 72.,1063 (Hendrikje Gijsberts van Ouden was christened on 9 january 1653 in Westbroek 72.)

  Marriage Notes:

Ondertrouw. Huwelijkse voorwaarden 16 februari 1672. 72,1063

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.